Pro Jyväskylän Kielten laitos!

Hyvä kieltenopiskelijatoveri!

-Tiesitkö, että Jyväskylän yliopiston kielten laitokselta vähennetään syksyksi 7 tuntiopettajaa?
- yksi Suomen vähemmistökielistä - suomalainen viittomakieli - menettää 2 opettajaa, huolimatta siitä, että sitä voi pääaineena yliopistotasolla opiskella vain Jyväskylän yliopistossa!
-ruotsin kielessä tullaan tarjoamaan opetusta vain suomenruotsiksi

-Tiesitkö, että virkasuhteessa olevien opettajien työmäärä suurempien ryhmäkokojen myötä kasvaa ja aika yksittäisille opiskelijoille vähenee?

-Tiesitkö, että eroavien tai eläköityvien professoreiden tai opettajien paikkoja ei ainakaan toistaiseksi täytetä?

-Tiesitkö, ettei kielten laitos toistaiseksi ota uusia sivuaineopiskelijoita ainakaan laitoksen ulkopuolelta?

-Tiesitkö, että kielten laitos on rehtori Aino Salliselle niin tärkeä, että hän
on kahteen otteeseen siirtänyt vierailuaan kielten laitokselle?

-Tiesitkö, että IT-tiedekunnassa rahat lisääntyvät?

-Tiesitkö, että jatkossa kieliä on opittava kirjatentein?

-Tiesitkö, että leikkauksista huolimatta opiskelijakiintiöt eivät muutu
mihinkään?

-Tiesitkö, ettet saa tietää itseäsi koskevista päätöksistä niin aikaisin, että voisit vielä vaikuttaa niihin?

-Tiesitkö tästä kaikesta ylipäätään? Missä vaiheessa? Mitä kautta?

Vaadimme avoimuutta ja asiallista tiedottamista asioista ajoissa!

Mikäli sinulla on epäilyksiä näiden rahanvähennyksiin liittyvien uudistusten haitallisesta vaikutuksesta opiskeluun kielten laitoksella tai vastustat niitä, allekirjoita tämä adressi!

Tule myös laitoskokoukseen tiistaina 15.4.2008 klo 16.00 salissa L 302!


Yhdistyneet kieltenlukijat, Jyväskylän yliopisto    Ota yhteyttä adressin tekijään