Pohjois-Karjalan kuntien on sitouduttava VisitKareliaan

Olemme järkyttyneenä seuranneet viime viikkojen matkailuun liittyviä uutisia. Kunta toisensa jälkeen on ilmoittanut vetäytyvänsä VisitKarelian rahoituksesta, ja keskittävänsä voimansa vain oman kuntansa tai valitun alueen matkailun kehittämiseen. Olemme huolissamme maakuntamme matkailuverkoston pirstaloitumisesta. Osa meistä yrittäjistä toimii koko maakunnan alueella, osa paikallisesti, mutta laajempi verkosto on yritystoimintamme tukiranka. Olemme kärsineet tarpeeksi niin korona-ajasta kuin nyt Ukrainan kriisistä. Emme tarvitse enää yhtään enempää työtämme vaikeuttavia tekijöitä.

VisitKarelia on koko Pohjois-Karjalan matkailualan kokoava voima. Olemme alueen yrittäjinä olleet tyytyväisiä VisitKarelian osallistavaan toimintaan. Elämyspuoti on kehitetty matkailijoiden verkkokaupaksi. Moninaiset markkinointitoimet, koulutukset, Matkailun aamukahvit-verkostoitumistapahtumat ovat tehneet VisitKareliasta yhteistyömme mahdollistavan alustan.  

VisitKarelia on maakunnallisena matkailun destinaatio-organisaationa (DMO) tärkeä linkki Visit Finlandin ja yrittäjien välillä sekä Lakeland-alueen yhteen liittäjä. VisitKarelialla on matkailun yleismarkkinoinnin lisäksi muitakin maakunnan matkailuun ja toimialan yritysten toimintaedellytyksiin vaikuttavia tehtäviä. Niitä ei ole mahdollista hoitaa rikkinäisessä kentässä heikentämättä yritysten toimintaedellytyksiä. Viisautta on kehittää VisitKarelian toimintaa edelleen ja luoda maakunnalliselle matkailumarkkinoinnille yhä vahvempi perusta.  

Tarvitsemme VisitKarelian kehittämään maakuntamme matkailua. Haastamme kaikki Pohjois-Karjalan kunnat sitoutumaan VisitKarelian rahoitukseen ja vaalimaan yhtiön tekemää pitkäjänteistä markkinointi- ja kehitystyötä. Tämä on välttämätöntä meille yksityisille matkailualan yrityksille. Tarvitsemme mukaan kaikki - niin kunnat kuin jokaisen yrittäjän tähän yhteistyöhön!  


Helena Karhu, Karhun Talo    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Helena Karhu, Karhun Talo voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…