Vastustamme Kaukaan koulun mahdollista lopettamista