Pro Porvoon pienkeittiöt

16.2. klo 21:20 lisätty linkki Design Lime Oy:n selvitykseen:

http://porvoo01.hosting.documenta.fi/kokous/20138860-4-2.PDF

15.2. klo 22:20 ja 23:00 tehty täsmennyksiä tekstiin, poistoja ja lisäyksiä.

 

Me allekirjoittaneet vastustamme Porvooseen suunniteltua keskuskeittiötä ja vaadimme pienkeittiöiden toiminnan jatkamista ja kehittämistä.

Porvooseen suunnitellaan jopa 10 000 annosta päivässä valmistavaa keskuskeittiötä. Sen lisäksi jäisi vain Pääskytien aluekeittiö, joka valmistaa n. 2 000 päiväannosta. Keskuskeittiön toiminta käynnistyisi 2016. Keskuskeittiön investointimäärärahat on tarkoitus saada vuoden 2016 budjettiin. Sen toimintamalli olisi ”valmista ja jäähdytä”, eli valmiit ateriat kuljetetaan kylmänä ja kuumennetaan pienemmissä kuumennuskeittiöissä.

Ruokapalvelujen ja keittiöverkon kehittämissuunnitelman on laatinut Ammattikeittiöiden suunnittelutoimisto Design Lime Oy. Sote- ja sivistyslautakunta ovat antaneet asiasta lausuntonsa.  Niissä tiedostetaan uhkat, mutta ei kuitenkaan vastusteta suunnitelmia siirtyä keskuskeittiömalliin.

Ehdotamme keskuskeittiön sijaan ns. Södertäljen mallia, joka on myös edullinen. Porvoossa kustannukset vuonna 2012 olivat 1-1,5 €/oppilas (Uusimaa 22.3.2013/Harriet Ekholm, tuotantopäällikkö Liikelaitos Porvoon tilapalvelut). Södertäljen raaka-ainekustannukset olivat 1,08 €/peruskoulun ja 1,24 €/lukion oppilas (9,80 SEK ja 11,24 SEK).

Södertäljen mallin etuja ja hyviä puolia:

 1. Ruokailupaikoissa on omat valmistuskeittiöt
 2. Ruoanlaitosta vastaa oma kokki tai emäntä
 3. Kuljetukset ja niiden ympäristöpäästöt vähenevät
 4. Ruoka on kasvispainotteista lähiruokaa
 5. Ruoka on tuoretta kauden ruokaa
 6. Ruoka valmistetaan puhtaista raaka-aineista
 7. Pienkeittiössä voidaan käyttää pieniä eriä pienten tuottajien lähiraaka-aineita
 8. Ei käytetä puolivalmisteita eikä uudelleen lämmitettyä einesruokaa
 9. Mahdollinen bakteeri-infektio rajoittuu pienelle alueelle
 10. Oma ruokalista lisää vaihtoehtoja
 11. Päivittäisiä lounasvaihtoehtoja voi olla useita
 12. Viikoittainen kasvisruokapäivä voidaan toteuttaa ruokailupaikkakohtaisesti
 13. Asiakkaiden mahdollisuudet vaikuttaa ruokalistaan kasvavat olennaisesti
 14. Ruokaa arvostetaan enemmän, kun sen tekee tuttu emäntä
 15. Tuttu emäntä/kokki on myös kasvattaja ja aikuiskontakti
 16. Ylijäänyttä ruokaa voidaan käyttää helpommin ja monipuolisemmin
 17. Ruokajätteen määrä vähenee
 18. Mahdollista reagoida nopeasti, esim. lempiruokaa syntymäpäivänä
 19. Mahdollista palkita oppilaita esim. ruokajätteen vähentämisestä

Vastustamme keskuskeittiösuunnitelmaa, johon sisältyy monia uhkia, ongelmia ja huonoja puolia:

