Presidentti Kyösti Kallion rukous ja puhe talvisodan aikana 1939!

PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION RUKOUS TALVISODAN AIKANA ITSENÄISYYSPÄIVÄNÄ 6.12.1939 NIVALAN KIRKOSSA,  KUN SUOMI OLI OLLUT VIIKON TALVISODASSA!
22886032_10155166904973262_4134591835779450252_n4.jpg
 
PRESIDENTTI KYÖSTI KALLION PUHE
SUOMEN ARMEIJALLE JOULUNA 1939!
 
18194072_364451850623386_4187211003253019858_n4.jpg
Suomen Eduskunta 2019-2023 - Esivalta on Jumalan asettama!
https://www.eduskunta.fi/FI/kansanedustajat/Sivut/edustajakuvat.aspx 

19554975_119463248661133_4596208256095695642_n3.jpg
 

JEESUS:
Hän vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi'ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'?Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako." Matteus 19:4-6

Suomen tasavallan presidentti 1.3.2012 -

Sauli Väinämö Niinistö -> 1 Korinttolaiskirje 11:1-10
Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 
http://www.tpk.fi/Public/default.aspx?nodeid=44811


Suomen Eduskunta 2019 - 2023

Tässä on uusi eduskunta – katso kuvat kaikista 200 kansanedustajasta
https://www.is.fi/politiikka/art-2000006071843.html


Mieskansanedustajat  106 miestä-> 1 Korinttolaiskirje 11:1-10

Mies on Jumalan kuva ja heijastaa hänen kunniaansa. 

Naiskansanedustajat  94 naista -> 1 Korinttolaiskirje 11:1-10

Nainen taas heijastaa miehen kunniaa.

1.Mooseksen kirja: 2:23
Ja mies sanoi: "Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi, sillä hän on miehestä otettu."

Suomen hallitus
https://valtioneuvosto.fi/rinteen-hallitus/ministerit

Suomen Eduskunta 2019-2023 - Eduskuntaryhmät yms. -...  Ja minä kiitin Korkeinta, minä ylistin ja kunnioitin häntä, joka elää iankaikkisesti, jonka hallitus on iankaikkinen hallitus ja jonka valtakunta pysyy suvusta sukuun. Daniel 4:31


+++++++


Helsingin tuomiokirkon portailla otettiin historiallinen yhteiskuva
– ”Me ollaan naimisissa!”
 
Sodomiittikisapappi Leena Huovisen alkusanojen jälkeen luettiin niin sodomiittiarkkipiispa emeritus Kari Mäkisen kuin nykyisen sodomiittiarkkipiispa Tapio Luoman välittämät terveiset ja siunaukset tilaisuuteen osallistuneille aviopareille. - mies+mies ja nainen+nainen - aviopareille:
 
”Olette löytäneet rinnallenne kumppanin, jonka kanssa haluatte elämänne jakaa. Onnittelen teitä tapahtumaan osallistuvia aviopareja ja toivotan teille Jumalan siunausta ja hänen hyvää johdatustaan”,
 
sodomiittiarkkipiispa Luoman jättämässä viestissä luki.

Sodomiittiarkkipiispa  Tapio Luoma:
MIKSI PIDÄTTE TOTUUTTA VÄÄRYYDEN VALLASSA?!

Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa,sentähden että se, mikä Jumalasta voidaan tietää, on ilmeistä heidän keskuudessaan; sillä Jumala on sen heille ilmoittanut. Roomalaiset 1:18-32
http://raamattu.uskonkirjat.net/servlet/biblesite.Bible?chp=1&ref=Room.+1%3A1&rnd=1558435312309
 
Hebrealaiskirje:
13:4 Avioliitto pidettäköön kunniassa kaikkien kesken, ja aviovuode saastuttamatonna; sillä haureelliset ja avionrikkojat Jumala tuomitsee.

Sodoma
 
2.Pietarin kirje: 2:6 Ja hän poltti poroksi Sodoman ja Gomorran kaupungit ja tuomitsi ne häviöön, asettaen ne varoitukseksi niille, jotka vastedes jumalattomasti elävät.
 
Sodomiitti tarkoittaa kaikkea muuta kuin luonnollista avioseksiä.
 
