Pelastetaan Topeliuksenkatu ratikoilta

Vaadimme Helsingin kaupunkia muuttamaan Länsi-Helsingin raitiotiesuunnitelmaa poistamalla suunnitelmasta Topeliuksenkadun kiskotuksen.

Mistä on kyse?

Kaupungin suunnitelman mukaan kapealle ja huonosti tarkoitukseen sopivalle Topeliuksenkadulle rakennetaan raitiotiekiskot osana Länsi-Helsingin raitiotiehanketta. Hanke tunnetaan myös nimillä Vihdintien kaupunkibulevardi ja Vihdintien pikaratikka.

Pikaratikan reitti kulkee kantakaupungista Töölön ja Munkkiniemen kautta Kannelmäkeen. Hankkeessa rakennetaan sekä uutta kiskotusta että parannetaan olemassa olevaa kiskotusta. Kantakaupungissa pikaratikka kulkee Mannerheimintietä pitkin keskustaan. Koska pikaratikka ei mahdu Mannerheimintielle siellä jo kulkevien raitiotielinjojen joukkoon, on kaupunki suunnitellut siirtävänsä aluksi ainakin linjan 4 kulkemaan ahtaalle Topeliuksenkadulle rakennettaville kiskoille.

Suunnitelman lukujen perusteella pelkästään kantakaupungin kiskotöiden hintalappu on lähes 100M€ kun luvuissa huomioidaan myös hankkeen välttämättömät muut investoinnit. Tällä rahalla saadaan pikaratikan vaihdoton kulku Munkkiniemestä keskustaan 3 minuuttia nykyistä 4-ratikan linjaa nopeammin. Topeliuksenkadun 1,5 kilometrin kiskotukselle eikä muille hankkeeseen sisältyville kantakaupungin raitioteiden muutoksille ole pikaratikan lisäksi esitetty mitään muita perusteita.

Asumismukavuus ja liikenneturvallisuus

Kadun asumismukavuus heikkenee merkittävästi, kun ratikat kolistelevat muutamien metrien päässä asuintalojen alimpien kerrosten ikkunoista. Huoneistot eivät monesti ole edes läpitalon huoneistoja, joten jopa 20 tuntia vuorokaudessa asukkaan vuoteen vierestä kulkevat ratikat eivät ainakaan paranna yöunia. Kun vielä huomioidaan kadun useat vilkkaat risteykset, bussiliikenne, poistuvat suojatiet ja kapenevat jalkakäytävät, on varma, että ympäristön lukuisten päiväkoti- ja koululaisryhmien sekä ikäihmisten liikkuminen kirjastoon ja leikkipuistoon ei ainakaan tule olemaan nykyistä turvallisempaa.

Topeliuksenkadun sopimattomuus raitiotieliikenteelle

Suunnitelmassa Topeliuksenkadun ahtaus on johtanut poikkeuksellisiin liikenneratkaisuihin, kuten sekakaistoituksen käyttöön. Kadun sekakaistoilla ratikat, autot ja bussit kulkevat samoilla kaistoilla. Voi vain kuvitella millaisia liikennesumppuja kadulle syntyy. Naistenklinikan ratikkaseisakkeen kohdalla polkupyörät ja jalankulkijat kulkevat ratikkaa odottelevien matkustajien seassa. Kiskot nostetaan katutasosta, kadun pysäköintipaikat poistetaan, talojen huoltoajoa eikä kivijalkaliikkeiden tavarankuljetusta varten ole suunniteltu pysähtymisalueita. Varmaan siksi, ettei niille ole kadulla tilaa. Miten järjestyy hälytysajoneuvojen esteetön kulku sairaala-alueelle ja millaisia liikenneongelmia syntyy Tukholmankadun risteyksessä?

Puutteet suunnitteluprosessissa?

Länsi-Helsingin raitioteiden yleissuunnitelman valmistamisen yhteydessä kaupunki järjesti 2020 asukkaiden kuulemisen nettikyselynä, joka ei mitenkään vastaa tilastolliselle kyselylle asetettavia vaatimuksia. Kyselyn tulosten perusteella asukkaiden selkeä enemmistö vastusti kadun kiskotusta esimerkiksi juuri kadun ahtauden vuoksi. Kaupunki ei kuitenkaan millään tavoin huomioinut asukkaiden esittämiä heikkouksia ja syntyviä liikenne- ja muita riskejä suunnitelmassa. Yleissuunnitelman valtuustokäsittelyn jälkeen ei kaupunki ole huomioinut asukkaiden lukuisia kertoja esittämiä ongelmia hankesuunnittelussa. Vasta 5.10.2023 kaupunki järjesti asiasta yleisötilaisuuden, jossa asukkailla oli mahdollisuus keskustella ainoastaan hankesuunnitelman yksityiskohdista. Keskustelu Topeliuksenkadun kiskotuksesta yleensä ei ollut suotavaa.

Kustannuslaskelmien epämääräisyydet

Asukkaita on askarruttanut yleissuunnitelman kustannuslaskelmien erikoisuudet. Hankkeen kokonaiskustannuksiksi valtuustossa hyväksyttiin 160 M€ (suunnitelmassa 162M€). Suunnitelmassa eriteltyjen yksikkökustannusten yhteenlaskettu summa on 200,5M€, josta erilaisin perustelemattomin laskutoimituksin on päädytty em. 160M€:on. Välttämättömiä muita investointeja ei kustannusarviossa ole huomioitu, edes niitä jyvittämällä. Suunnitelman hyötykustannusarviosta todetaan ykskantaan ”kustannussuhteen olevan alle yhteiskuntataloudellisen kannattavuusrajan”.

Linkit:

https://www.hel.fi/static/liitteet/kaupunkiymparisto/julkaisut/julkaisut/julkaisu-11-20.pdf

https://www.facebook.com/groups/388485385794256

HS_karttakeskus2.jpg


Heikki Kallio (psta kiskotusta vastustavat Topeliuksenkadun taloyhtiöt)    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn sen, että Heikki Kallio (psta kiskotusta vastustavat Topeliuksenkadun taloyhtiöt) näkee kaikki tällä lomakkeella antamani tiedot.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.


Annan suostumukseni siihen, että tällä lomakkeella antamiani tietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…