Luonnonmukaiselle metsänhoidolle on saatava virallinen hyväksyntä.