1. Korinttolaiskirje 6
9 Ettekö tiedä, että vääryydentekijät eivät saa omakseen Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö! Jumalan valtakunnan perillisiä eivät ole siveettömyyden harjoittajat eivätkä epäjumalien palvelijat, eivät avionrikkojat, EIVÄT MIESTEN KANSSA MAKAAVAT MIEHET[Room. 13:13+]
10 eivät varkaat eivätkä ahneet, eivät juomarit, pilkkaajat eivätkä riistäjät.
11 Tällaisia jotkut teistä olivat ennen, mutta nyt teidät on pesty puhtaiksi ja tehty pyhiksi ja vanhurskaiksi Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä ja Jumalamme Hengen voimasta. [Ap. t. 22:16; 1. Kor. 1:2; Tit. 3:5]
 
JEESUS: vastasi ja sanoi: "Ettekö ole lukeneet, että Luoja jo alussa 'loi heidät mieheksi ja naiseksi' ja sanoi: 'Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja ne kaksi tulevat yhdeksi lihaksi'? Niin eivät he enää ole kaksi, vaan yksi liha. Minkä siis Jumala on yhdistänyt, sitä älköön ihminen erottako."
 
Juudaan kirje: 1:7 samoin kuin Sodoma ja Gomorra ja niiden ympärillä olevat kaupungit, jotka samalla tavalla kuin nekin harjoittivat haureutta ja eksyivät luonnottomiin lihanhimoihin, ovat varoittavana esimerkkinä, kärsiessään iankaikkisen tulen rangaistusta.


+++++++

ARVOISA KANSANEDUSTAJA,
JUMALAN RAUHAA JEESUKSESSA KRISTUKSESSA!

Kunnioittaen lähestymme Teitä tällä kirjeellä ja samalla haluamme lahjoittaa Teille Jumalan alkuperäiset KYMMENEN KÄSKYÄ 
Toisen Mooseksen kirjan 20 luvun jakeiden 1- 17 mukaan.

Toivomme, että liitteenä oleva huoneentaulu voisi saada paikan työhuoneessanne ja Sydämessänne muistuttamassa Hänestä, jonka kautta kaikki on luotu. Jeesuksessa Kristuksessa ovat kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. 
Paavalin kirje kolossalaisille 2 luku jae 3.

Raamattu sanoo esivallan olevan Jumalan asettama:

Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion.  Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää, vaan niiden, jotka tekevät pahaa. Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi. Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. 
Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on; kenelle vero, sille vero, kenelle tulli, sille tulli, kenelle pelko, sille pelko, kenelle kunnia, sille kunnia.
Paavalin kirje roomalaisille 13 luku jakeet 1-7.

Olkaa alamaiset kaikelle inhimilliselle järjestykselle Herran tähden, niin hyvin kuninkaalle, joka on ylin, kuin käskynhaltijoille, jotka hän on lähettänyt pahaa tekeville rangaistukseksi, mutta hyvää tekeville kiitokseksi.
Pietarin 1 kirje 2 luku jakeet 13 ja 14.

Muistuta heitä olemaan hallituksille ja esivalloille alamaiset, kuuliaiset, kaikkiin hyviin tekoihin valmiit, etteivät ketään herjaa, eivät riitele, vaan ovat lempeitä ja osoittavat kaikkea sävyisyyttä kaikkia ihmisiä kohtaan. 
Paavalin kirje Tiitukselle 3 luku jakeet 1 ja 2.

Jumala kehottaa rukoilemaan ja kiittämään myös esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa.
Paavalin 1 kirje Timoteukselle 2 luku jakeet 1-5.

Hallitseminen on jumalallinen hyve. Raamattu puhuukin 
esivallasta jumalina, ei luomisen tähden vaan hallitsemisen tähden.
Johanneksen evankeliumi 10 luku jakeet 31-42 ja Psalmi 82.

Haluamme siunata Teitä ja myös rukoilla puolestanne, jotta Suomi voisi 
yhdessä Jumalan ja Hänen siunauksensa myötä selvitä näistä vaikeista ajoista.

+++++++

Matteuksen evankeliumi: Matteus 6 Almut, rukous ja paasto

6:1 "Kavahtakaa, ettette harjoita vanhurskauttanne ihmisten nähden, että he teitä katselisivat; muutoin ette saa palkkaa Isältänne, joka on taivaissa.
6:2 Sentähden, kun annat ALMUJA, älä soitata torvea edelläsi, niinkuin ulkokullatut tekevät synagoogissa ja kaduilla saadakseen ylistystä ihmisiltä. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6:3 Vaan kun sinä ALMUA annat, älköön vasen kätesi tietäkö,
mitä oikea kätesi tekee,
6:4 että ALMUSI olisi SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.

