PELASTETAAN NASTOLAN TERVEYSASEMA

Lahti Ja Nastola solmivat kuntaliitoksen, joka astui voimaan 1.1.2016. Kuntaliitoksen perustana on yhdistymissopimus, jossa yksiselitteisesti on sovittu Nastolan terveysaseman peruskorjauksesta (2017-2018), terveysasemalla tarjottavista palveluista sekä Nastolan alueella, josta sopimuksessa käytetään nimitystä kaupunkimainen osakeskus, tarjottavista sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista.

Yhdistymissopimuksessa sanotaan:

Kaupunkimaisessa osakeskuksessa on toimiva terveysasema, jossa tuotetaan kaikkina arkipäivinä hoitajan ja lääkärin vastaanotto-, hammashoitajan ja hammaslääkärin vastaanotto-, neuvola-, laboratorio-, kuvantamis- ja fysioterapiapalveluita. Terveysasemalla on myös vuodeosasto akuuttihoitoon. Kaupunkimaisessa osakeskuksessa on toimivat vanhustenhuollon palvelut sekä sosiaalihuollon palveluita lukuun ottamatta keskitettyjä erikoispalveluja. Terveysaseman peruskorjaus toteutetaan vuosien 2017 – 2018 aikana.

Tämä sopimuksen kohta vaikutti olennaisesti siihen, että Nastolan kunnanvaltuusto niukalla enemmistöllä hyväksyi kuntaliitoksen. Nyt kun yhdistymissopimuksen allekirjoitusten muste on ehtinyt hädin tuskin kuivua, on yhdistyneen Lahden kaupungin johto valmistelemassaan kaupungin budjetissa v. 2017 ja taloussuunnitelmassa siirtänyt peruskorjauksen vuosille 2019-2022, eli aikaan jolloin yhdistymissopimus ei enää ole voimassa, eikä se näin ollen juridisesti sido päättäjiä.

Lahden kaupungin johdon sopimuksista piittaamaton toiminta on vastoin sopimusyhteiskunnan periaatteita, heittää vakavan varjon Lahden kaupungin luotettavuuteen sopimuskumppanina, haittaa sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen kokoamista maakunnassa saman organisaation alle ja mikä pahinta, heikentää vahingollisesti entisen Nastolan alueen noin 15 000 asukkaan sosiaali- ja terveyspalveluja ja loukkaa kuntalaisten oikeusturvaa.

Me tämän adressin allekirjoittajat vaadimme, että Lahden kaupunginhallitus ja -valtuusto torjuvat kaupunginjohdon esittämät em. toimet, sekä päättää budjetissa ja taloussuunnitelmassa toimeenpanna Nastolan terveysaseman peruskorjauksen yhdistymissopimuksen mukaisesti vuosina 2017-2018, sekä velvoittaa Lahden kaupungin edustajat hyvinvointikuntayhtymässä toimimaan siten, että Nastolan kaupunginosan sosiaali- ja terveyspalvelut toteutuvat kuntien yhdistymissopimuksessa sovitussa laajuudessa.
Facebook
Pitäisikö kannabis laillistaa?