Järvenpään säästösuunnitelmat perusopetuksessa

Kiitos kaikille allekirjoittajille. Adressi luovutetaan Järvenpään sivistystoimenjohtajalle Taurulalle ja opetus- ja kasvatuslautakunnan puheenjohtajalla Huikolle maanantaina 27.4.2009.Lasten ja nuorten tulevaisuuden kustannuksella ei saa säästää

Kouluissa on jo pitkään kamppailtu niukkuuden kanssa ja karsittu kaikki
mahdollinen minimiin. Nyt esitettyjen säästösuunnitelmien toteutuessa
lastemme perusoikeudet laadukkaaseen opetukseen ovat vaarassa. Oppituntien
leikkaaminen mm. poistaa mahdollisuuden syventää osaamista painotustunneilla
ja vähentää taitoaineiden tarjontaa. Vaarana on myös ryhmäkokojen
suureneminen.

Jos tämän lisäksi vielä leikataan jakotunteja, niin määrän lisäksi
vähennetään myös laatua. Jo nyt Järvenpäässä on isoja oppilasryhmiä, joissa
opetuksen laatua on yritetty ylläpitää mm. jakotunnein. Nyt tämäkin
mahdollisuus saada edes joskus opetusta pienemmässä ryhmässä on vaarassa.
Mielestämme pienet ryhmäkoot ovat oleellinen asia perusopetuksen laadussa.
Vaadimme, että kaikissa tulevissa säästötoimenpiteissä huomioidaan
perusopetuksen laatutason säilyttäminen ja turvataan jakotuntien määrä edes
nykyisellä tasolla.

Järvenpään Vanhempainverkosto ry.

Anne Autere, Järvenpään Vanhempainverkosto    Ota yhteyttä adressin tekijään
Facebook
Pitäisikö energiajuomien myynti nuorille kieltää?