6:5 Ja kun rukoilette, älkää olko niinkuin ulkokullatut; sillä he mielellään seisovat ja rukoilevat synagoogissa ja katujen kulmissa, että ihmiset heidät näkisivät. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6:6 Vaan sinä, kun rukoilet, mene kammioosi ja sulje ovesi ja rukoile Isääsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.

6:7 Ja kun rukoilette, niin älkää tyhjiä hokeko niinkuin pakanat, jotka luulevat, että heitä heidän monisanaisuutensa tähden kuullaan.
6:8 Älkää siis olko heidän kaltaisiaan; sillä teidän Isänne kyllä tietää, mitä te tarvitsette, ennenkuin häneltä anottekaan.
6:9 Rukoilkaa siis te näin: Isä meidän, joka olet taivaissa!
Pyhitetty olkoon sinun nimesi;
6:10 tulkoon sinun valtakuntasi; tapahtukoon sinun tahtosi
myös maan päällä niinkuin taivaassa;
6:11 anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme;
6:12 ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niinkuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme;
6:13 äläkä saata meitä kiusaukseen; vaan päästä meidät pahasta, [sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen].
6:14 Sillä jos te annatte anteeksi ihmisille heidän rikkomuksensa, niin teidän taivaallinen Isänne myös antaa teille anteeksi;
6:15 mutta jos te ette anna ihmisille anteeksi, niin ei myöskään teidän Isänne anna anteeksi teidän rikkomuksianne.

6:16 Ja kun PAASTOATTE, älkää olko synkännäköisiä niinkuin ulkokullatut; sillä he tekevät kasvonsa surkeiksi, että ihmiset näkisivät heidän PAASTOAVAN. Totisesti minä sanon teille: he ovat saaneet palkkansa.
6:17 Vaan kun sinä PAASTOAT, niin voitele pääsi ja pese kasvosi,
6:18 etteivät PAASTOAMISTASI näkisi ihmiset, vaan sinun Isäsi, joka on SALASSA; ja sinun Isäsi, joka SALASSA näkee, maksaa sinulle JULKISESTI.
  
LAITA TÄMÄ VIESTI MAHDOLLISIMMAN MONELLE!

+++++++

Katsokaat sen kaupungin menestystä, johonka minä olen antanut teitä wietää, 
ja rukoilkaat sen edestä Herraa; sillä koska hän menestyy, niin myös te menestytte. 
Propheeta Jeremia 29 luku jae 7 (Biblia 1880)


+++++++
Suomen ennakkoväkiluku elokuun lopussa 5 524 387
Suomen ennakkoväkiluku heinäkuun lopussa 5 522 848
toukokuun 2019 lopussa 5 519 586 
maaliskuun 2019 lopussa 5 518 393

Luettelo Suomen kunnista väkiluvun mukaan 31. elokuuta 2017.
 https://fi.wikipedia.org/wiki/Luettelo_Suomen_kaupungeista
väkiluku  30. huhtikuuta 2018
Suomeen syntyi 2018 47.307 lasta, mikä on reilut 3.000 vähemmän kuin edellisvuonna. Pienempää syntyneiden lukua saa hakea nälkävuodelta 1868, jolloin lapsia syntyi alle 44.000

