Pelastetaan 16-vuotiaiden oikeus kansanopistovuoteen!

TÄMÄ ON ADRESSI KAIKKIEN SUOMALAISTEN KANSANOPISTOJEN PUOLESTA.

 

Kansanopistojen pitkät linjat oppivelvollisuuden pidennysvuoden toteuttajiksi!

Hallituksen kehysriihessä oppivelvollisuusikä päätettiin nostaa 17 vuoteen. Luonnos lakiesityksestä on nyt lausuntokierroksella. Ehdotus jättää kansanopistojen pitkät linjat pidennysvuoden toteuttamisen ulkopuolelle. Tämä tarkoittaa sitä, että 16-vuotiaat nuoret eivät voisi enää hakeutua peruskoulun jälkeen vuoden kestäville kansanopistolinjoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi 8.5.2014 tiedotteen oppivelvollisuusiän pidentämisestä:

”Oppivelvollisuusiän nostaminen on historiallinen uudistus, jolla turvataan nuorten tulevaisuutta. Tavoitteena on varmistaa jokaiselle nuorelle opiskelupaikka toisen asteen tai siihen valmistavassa koulutuksessa perusasteen päättymisen jälkeen. Hallitusryhmät ovat edellyttäneet. että oppivelvollisuuden toteuttamisessa varmistetaan työpajojen ja kansanopistojen laajan tarjonnan täysimääräinen hyödyntäminen.”

Ministeri Kiuru totesi eduskunnan kyselytunnilla, että "kansanopistot aiotaan hyödyntää samassa laajuudessa kuin nykyäänkin – he tekevät hyvää työtä."

Tästä huolimatta lakiehdotuksessa sanotaan: "Oppivelvollisuutta ei esityksen mukaan voitaisi suorittaa osallistumalla vapaan sivistystyön opintoihin" (s.35), eli kansanopistojen vuoden kestäville linjoille.

Opetus- ja kulttuuriministeriön selvityksen mukaan kansanopistoissa opiskelee tänä lukuvuonna yhteensä 468 peruskoulunsa juuri päättänyttä. Opistovaihtoehto suljettaisiin lakiesityksessä siis heiltä kaikilta pois!

Suomen Kansanopistoyhdistys vetoaa opistovuoden puolesta lainsäätäjiin ja esittää omassa lausunnossaan vapaan sivistystyön linjojen sisällyttämistä oppivelvollisuusvuoteen. Kansanopistoja koskeva uusi vapaan sivistystyön rahoituslaki on samaan aikaan valmisteilla. Oppivelvollisuusvuoden maksuttomuus voitaisiin ratkaista siinä valtionosuuksia porrastamalla. Myös opintoseteleiltä voitaisiin käyttää opiskelijamaksujen kattamiseen - tätä eduskunta on jo esittänytkin.

Reisjärven opiston opiskelijat kirjoittivat kirjeen opetusministerille: "Arvoisa ministeri. Saamme tästä valmistavasta koulutuksesta kuusi lisäpistettä, kun haemme nyt toisen asteen oppilaitoksiin. Kansanopistovuosi ehkäisee nuorten syrjäytymistä.

Kansanopiston opiskelija kirjoittaa: ”Olen itsenäistynyt tosi paljon ja saanut itsevarmuutta. Olen oppinut sosiaalisia taitoja ja löytänyt uusia harrastuksia. Olen oppinut ymmärtämään erilaisia ihmisiä. Olen selvinnyt masennuksestani ja saanut apua oppimisvaikeuksiin. Olen saanut turvallisen pohjan tulevaisuudelle ja valmiudet jatko-opintoihin ja työelämään. Olen päässy elämässä uuteen alkuun. Epävarmuus siitä, mitä haluan opiskella, on kadonnut opistovuoden aikana. Olen löytäny oman alani. Tiedän, missä jatkan.

Kansanopiston yrittäjyyslinjan opiskelija kertoo: "Tulin opistoon testaamaan, mitä minusta tulee isona. Olen saanut luottamustehtäviä ja vastuuta. Asenne opiskelua kohtaan on parantunut huimasti. Opisto on minulle tukipilari. Elämäni on muuttunut paremmaksi. Nyt tiedän, että minusta tulee yrittäjä." Hänen ajatuksiaan lisää videolla.

16-vuotiaita opiskelee tällä hetkellä 30 erilaisessa kansanopistossa. Tämä adressi on kaikkien suomalaisten kansanopistojen puolesta.

Me allekirjoittajat haluamme vaikuttaa siihen, että kansanopistojen pitkät linjat hyväksytään oppivelvollisuuden pidennysvuoden toteuttajiksi.

(Muista käydä varmistamassa allekirjoitus sähköpostissa!)

Tämän adressin tiedottamisesta vastaa Suomen Kansanopistoyhdistyksen pääsihteeri Jyrki Ijäs, puh. 0400 204 332 tai jyrki.ijas@kansanopistot.fi