Pelastetaan Nuijamaan koulu

Lappeenrannan palveluverkkoesityksen mukaan alueen pieniä maalaiskouluja ollaan lakkauttamassa. Lakkautuksen perusteena on tästä saatavat säästöt. Nuijamaan koulu (perustettu 1891) on yksi näistä kouluista.

Koulu sijaitsee noin 25 kilometrin päässä koulusta, johon oppilaiden pitäisi siirtyä. Oppilaat asuvat 10 kilometri säteellä koulusta ja kaikista oppilaista tulee kuljetusoppilaita. Pitkät ja raskaat koulumatkat rasittaa lapsia ja seurauksena voi olla esim. uupumusta ja oppimisvaikeuksia. Koulussa on oppilaita 1-6 luokilta.

Oppilaat siirrettäisiin luonnonläheisestä pienen ryhmän koulusta suureen yksikköön, jossa ryhmät ovat suuria ja ympäristö enemmän kaupunkiympäristö korvaa metsän.

Pelastetaan yhdessä Nuijamaan koulu  ja turvataan sen oppilaille rauhallinen ja luonnon läheinen oppimisympäristö.

 

Tähän liitetty Nuijamaan alueen seurojen allekirjoittama vetoomus koulun säilyttämiseksi.

 KOULU ON NUIJAMAALLE ELINTÄRKEÄ Esitys palveluverkkouudistuksesta yllätti toden teolla monet kaupunkilaiset ja varsinkin meidät nuijamaalaiset. Esityksen mukaan jo syksyllä 2024 Nuijamaalta lakkautetaan sekä koulu että kirjasto. Koulun lakkauttamisen ensisijaiset kärsijät ovat alueen lapset, joiden tuttu, turvallinen ja rauhallinen sekä luonnonläheinen oppimisympäristö muuttuisi radikaalisti. Vaikka koulukyyteihin ollaan totuttu, venyisivät ne kolkuttelemaan lakisääteisen 2,5 tunnin koulumatka-ajan rajoja. Lasten hyvinvointi kärsii koulukyytien lisäämästä istumisajasta eivätkä lapset jaksa enää harrastaa pitkien koulupäivien jälkeen. Lapsilla on oikeus tasa-arvoiseen ja yhdenvertaiseen kohteluun riippumatta hänen asuinpaikastaan. Ehdotettu kirjaston lakkauttaminen koskettaa koululaisten lisäksi myös muita nuijamaalaisia. Niin monen nuijamaalaisen rakas harrastus lukeminen muuttuu saavuttamattomaksi kirjaston sulkeutuessa.On hyvä oivaltaa, että kyse ei ole vain koulun ja kirjaston lakkauttamisesta. Palveluiden lakkauttaminen ei ainakaan lisää Nuijamaan vetovoimaa. Uusia lapsiperheitä ei muuta alueelle pitkien koulumatkojen takia. Nuijamaalla erittäin aktiivinen yhdistystoiminta näivettyy, koska potentiaalisia uusia jäseniä ei enää muuta alueelle. Kylätalon puuttuessa koulu on ollut nuijamaalaisille myös kokoontumis- ja harrastuspaikka. Harrastusmahdollisuudet lähellä kotia ovat monelle nuijamaalaiselle tärkeitä. Koulun lakkauttamisen myötä tiloja kokouksille, juhlille tai harrastamiselle ei enää ole. Koulun lähellä oleva luistelukaukalo ja hiihtoladut ovat talvisin nuijamaalaisten ahkerassa käytössä. Huolena on näidenkin palvelujen loppuminen. Kaikilla, ikään katsomatta, ei ole mahdollisuutta tai keinoa, päästä kaupunkiin harrastamaan. Itärajan elinvoimaisuudesta on esitetty syvä huoli ministeritasolla asti. Me allekirjoittaneet yhdymme tähän huoleen. Kannamme erityistä huolta Lappeenrannan Nuijamaan alueesta. Lappeenrannan pitää rajakaupunkina olla elinvoimainen maaseutukyliä myöten. Nuijamaa Seura ry Nuijamaan maamiesseura ryNuijamaanjärven osakaskunta Nuijamaan Naisvoimistelijat ryRajan Erä ry Räihän Martat ryNuijamaan VPK ryRajakorven Riistamiehet ry


Mirva Hyvärinen Nuijamaaseura    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Mirva Hyvärinen Nuijamaaseura voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…