Pro Sandvik Turku

Turun metallityöväen ammattiosasto ry 49 tuomitsee jyrkästi Sandvik Mining and Constructionin Turun tehtaan suunnitellun sulkemisen. Metalli 49 hämmästelee yrityksen lyhytnäköistä ja poukkoilevaa toimintaa. Samaan aikaan kun yritykseen rekrytoidaan uutta väkeä, ilmoitetaan tulevasta tehtaan sulkemisesta. Metalli 49 vaatii Sandvikia lopettamaan alkaneet YT-neuvottelut kannattavan tehtaan sulkemiseksi ja noin 470 hengen irtisanomiseksi.

 

 Metalli 49 vaatii myös valtiovallan ja aluehallinnon mukaan tuloa neuvotteluihin. Sandvikin Turun tehtaan sulkeminen ei koske ainoastaan sen omia työntekijöitä, vaan myös laajaa alihankkijaverkostoa. Metalli 49 vaatii myös Metalliliiton aktivoitumista asian suhteen. Liiton pitää tutkia Sandvikin toimien laillisuus sen uhatessa siirtää kannattavan tehtaan toiminta muualle.


Susanna Merinen, Turun metallityöväen ammattiosasto ry 49    Ota yhteyttä adressin tekijään