Porin Vesi pidettävä kunnallisena liikelaitoksena

Me allekirjoittaneet vastustamme Porin Veden muuttamista kunnallisesta liikelaitoksesta osakeyhtiöksi.
Perustelut:
Vesimaksujen korotus uhkaa nostaa porilaisten asumismenoja siten, että asuminen Porissa muodostuu sietämättömän kalliiksi. Kulujen nousu tekee Porissa asumisen paljon nykyistä epähoukuttelevammaksi, mikä johtaa väestökatoon ja verotulojen hallitsemattomaan pudotukseen.
Allekirjoittaneina olemme huolissamme siitä, kenen käsiin porilainen vesi tulevaisuudessa luovutetaan. Kunnallisen liikelaitoksen päätöksenteko on avointa ja siihen voidaan vaikuttaa demokraattisesti, kuten äänestämällä. Osakeyhtiön päätöksenteko on salaista. Yhtiömuoto myös mahdollistaa vesilaitoksen myynnin pois porilaisten omasta päätösvallasta.
Porin kaupunginhallitus (22.6.2020) on päättänyt tilata selvityksen Porin Veden muuttamisesta osakeyhtiöksi. Kaupunginhallitus toteaa: ”Yhtiöittämisellä tavoitellaan erityisesti satunnaista kertatuloutusta, jotta pystyttäisiin varautumaan mahdollisesti kaupungin taseeseen kertymässä olevaan alijäämän uhkaan.” Tavoitteena on vesitaksoja korottamalla rahoittaa kaupunkia.
Vesihuoltolaki toteaa kuitenkin, että vesihuolto on järjestettävä kohtuullisin kustannuksin ja maksetulle pääomalle voidaan odottaa vain kohtuullista tuottoa. Lain lähtökohtana on, että vesitaksat kattavat tarpeelliset investoinnit, eikä vesihuollolla saa tähdätä muiden kulujen, kuin vesihuollosta koituneiden, kattamiseen.
Me allekirjoittaneet olemme siis laajemmaltikin huolissamme Porin tulevaisuudesta. Siksi kaikki toimet Porin Veden osakeyhtiöittämiseksi on välittömästi lopetettava.