Helsinki 650 033 - 645 482 (642 045)
Espoo 283 944 - 280 247 (277 375)
Tampere 235 487 - 232 407  (230 537)
Vantaa 228 166 - 224 397 (221 821)
Oulu 203 623 - 202 058 (201 124)
Turku 191 664 - 189 930 (188 584)
Jyväskylä 141 414 - 140 240 (139 260)
Lahti  120 002 - 119 730 (119 395)
Kuopio 118 727 - 118 100 (117 842)
Pori 84 391 - 84 585 (84 779) 1
Kouvola 83 231 - 84 001 (84 548)
Joensuu 76 577 - 76 063 (75 652)
Lappeenranta 72 705 - 72 725 (72 685)
Hämeenlinna 67 558 - 67 681 (67 601)
Vaasa 67 596 - 67 248 (66 876)
Seinäjoki 63 296 - 62 871 (62 457)
Rovaniemi 62 963 - 62 351 (62 037)
Mikkeli 53 843 - 54 047 (54 390)
Kotka 52 930 - 53 263 (53 730)
Salo 52 332 - 52 792 (53 188) 2
Porvoo 50 290 - 50 219 (50 203)
Kokkola 47 660 - 47 641 (47 722)
Lohja 46 324 - 46 661 (46 931)
Hyvinkää 46 518 - 46 675 (46 600)
Järvenpää 43 421 - 42 876 (42 344)
Nurmijärvi 42 677 (42 191)
Rauma 39 377 (39 612)
Kirkkonummi 39 275 (39 183)
Tuusula 38 644 (38 637)
Kajaani 36 978 (37 304)
Kerava 36 279 (35 457)
Savonlinna 33 607 (34 829) 3
Nokia 33 527 (33 288)
Kaarina 33 474 (32 987)
Ylöjärvi 32 980 (32 851)
Kangasala 31 679 (31 356)
Vihti 29 228 (29 109)
Riihimäki 28 750 (29 058)
Raasepori 27 626 (28 053)
Imatra 26 935 (27 357)
Raahe 24 822 (25 068)
Sastamala 24 635 (24 823)
Raisio 24 198 (24 340)
Hollola 23 591 (23 765)
Lempäälä 23 204 (22 877)
Tornio 21 872 (21 939)
Siilinjärvi 21 675 (21 664)
Iisalmi 21 469 (21 675) 4
 Valkeakoski 21 143 (21 215)
Kemi 21 024 (21 297)
Kurikka 20 959 (21 294)
Varkaus 20 840 (21 258)
Mäntsälä 20 704 (20 888)
Sipoo 20 643 (20 302)
Jämsä 20 608 (21 055)
Hamina 20 297 (20 554)
Lieto 19 831 (19 535)
Mustasaari 19 440 (19 449)
Pietarsaari 19 278 (19 394)
Pirkkala 19 363 (19 175)
Naantali 19 238 (19 124)
Laukaa 18 929 (19 025)
Heinola 18 898 (19 172)
Äänekoski 18 845 (19 186) 5
Pieksämäki 17 935 (18 353)
Kempele 17 921 (17 499)
Forssa 17 042 (17 201)
Akaa 16 615 (16 892)
Janakkala 16 455 (16 698)
Orimattila 16 094 (16 276)
Loimaa 16 037 (16 207)
Kauhava 16 033 (16 374)
Uusikaupunki 15 713 (15 777)
Ylivieska 15 216 (15 216)
Parainen 15 209 (15 357)
Kuusamo 15 205 (15 391)
Loviisa 14 894 (15 140)
Kontiolahti 14 841 (14 824)
Lapua 14 434 (14 522) 6
Kauhajoki 13 374 (13 678)
Ulvila 13 027 (13 236)
Kalajoki 12 383 (12 533)
Ilmajoki 12 184 (12 163)
Liperi 12 149 (12 175)
. Maarianhamina 11 775 (11 658)
Eura 11 747 (11 991)
Alavus 11 544 (11 746)
Kankaanpää 11 472 (11 640)
Lieksa 11 097 (11 414)
Pedersören kunta 11 011 (11 108)
Paimio 10 835 (10 695)
Nivala 10 732 (10 860)
Hämeenkyrö 10 511 (10 632)
Sotkamo 10 403 (10 452)
Kitee 10 359 (10 579)
Muurame 10 169 (10 046) 7
Liminka 10 154 (10 098)
Huittinen 10 093 (10 305)
Mänttä-Vilppula 9 983 (10 330)
Ii 9 851 (9 589)
Keuruu 9 766 (9 953)
Alajärvi 9 705 (9 890)
Leppävirta 9 660 (9 828)
Lapinlahti 9 620 (9 758)
Kauniainen 9 601 (9 482)
Masku 9 550 (9 694)
Hattula 9 474 (9 646)
Närpiö 9 473 (9 502)
Eurajoki 9 452 (9 437)
Saarijärvi 9 422 (9 646)
Orivesi 9 224 (9 313)
Muhos 8 977 (9 000)
Somero 8 834 (9 001)
Karkkila 8 794(8 945)
Laitila 8 646 (8 611)
Sodankylä 8 442 (8 556) 8
Hausjärvi 8 416 (8 527)
Hanko 8 400 (8 578)
Pöytyä 8 335 (8 489)
Kuhmo 8 333 (8 563)
Kiuruvesi 8 149 (8 342)
Keminmaa 8 149 (8 295)
Asikkala 8 148 (8 280)
Laihia 8 058 (8 098)
Pudasjärvi 7 993 (8 124)
Loppi 7 873 (8 067)
Suomussalmi 7 862 (8 086)
Mynämäki 7 765 (7 857)
Nurmes 7 644 (7 790)
Uusikaarlepyy 7 458 (7 497)
Oulainen 7 430 (7 429)
Kemijärvi 7 375 (7 612)
Kokemäki 7 226 (7 433)
Suonenjoki 7 149 (7 304)
Haapajärvi 7 149 (7 291)
Harjavalta 7 027 (7 189)
Ikaalinen 7 005 (7 140)
Inari 6 911 (6 830)
Haapavesi 6 855 (7 012)
Säkylä 6 819 (6 921)
Outokumpu 6 812 (7 030)
Iitti 6 766 (6 870)
Tyrnävä 6 754 (6 720)
Virrat 6 741 (6 879)
Kemiönsaari 6 721 (6 823)
Vöyri 6 611 (6 617)
Kristiinankaupunki 6 594 (6 671)
Kruunupyy 6 507 (6 578)
Pälkäne 6 499 (6 607)
Parkano 6 473 (6 630)
Kittilä 6 423 (6 358)
Viitasaari 6 255 (6 467)
Rusko 6 248 (6 211)
Juva 6 227 (6 379)
Siuntio 6 133 (6 181)
Tammela 6 071 (6 160)
Mäntyharju 5 924 (6 060)
Ähtäri 5 709 (5 968)
Kannus 5 503 (5 584) 9
Maalahti 5 475 (5 532)
Kangasniemi 5 449 (5 591)
Nakkila 5 437 (5 534)
Inkoo 5 408 (5 523)
Luoto 5 347 (5 226)
Siikalatva 5 301 (5 514)
Pyhäjärvi 5 247 (5 358)
Siikajoki 5 246 (5 370)
Jokioinen 5 197 (5 317)
Pyhtää 5 194 (5 307)
Teuva 5 156 (5 305)
Ruokolahti 5 096 (5 224)
Pornainen 5 073 (5 118)
. Jomala 5 033 (4 828)
Sievi 4 984 (5 016)
Ilomantsi 4 970 (5 199)
Askola 4 960 (5 024)
Hankasalmi 4 936 (5 062)
Parikkala 4 844 (5 030)
Joroinen 4 820 (4 984)
Urjala 4 793 (4 866)
Nousiainen 4 740 (4 811)
Taipalsaari 4 715 (4 778)
Juuka 4 705 (4 867)
Luumäki 4 660 (4 772)
Isokyrö 4 599 (4 693)
Pielavesi 4 497 (4 667)
Tohmajärvi 4 480 (4 590)
Joutsa 4 470 (4 632)
Kärkölä 4 456 (4 545)
Vesilahti 4 396 (4 477)
Ruovesi 4 395 (4 514)
Polvijärvi 4 309 (4 429)
Kaustinen 4 273 (4 302)
Pihtipudas 4 055 (4 133)
Karstula 4 031 (4 191)
Taivalkoski 4 022 (4 076)
Ylitornio 4 017 (4 127)
Aura 3 986 (3 982)
Sonkajärvi 3 969 (4 109)
Petäjävesi 3 900 (3 958)
Ranua 3 895 (3 996)
Kolari 3 824 (3 797)
Uurainen 3 779 (3 728)
Sysmä 3 750 (3 883)
Vieremä 3 677 (3 702)
Kuortane 3 573 (3 655)
Rantasalmi 3 512 (3 597)
Salla 3 493 (3 600)
Pello 3 439 (3 536)
Savitaipale 3 430 (3 517)
Rautjärvi 3 335 (3 495)
Paltamo 3 335 (3 466)
Heinävesi 3 330 (3 461)
Posio 3 236 (3 367)
