Piikkiön Pontelan säilyttäminen Kaarinan kaupungin omistuksessa ja Pontelan aktiivisempi markkinointi käytön lisäämiseksi.

Kaarinan kaupungin säästötoimien suunnittelussa on esitetty Piikkiön Pontelan myymistä vedoten käytön vähäisyyteen. Suunniteltu säästö on noin 70 000€/ vuodessa ja mahdolliset myyntituotot.
Tällä hetkellä arkipäivät ovat hyvinkin aktiivisessa käytössä eläkeläisryhmillä. Viikon jokaisena arkipäivänä eläkeläiset kokoontuvat Pontelassa klo 9.00 – 16.00. Myös lauantaisin on kysyntä ollut lisääntyvää. Pontelassa kokoontuu viikoittain yhteensä noin 300-350 eläkeläistä. Eläkeläisyhdistyksiä toimii Pontelassa neljä.
Nuorisotila siirrettiin vuoden 2019 alusta Piikkiön keskustaan omiin tiloihin, koska nuorisotila haluttiin keskeisemmälle paikalle, jotta nuoret hakeutuisivat sinne paremmin. Lisäksi Pontelan tilojen muu käyttö esti varhaisnuorten toiminnan iltapäivisin. Lautakunnan päätöksessä suunniteltiin, että Pontela jäisi kansalaistoiminnan taloksi. Suunnitelmissa oli Pontelan sisustaminen viihtyisäksi kokoontumis- ja juhlatilaksi. Lautakunnan pöytäkirjassa todetaan myös näin: ”Se palvelisi paremmin erittäin tärkeää, terveyttä edistävää eläkeläisyhdistystoimintaa.”
Kaupungissa ongelma on kuitenkin se, ettei tiloja juurikaan markkinoida ja Pontelan kohdalla markkinointi on ollut yhden verkkosivun varassa. Kaupungin tiloja hallinnoidaan ja varataan eri vastuualueilla, joka osaltaan vaikeuttaa mahdollisten vuokrattavien tilojen löytämistä. Pontelaa ei ole lainkaan markkinoitu ja sen hallinnointi on annettu kaupungin hyvinvointikordinaattorin vastuulle. Kaupungin tulisi pikaisesti pyrkiä edistämään tilojensa vuokraamista ja markkinoimalla vajaa käytöllä olevia tilojaan sekä koota tilojen hallinnoinnin vastuu yhdelle vastuualueelle.
Pontelassa on hyväkuntoinen parkettilattia, joka soveltuu monenlaiseen liikunnan harrastukseen. Pontelaa ei kuitenkaan ole juurikaan käytetty yhdistysten ja järjestöjen illalla tapahtuvan liikunnanharrastuksien järjestämispaikkana, vaikka kaupungissa on pulaa liikuntapaikoista.
Pontelan tilat soveltuu monenlaiseen käyttöön, yhdistysten oman toiminnan lisäksi Pontelassa on mm. vietetty häitä, tanssittu elävän musiikin tahdissa ja katseltu elokuvia.
Eläkeläisyhdistysten toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Ikäihmisten vapaa-ajantoiminnan hyvinvointia edistävä ja ennaltaehkäisevä vaikutus on merkittävä. Ikäihmisten oma toiminta tarjoaa alueen ikääntyneille sosiaalista ja yhteisöllistä ajanviettoa sekä liikuntaa. Psyykkistä, fyysistä ja sosiaalista hyvinvointia. Kaupungilla ei ole tarjota toista kokoontumispaikkaa Piikkiöstä tämänhetkiselle toiminnalle, jolloin eläkeläisyhdistysten toiminta väistämättä merkittävästi supistuisi.
Me adressin allekirjoittaneet vaadimme Kaarinan kaupunkia kehittämään Pontelan tilojen käyttöä ja säilyttämään kiinteistön kaupungin asukkaita varten.


Riitta-Liisa Lehtonen/ Piikkiön Eläkkeensaajat Ry yhteistyössä muut eläkeläisryhmät    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook