Ex-muslimia ei saa käännyttää Iraniin - Vetoomus Ibrahim Palanin puolesta

Päivitys 4.1.2009 Suomi on sittenkin oikeusvaltio! KHO antoi päätöksen joka kumoaa aikaisemmat karkoituspäätökset ja toteaa että kaikki seikat huomioon ottaen Ibrahim on suojelun tarpeessa. KHO palautti asian Maahanmuuttovirastolta, joka myöntää oleskeluluvan. Kiitos myös kaikille allekirjoittaneille!

Päivitys 28.9.2009 Asia on edelleen KHO:n käsittelyssä. Lisää Ibrahimin tilanteesta keskustelupalstalla.
...
Korkeimmasta hallinto-oikeudesta annettiin päätöstä tiedusteltaessa aluksi virheellistä tietoa! Toisin kuin alun perin ilmoitettiin, KHO ottaa sittenkin asian käsittelyyn. Hyvä niin!
----

Iranissa on sharia-lain mukaan voimassa kuolemantuomio islamin hylkäämisestä. Iranilaisen oikeuskäytännön mukaan sharia-lakia on käytettävä mikäli tekoa ei ole rikoslaissa määritelty. Tämä on ollut tähän asti tilanne islamin hylkäämisen kohdalla. Viimeisin oikeusistuimen määräämä hirttotuomio islamin hylkäämisestä pantiin täytäntöön 18 vuotta sitten. Maasta kuitenkin raportoidaan jatkuvasti ex-muslimien ja kristittyjen pidätyksistä, kidutuksista, katoamisista ja murhista viranomaisten toimesta tai hyväksynnällä.

Nyt tilanne on kuitenkin huonontunut entisestäänkin, sillä Iranin parlamentti on 9.9.2008 alustavasti hyväksynyt lakialoitteen, joka sisällyttää hirttotuomion islamin hylkäämisestä myös Iranin rikoslakiin. Toteutuessaan laki lisäisi merkittävästi langetettavien kuolemantuomoiden määrää. Presidentti Ahmadinejadin kaudella etnisiin ja uskonnollisiin vähemmistöihin kohdistunut vaino ja ihmisoikeusloukkaukset ovat muutenkin kasvaneet rajusti. Mm. teloitukset ovat lisääntyneet 300%. Myös kuolemanpartioita käytetään. Human Rights Watchin mukaan Iranin ihmisoikeustilanne on huonompi kuin koskaan.

Tästä kehityksestä huolimatta Helsingin hallinto-oikeus on 17.9. annetulla päätöksellä määrännyt Suomessa kristityksi kääntyneen Iranin kurdi Ibrahim Palanin, 28, käännytettäväksi Iraniin. Asia on nyt korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyssä.

Ibrahim on v. 2007 kääntynyt kristityksi ja kastettu Tampereen helluntaiseurakunnassa. Ennen kastetta hänelle kerrottiin, että ratkaisu ei välttämättä auta hänen turvapaikkahakemustaan, ja että hän voi joutua vaikeuksiin muslimien taholta. Siitä huolimatta hän pysyi päätöksessä jonka oli omassatunnossaan tehnyt. Kasteensa jälkeen Palani on vaikeasta elämäntilanteestaan huolimatta vakaasti pysynyt päätöksessään ja osallistunut säännöllisesti seurakunnan toimintaan.

Ibrahim ei ole kääntymisensä jälkeen salannut ratkaisuaan. Tampereen maahanmuuttajayhteisössä hänen ratkaisunsa on tullut laajalti tunnetuksi. Siksi hän onkin joutunut kärsimään syrjintää ja uhkailuja joidenkin muslimimaista kotoisin olevien maahanmuuttajien taholta.

Hallinto-oikeus perustelee kielteistä päätöstään sillä, että ”ei voida pitää todennäköisenä että valittajan Suomessa tapahtunut kanssakäyminen kristillisen kirkon kanssa olisi tullut Iranin viranomaisten tietoon”.

Uskonnonvapaus sisältyy YK:n ihmisoikeusjulistuksessa mainittuihin perusoikeuksiin. Ulkomaalaislain mukaan ”Maassa oleskelevalle ulkomaalaiselle annetaan turvapaikka, jos hän oleskelee kotimaansa tai pysyvän asuinmaansa ulkopuolella sen johdosta, että hänellä on perustellusti aihetta pelätä joutuvansa siellä vainotuksi alkuperän, uskonnon, kansallisuuden, tiettyyn yhteiskunnalliseen ryhmään kuulumisen tai poliittisen mielipiteen johdosta, ja jos hän pelkonsa vuoksi on haluton turvautumaan sanotun maan suojeluun.”

Ibrahim pelkää henkensä puolesta. Iranissa ei ex-muslimille ole tarjolla minkäänlaista suojaa. Käännytyspäätöksen ollessa voimassa hänet voidaan toimittaa Iraniin milloin tahansa.

Me allekirjoittaneet toteamme, että

1) Nykyisessä tilanteessa on väärin, kohtuutonta ja Suomen hyväksymien ihmisoikeusperiaatteiden vastaista käännyttää Iraniin ketään jonka todellinen kääntyminen kristinuskoon on tullut muiden kuin asianomaisen lähipiirin tietoon.
2) Ihmisen saattamista hengenvaaraan ei voida perustella arvailulla siitä onko hänen julkisesti Suomessa tekemänsä ratkaisu mahdollisesti tullut Iranin viranomaisten tietoon tai ei. On ilmeistä, että asia on jo tullut, tai se ennemmin tai myöhemmin joka tapauksessa tulee Iranin viranomaisten tietoon.
3) Ibrahim Palanilla on perustelu syy pelätä joutuvansa vainotuksi Iranissa uskontonsa vuoksi ulkomaalaislain 87. pykälän tarkoittamalla tavalla, ja hänelle on siksi myönnettävä turvapaikka Suomessa.


Lisäksi vetoamme, että

1) Poliisi ei pane täytäntöön käännytyspäätöstä ennen kuin uusi turvapaikkahakemus on käsitelty.
2) Korkein hallinto-oikeus käsittelee Ibrahim Palanin turvapaikkahakemuksen ja tekee oikeudenmukaisuuden ja inhimillisyyden kannalta ainoan oikean ratkaisun myöntäen hänelle turvapaikan tai oleskeluluvan Suomessa.


Tämä vetoomus on tehty Ibrahimin omasta pyynnöstä. Hän on vakuuttunut siitä että hänen ratkaisunsa on jo Iranin viranomaisten tiedossa eikä hän siksi katso että asian julkistaminen huonontaisi hänen tilannettaan.

Lisätietoja:

Helsingin Sanomat:
Tampereen poliisi keskeytti kristityn Iranin kurdin karkotuksen
- Mahtava edistysaskel! Tarvitaan kuitenkin edelleen lisää allekirjoituksia jotta KHO myöntäisi turvapaikan.

Kotimaa:
Piispa vetoaa karkotettavan ex-muslimin puolesta

Iltalehti:
Kristityiksi kääntyneille tappotuomio Iranissa

Daily Telegraph:
Hanged for being a Christian in Iran

Farsi Christian News Network, www.fcnn.com
Hanged for being a Christian in Iran

Saksan evankelisen kirkon ulkomaanasiain johtaja, piispa Martin Schindehütte kommentoi Iranin uskonnonvapausasioita:
http://www.leuenberg.eu/side.php?news_id=8451&part_id=0&navi=10

Esa Hämäläinen    Ota yhteyttä adressin tekijään