Rautalampi 3 195 (3 292) 1
Veteli 3 172 (3 253)
Virolahti 3 150 (3 229)
Pyhäjoki 3 146 (3 199)
Merikarvia 3 114 (3 162)
Toholampi 3 110 (3 210)
Lappajärvi 3 078 (3 135)
Tervola 3 063 (3 070)
Simo 3 044 (3 148)
Lemi 3 040 (3 072)
Sauvo 2 999 (3 031)
Kaavi 2 992 (3 088)
Padasjoki 2 962 (3 049)
Vimpeli 2 904 (2 986)
Punkalaidun 2 900 (2 954)
Vaala 2 871 (2 997)
Perho 2 824 (2 866)
Hartola 2 780 (2 911)
Reisjärvi 2 742C(2 843)
Konnevesi 2 702 (2 767)
Utajärvi 2 700 (2 793)
Lapinjärvi 2 665 (2 717)
Kärsämäki 2 612 (2 623)
Puolanka 2 599 (2 696)
. Finström 2 594 (2 616)
Alavieska 2 576 (2 613)
Tuusniemi 2 555 (2 598)
Sulkava 2 528 (2 608)
Evijärvi 2 473 (2 509)
Toivakka 2 403 (2 396)
Karvia 2 385 (2 415)
Ypäjä 2 359 (2 402)
Koski tl 2 341 (2 384)
Muonio 2 302 (2 325)
Hyrynsalmi 2 286 (2 341)
Vehmaa 2 285 (2 328)
Keitele 2 242 (2 324)
Humppila 2 241 (2 303)
Kuhmoinen 2 241 (2 264)
Puumala 2 197 (2 217)
Rääkkylä 2 179 (2 263)
Hirvensalmi 2 151 (2 242)
Pomarkku 2 150 (2 196)
Valtimo 2 143 (2 240)
Korsnäs 2 121 (2 165)
Soini 2 085 (2 164)
Vesanto 2 061 (2 114)
Lumijoki 2 054 (2 091)
: Lemland 2 033 (2 012)
Pyhäranta 2 028 (2 092)
Marttila 2 020 (1 997)
Isojoki 1 974 (2 051)
Miehikkälä 1 943 (2 008)
Myrskylä 1 919 (1 992)
Kihniö 1 910 (1 971)
Pukkila 1 900 (1 939)
Juupajoki 1 881 (1 922)
Enontekiö 1 856 (1 905)
. Saltvik 1 854 (1 879)
Jämijärvi 1 807 (1 876)
Pertunmaa 1 714 (1 766)
Honkajoki 1 664 (1 730)
Taivassalo 1 663 (1 660)
Rautavaara 1 652 (1 707)
Kinnula 1 615 (1 662)
Multia 1 587 (1 644)
: Hammarland 1 582 (1 522)
+ muuttovoitto - muuttotappio = 
-muuttotappio yhteensä
Tervo 1 567 (1 600)
Pyhäntä 1 557 (1 600)
Siikainen 1 459 (1 485)
Enonkoski 1 403 (1 449)
Oripää 1 365 (1 381)
Kannonkoski 1 352 (1 397)
Kyyjärvi 1 345 (1 347) 13
Ristijärvi 1 289 (1 315)
Karijoki 1 274 (1 335)
Kaskinen 1 263 (1 276)
+45 muuttovoitto -131 muuttotappio = -81
-184 muuttotappio yhteensä
Utsjoki 1 232 -15 (1 247)
Halsua 1 165 -15  (1 180)
Kivijärvi 1 101 -43 (1 144)
Merijärvi 1 100 -32 (1 132)
. Sund 1 030 +25 (1 005)
Savukoski 1 016 -19 (1 035)
Hailuoto 974 -7 (981)
: Eckerö 959 +13 (946)
Pelkosenniemi 954 +6 (949)
Kustavi 926 +1 (925)
+30 muuttovoitto -133 muuttotappio =
-103 muuttotappio
Lestijärvi 737 -52 (789)
Luhanka 709 -25 (734)
: Föglö 533 -19 (552)
: Geta 507 +9 (498)
: Brändö 447 -18 (465)
. Vårdö 446 +18 (428)
: Lumparland 382 -14 (396)
: Kumlinge 314 -4 (318)
: Kökar 235 +3 (232)
: Sottunga 91 -1 (92)

 

Juhani ja Terttu Starczewski    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla hyväksyn, että adressin tekijä Juhani ja Terttu Starczewski voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Kannattaisiko Suomen liittyä Natoon?