Pelastetaan Olhavan koulu ja ryhmäperhepäiväkoti

Pelastetaan Olhavan koulu ja ryhmäperhepäiväkoti.

Iin opetus- ja varhaiskasvatuslautakunta päätti esittää kunnanvaltuustolle, että Olhavan koulu ja ryhmäperhepäiväkoti Tenavatupa lakkautetaan 1.8.2022. Perusteena oli kunnan säästötavoitteet.
Tenavatupa on vuosia ollut täynnä lapsia ja hoitopaikkaa sinne on joutunut myös jonottamaan. Ikäjakauma hoitolaisissa on nykyisin suhteellisen pientä. Perusteena Tenavatuvan lakkauttamiseen oli kunnan säästötavoitteet. Iin kunta on tehnyt suuria investointeja omaan kuntakeskittymäänsä. Säästöä yritetään nyt tehdä viemällä pieniltä, vireiltä ja elinvoimaisilta kyliltä.

Olhavan ryhmäperhepäivähoito ja koulu ovat kunnan harvoja terveitä, sisäilmaltaan erinomaisia kiinteistöjä, joissa ei ole tiedossa peruskorjaustarvetta seuraavalle viidelle vuodelle.

Olhavan kylä on asukasluvultaan kasvussa, eikä ihme, sijaitseehan se upealla alueella merenrannassa Oulun ja Kemin välissä. Remontoidun nelostien ja nopean valokuituyhteyden ansiosta Olhava tarjoaa loistavat puitteet työssäkäyville luonnonrauhaa arvostaville perheille. Kyläkoulu ja päiväkoti ovat keskeisessä asemassa asuinpaikkaa valitessa ja näin ollen edellytys alueen vetovoimaisuuden säilyttämiseksi ja lisäämiseksi. Koko kylän sydämenä toimivan koulun ja ryhmiksen miljöö ei rajoitu vain koulunkäyntiin, vaan toimii monipuolisena harrastuspaikkana niin lapsille kuin aikuisillekin.

Tällä hetkellä usean päiväkotilaisen ja koululaisen matkat taittuvat kävellen tai pyöräilen, mutta päätös lakkauttamisesta tarkoittaa sitä, että Olhavan oppilaiden koulumatka pitenee entisestään vähintään tunnilla päivässä. Vanhemmat joutuvat viemään lapsensa hoitoon isoon päiväkotiin Iihin, 17 km päähän nykyisestä hoitopaikasta. Tällä hetkellä Olhavan koulun 6-luokkalaiset käyvät koulua Kuivaniemen koululla. Heidän koulupäivänsä alkaa noin klo 7.30, kun taksi tulee noutamaan heitä tienlaidasta. Koulupäivä päättyy usein vasta klo 15.50 kun he pääsevät kotiin. Koulumatka kestää päivässä noin 2h20min. Koulupäivän pituus on yli 8 tuntia, siihen lisätään vielä läksyjen teko. Eli heillä on jo yhtä pitkä päivä kuin aikuisilla. Tämä sama odottaa pieniä koululaisia. Kunnassa on ollut esillä myös Kuivaniemen koulun mahdollinen lakkauttaminen, jolloin oman kunnan perusopetus kyseiseltä alueelta siirtyisi toisen kunnan hoidettavaksi. Varhaiskasvatuksen lapsilla hoitomatka pitenee tunnilla päivässä. Vanhempien ajomatka pitenee pahimmillaan 100km/päivä.

Pienten yksiköiden etu on mm. helppo ryhmäytyminen, rauhallinen oppimisympäristö ja yksilöllinen opetus. Aikuisilla on aikaa lapsille ja oppilaille. Kiusaamista ja ongelmakäyttäytymistä on pienissä yksiköissä merkittävästi vähemmän kuin isoissa.

Iin kunta mainostaa itseään kylämyönteisenä, vihreänä ja hiilineutraalina kuntana. Silti kunta on valmis tekemään olemattomien säästöjen varjolla päätöksiä, jotka lisäävät huomattavasti kunnan hiilijalanjälkeä sekä vaikuttavat suoraan heikentävästi alueen perheiden ja lasten hyvinvointiin. Kyläkoulun ja päiväkodin lakkauttaminen sekä oppilaiden lisääntyvät kuljetukset ovat myös täysin päinvastaiset kuin mitä kunnan markkinointistrategia. Olhavan alueelle on suunniteltu mittava kymmenien tuulimyllyjen tuulipuisto. Jokainen voi itse tehdä päätelmiä miksi kylä ollaan ajamassa alas.

Me allekirjoittaneet vetoamme Iin kunnan päättäjiin jotta he näkisivät pienemmän koulun ja tälläkin hetkellä täynnä olevan ryhmäperhepäivähoidon säästökohteen sijasta mahdollisuutena erottua muista kunnista lapsiin ja perheisiin panostavana kuntana.

Säilytetään Olhavan koulu ja ryhmis, säilytetään Olhavan kylä.