PORKKALANTIE KUNTOON NYT-PORKALAVÄGEN I SKICK NU

 HYVÄT PORKKALATIEN KÄYTTÄJÄT Bölen yksityistiekunnan hallitus on päättänyt kokouksessaan 28.3.2019 kerätä kaikilta Porkkalan tien käyttäjiltä allekirjoitukset adressiin jotta Porkkalan tien huono kunto tulee tiestä vastaavan tahon tiedoksi. Tie on surkeassa kunnossa ja tiessä olevat kuopat ovat jo aiheuttaneet vahinkoja autoille. Kevyet paikkaukset eivät tässä tapauksessa riitä. Teiden kunnossapitoon tulee osoittaa huomattavasti enemmän varoja. Valtiolla on kylläkin varoja, mutta ne tulee kohdistaa teihin Uudellamaalla jossa ihmisiä on liikenteessä.  Tästä syystä pyydämme Porkkalantien käyttäjien allekirjoittamaan adressin,  joka löytyy netistä: https://www.adressit.com/porkkalantie_kuntoon_nyt-porkalavagen_i_skick_nu. Bölen yksityistien tiehoitokunta toimittaa nimilistan perille tien hoidosta vastaavalle taholle eli Uudenmaan ELY-keskukselle ja tuleville kansanedustajille. 

BÄSTA ANVÄNDARE AV PORKALAVÄGEN Styrelsen för Böle enskilda väglag har vid sitt möte den 28.3.2019 beslutat att insamla underskrifter i en adress där Porkalavägen dåliga skick skulle framföras till de ansvariga för skötseln av allmänna vägar. Vägen är i uruselt skick och groparna har redan nu orsakat skador på fordonen. Små åtgärder räcker inte till. Man bör för skötseln av vägar få betydligt mera pengar. Staten har nog pengar, men de bör ringmärkas för underhåll av vägar i Nyland där människor rör sig med fordon. Därför ber vi er alla som använder Porkalavägen att underteckna adressen som finns på nätet under adressen https://www.adressit.com/porkkalantie_kuntoon_nyt-porkalavagen_i_skick_nu . Böle enskilda väglag vidare befordrar sedan adressen till de berörda som handhar skötseln av vägarna, nämligen NTM-centralen i Nyland och till de kommande riksdagsmännen.