Porin yksityisenhoidontuen kuntalisä tulee säilyttää!

Me allekirjoittaneet vetoamme Porin kaupungin päättäjiin yksityisten perhepäivähoitajien ja ryhmisten puolesta!

Porin kaupungin sivistyslautakunta on 29.9.20 pidetyssä kokouksessaan hyväksynyt säästölistan, jonka yhtenä kohtana on yksityisenhoidontuen kuntalisän poistaminen. Kuntalisän poisto toisi kaupungin laskujen mukaan 270 000 euroa säästöä per vuosi.

Porissa toimii tällä hetkellä 9 yksityisen perhepäivähoitajan lisäksi noin 16 hoitajaa yksityisissä ryhmiksissä. Heillä on reilu sata lasta hoidossaan, käyttöaste on 100 prosenttia.

Yksityisenhoidontuki on 173,95 euroa/kk/lapsi. Tuon lisäksi maksetaan kuntakohtainen lisä, joka Porissa on alle 3-vuotiaista 270 euroa/kk/lapsi ja 3 - 5-vuotiaasta 170 euroa/kk/lapsi.

Eli, kun lapsi on hoidossa yksityisellä perhepäivähoitajalla tai yksityisessä ryhmiksessä, lapsen hoito maksaa kunnalle siis enintään 443,95 euroa/kk/lapsi.

Tietojemme mukaan kunnan puolella hoidossa olevan lapsen hoito maksaa kunnalle 1 070 euroa/kk/lapsi. Yksityisessä päiväkodissa hoidossa olevan lapsen hoito maksaa kunnalle 834 euroa/kk/lapsi.

Jos kaikki tällä hetkellä yksityisessä hoidossa olevat lapset siirtyisivät kunnalle hoitoon, tulisi tämä maksamaan kunnalle 1 284 000 euroa/vuosi. Jos lapset taas siirtyvät yksityiseen palvelusetelipäiväkotiin, kustannukset olisivat 1 000 800 euroa/vuosi.

Lisäksi yksityisinä yrittäjinä meidän maksamamme verorahat jäävät Poriin, kun taas yksityiset valtakunnalliset päiväkodit maksavat veronsa omaan kotikuntaansa.

Jos säästölistan tavoite on oikeasti saada säästöjä aikaiseksi, kuntalisän poistolla niitä ei tule! Jos tavoitteena on ajaa alas tämä hoitomuoto, kuntalisän poistolla se onnistuu. Miksi täytyy poistaa vanhempien oikeus valita lapselleen heidän kasvatusperiaatteisiinsa sopiva hoitomuoto?

Nykyisessä maailmantilanteessa tulisi suosia pieniä ryhmäkokoja ja väljyyttä. Me yksityiset hoitajat tarjoamme pienemmät ryhmäkoot ja vanhemmille yhden vaihtoehdon lisää valita heille sopivin vaihtoehto. Miksi poistaa se? Kenen hyöty se olisi?

 


Porin yksityiset perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäivähoitajat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Porin yksityiset perhepäivähoitajat ja ryhmäperhepäivähoitajat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…