 1. Keskuskeittiölle ei ole olemassa varakeittiötä, jos jokin menee pielee.Keskuskeittiön varakeittiöinä toimisivat Pääskytie sekä nykyiset aluekeittiöt niiden laitteiston elinkaaren loppuun, jonka jälkeen ne muutetaan kuumennuskeittiöiksi (Selvityksen ss. 47 ja 32). Lisäksi tilattaisiin elintarviketeollisuudelta valmiita ruokia kuumennuskeittiöihin.
 2. Keskuskeittiön ruoka ei ole tuoretta vaan einesruokaa, joka valmistetaan, jäähdytetään ja lämmitetään uudelleen
 3. Bakteeri-infektio (EHEC, salmonella ym.) voi levitä kaikille käyttäjille ja johtaa laajaan epidemiaan
 4. Sähkön- tai vedenjakelun häiriö lamauttaa koko ruokatuotannon
 5. Kuljetusalan tai muu lakko pysäyttää kuljetukset
 6. Kuljetusvaunujen (keskuskeittiöltä kuumennuskeittiöihin) kustannuksia ei ole huomioitu laskelmassa (s.36)
 7. Kuumennuskeittiöissä tarvitaan ruoan kylmäsäilytystilojen investointeja, koska kylmäketju ei saa katketa ennen uudelleen lämmittämistä.
 8. Kuumennuskeittiöissä tarvitaan astianpesukoneet (s. 39), joita ei ole otettu huomioon investointilaskelmassa. Vaihtoehto on kartonkinen kertakäyttöinen sisävuoka – miten ekologinen se valinta olisi?
 9. Kuumennuskeittiössä tarvitaan kuumentamisuunien investointeja.Kuumennuskeittiöille ei ole laskettu lainkaan muutos-/ korjauskustannuksia. Homekorjaukset on tehtävä myös kuumennuskeittiöihin, että ne täyttävät työhygieniavaatimukset.
 10. Kuljetuskustannusten tuleva taso ei ole tiedossa
 11. Kuljetusreittien aikataulut ovat mielestämme alimitoitettuja, esim. Eteläinen reitti 14 min purkuaika yhteensä 8 palvelukeittiössä. Siis 1min 45 s purku- ja lastaus/keittiö
 12. Emäntien ammatti ajetaan alas. Emännät kertovat mielipiteitään keskuskeittiöistä esim. operationskolmat.fi - sivuilla
 13. Keskuskeittiössä ei voida käyttää pienten lähituottajien raaka-aineita.Pienet lähituottajat eivät pysty toimittamaan raaka-aineita 10.000 päivittäiseen annokseen
 14. Kotihoidon henkilökuntatarve kasvaa, kun ruoka joudutaan lämmittämään osalle kotihoidon asiakkaista
 15. Kotihoidon asiakkaiden ihmiskontaktit kutistuvat, kun kerralla toimitetaan jopa viiden päivän ateriat
 16. Pienkeittiöiden joustavuus ja mahdollisuus nopeisiin muutoksiin häviää
 17. Ruokavalio yksipuolistuu, kun tarjolla on vain yhden suurkeittiön tuotanto

 

Pari kommenttia selvityksestä:
Kaikkien keittiöiden muuttaminen valmistuskeittiöiksi ei ole mukana SWOT-analyysissä, vaikka se on valittu s. 30 yhdeksi toteutusvaihtoehdoksi.
Henkilöstön lisäystarvetta (150) ei eritellä eikä perustella.

 

Tämän adressin voi allekirjoittaa paperilistalle tai sähköisesti. Adressi sulkeutuu perjantaina 21.2.2014, minkä jälkeen se luovutetaan Porvoon kaupungille. Paperilistoja saa allekirjoittaneilta.

 

Nea Hjelt Porvoon kaupungin nuorisovaltuusto, puheenjohtaja nea.hjelt[at]nuvaporvoo.fi

Björn Sundqvist Porvoon kaupungin vanhusneuvosto, puheenjohtaja

Maija Aatelo Porvoon kaupungin vammaisneuvosto, puheenjohtaja maija[at]aatelo.fi

Marja-Liisa Mikkola Porvoon vanhempainyhdistykset ry, Föräldraföreningar i Borgå rf puheenjohtaja  mikkola.marjaliisa[at]gmail.com

 

Lisätty 28.1.2014 klo 9.55

Paperiversion teksti on tällainen:

Porvooseen on suunnitteilla 10 000 annosta päivässä valmistava keskuskeittiö. Koulujen, päiväkotien, terveyskeskuksen, vanhainkotien, palvelukotien, vanhusten päiväkeskusten ja kotihoidon ateriat valmistettaisiin tässä suurkeittiössä. Keskuskeittiöstä voitaisiin toimittaa kotihoidon aterioita jopa viideksi päiväksi kerrallaan. Se vähentäisi asiakkaiden ihmiskontakteja, aiheuttaisi yksinäisyyttä, masentuneisuutta ja heikentäisi terveyttä.

Kannatan sitä, että jokaiseen palvelupisteeseen tulee oma keittiö. Sillä:

• Ruoka on maukkaampaa, kun se valmistetaan pienemmissä erissä ja tarjotaan heti valmistumisen jälkeen ruokailijoille.

• Ylijäävä ruoka voidaan käyttää uudelleen.

• Kun tarvittavat raaka-ainemäärät ovat pienempiä, on lähi- ja luomuruoan käyttö helpompaa.

• Keittiöhenkilökunta tuntee asiakkaansa ja osaa laittaa makutottumusten mukaista ruokaa.

• Asiakkaiden mieltymykset on helpompi ottaa huomioon.

• Asiakkaat voivat osallistua ruokailutapahtumaan kuntonsa mukaan vaikkapa leipomalla tai auttamalla kattamaan.

• Ruoka voisi olla tarjolla seisovassa pöydässä, josta voi itse valita haluamaansa ruokaa.

Voit laittaa nimesi tähän listaan tai allekirjoittaa adressin osoitteessa www.adressit.com/pro_porvoon_pienkeittiöt. Sieltä saat myös lisää tietoa asiasta.

 

Tällä sivustolla on muuten toinen, samaa asiaa Suomen tasolla koskeva adressi Puhdasta, lähellä tuotettua ruokaa kouluihin ja päiväkoteihin