Pelastetaan Turun Puolalan koulun suomalais-venäläinen kieliluokka

Turun kaupungin aikomus lakkauttaa suomalais-venäläinen kieliluokka on herättänyt suurta huolta ja pettymystä. Tällä kieliluokalla on 30-vuotinen historia ja se on tärkeä osa kielikasvatusta Turussa. Opettajat ovat tehneet uraauurtavaa työtä mahdollistaakseen korkealaatuisen kielirikasteisen opetuksen. Emme hyväksy luokan lakkauttamista ja vaadimme luokan toiminnan jatkamista.

Miksi tämä on tärkeää?

Suomalais-venäläinen kieliluokka on ollut kasvualusta lapsille, jotka ovat halunneet oppia suomen ja venäjän kielen taitajiksi. Se on tarjonnut mahdollisuuden syventyä venäjän kieleen ja kulttuuriin. Näiden taitojen tarve kasvaa tulevaisuudessa, ja haluamme turvata venäjän kielen jatkuvuuden Turussa. Luokka on myös ainoa paikka Turussa, missä on mahdollista opiskella venäjää A1-kielenä.

Monipuolinen erikoisluokkien tarjonta, johon suomalais-venäläinen kieliluokka kuuluu, on Turun kaupungille tärkeä kilpailuvaltti, kun lapsiperheet valitsevat asuinpaikkaa. Kieliluokan olemassaolo rikastaa kaupungin opetustarjontaa ja nostaa Turun profiilia laadukkaan ja monipuolisen koulutuksen tarjoajana.

Miksi päätös on ongelmallinen?

Kaupunki perustelee päätöstään vähäisen oppilasmäärän ja yläkoulun opettajien saatavuuden vaikeuden kautta, mutta väitteet eivät pidä paikkansa. Luokkaan on ollut jatkuvasti hakijoita enemmän kuin ollaan voitu luokalle ottaa, ja herää myös kysymys, onko uusien opettajien hakuja edes avattu. Yksi virheellinen väite on myös se, että luokalla on pelkästään äidinkielenään venäjää puhuvia oppilaita, jotka eivät opi riittävästi suomea pärjätäkseen yläkoulussa tai jatko-opinnoissa. Väite ei pidä paikkaansa, sillä lähes kaikilla vuosiluokilla (1-9) on tällä hetkellä enemmistönä suomi äidinkielenään opiskelevia lapsia, emmekä ole kuulleet, että luokan lapsilla olisi vaikeuksia integroitua ja pärjätä jatko-opinnoissaan, päinvastoin. Kaupungin päätös perustuu tunteisiin, populismiin ja syrjintään, jota emme voi hyväksyä.

Mitä vaadimme?

1. Suomalais-venäläisen kieliluokan toiminnan jatkumista.

2. Kaupungin avointa ja reilua keskustelua vanhempien, oppilaiden ja opettajien kanssa.

 

Auta meitä säilyttämään suomalais-venäläinen kieliluokka Turun Puolalan koulussa. Kielitaito on rikaste, joka auttaa ymmärtämään kulttuureja ja luomaan yhteyksiä ihmisten välille. Allekirjoita adressi ja auta meitä viemään viestimme eteenpäin. Adressiin kerätyt nimet tullaan toimittamaan Turun kaupungin opetuslautakunnan suomenkielisen jaoston jäsenille.

 

Lisätietoa Puolalan koulun Suomalais-venäläisestä kieliluokasta:

Puolalan koulu on pitkään ylläpitänyt kieliluokkatoimintaa, mukaan lukien suomalais-venäläinen kieliluokka. Muita kieliluokkia ovat englannin ja saksan kieliluokat. Puolalan koulun kieliluokkatoiminta juontaa juurensa vuosikymmenten taakse ja suomalais-venäläinen kieliluokka on ollut tärkeä osa tätä perinnettä. Se on tarjonnut oppilaille mahdollisuuden opiskella venäjää A1-kielenä ja syventyä venäjän kieleen ja kulttuuriin.

Opetus tapahtuu luokalla pääosin suomeksi ja luokalle haetaan pääsykokeella ja haastattelulla, joilla arvioidaan kouluvalmiutta sekä suomen kielen taitoa. Lapsille halutaan tarjota luokalla kulttuurisesti monipuolinen oppimisympäristö. Suomalais-venäläinen kieliluokka on ollut paikka, jossa lapset ovat oppineet ja kasvaneet yhdessä, luoden vahvan yhteisön ilman politiikkaa ja vihaa.

Aiheeseen liittyviä linkkejä:

Ylen julkaisema juttu aiheesta 10.10.2023
Turku aikoo lakkauttaa suomalais-venäläisen kieliluokan – vanhemmat pitävät päätöstä poliittisena: ”Päällimmäinen tunne on järkytys ja epäusko” (yle.fi)

TS:n julkaisema juttu aiheesta 03.10.2023 
Vanhemmat tyrmistyneitä Turun suomalais-venäläisen kieliluokan lakkautusperusteista: "On järkyttävää, jos 10–20 vuoden päästä meillä ei enää ole venäjän kielen osaajia" - Koulut - Turun Sanomat (ts.fi)

TS:n julkaisema mielipidekirjoitus aiheesta 11.10.2023 
Lukijoilta | Suomalais-venäläinen kieliluokka pitää säilyttää - Lukijoilta - Turun Sanomat (ts.fi)

TS:n julkaisema mielipidekirjoitus aiheesta 09.10.2023 
Lukijoilta | Suomessa tarvitaan venäjän kielen osaajia - Lukijoilta - Turun Sanomat (ts.fi)

Kieliluokkien toiminnan historiasta
Kieliluokkatoiminnan historia – Kieliluokat.fi (turku.fi)K

Eri kieliä opettavien oppilaitosten määrä per kaupunki. Tässä nähtävillä se, miten heikko tilanne Turulla on Venäjän kielen (A1/A2) tarjoajana 
Excel Web Access - /fi-fi/Raportit/Perusopetus - ainevalinnat - kielten oppilaitosten lkm.xlsb (vipunen.fi)


Suveka - Suomalais-venäläisten kieliluokkien kannatusyhdistys    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Suveka - Suomalais-venäläisten kieliluokkien kannatusyhdistys voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…