Pohjan Aktia-pankkikonttoria ei saa lopettaa.

Aktian pankkikonttorin sulkemispäätös Raaseporin Pohjan kirkonkylällä on peruttava!
Kun tehdyn päätöksen perusteluissa mainitaan, että "Asiakas sitten päättää, minkä haluaa omaksi konttorikseen valita."
Niin aivan yhtä hyvin voitaisiin esittää, että lopetettaisiin Tammisaaren konttori ja yhdistetään toiminnot Pohjan tai Karjaan konttoriin, näin voitaisiin alueen tasavertaista palvelutarjonnan periaatetta toteuttaa.
Aktia mainostaa toimintaansa ihmisläheisenä, "Aktia näkee jokaisessa asiakkaassa myös ihmisen"