Lahden Mytäjäisten veturivarikon säilyttäminen ja kehittäminen rautatiekulttuurin toiminta- ja tapah

Provarikko on nimi työryhmälle, jonka tehtävänä on tuoda esille Lahden Mytäjäisten vanhan varikkoalueen historiaa ja tulevaisuuden näkymiä, sekä antaa tukea kulttuurihistoriallisesti arvokkaan miljöön säilyttämiseen ja kehittämiseen.

Valtio-omisteinen Senaatti-Kiinteistöt aloitti vanhojen suomalaisten rautatiekiinteistöjen myynnin vuonna 2007 ja Mytäjäisten varikkokokonaisuus on yksi myytävistä kohteista.

Provarikon tavoitteena on että

- Varikkoalue, rakennuksineen säilytettäisiin kokonaisuudessaan
- Alueen kehittämisessä otettaisiin huomioon rautatiehistorialliset näkökohdat


Varikkoalue on vaikea myyntikohde sen laajuutensa takia. Siihen kuuluvat itse veturitallirakennuksen lisäksi Lahden vanhin säilynyt koulurakennus, vesitorni, sauna ja asuinrakennuksia, sekä varastoja. Alue kokonaisuutena on kulttuurihistoriallisesti arvokas, joka on vieläkin lähes autenttisessa tilasssaan ja käytön ansiosta hyvässä kunnossa.

Kaupunkikuvallisesti varikko sijaitsee herkällä paikalla, vilkasliikenteisen ja modernin radan varrella, joten lisärakentamiselle alue tuntuu mahdottomalta ajatukselta. Toinen ääripää eli alueen totaalinen suojelu ei sovi sen toiminnalliseen viitekehykseen. Tarvitaankin joustava välimuoto näiden em. ääripäiden välille. Tästä on jo hyviä kokemuksia Lahden Rautatiepäivän (vuosina 2006-2008) muodossa, jotka avasivat varikon kansalaisille, ja samalla alueen pitkä toiminnallinen rooli korostui, historiaa kunnioittaen.

Varikossa on mahdollisuus monipuoliseen kulttuurialueeseen.

Anna tukesi varikkoalueen rautatiehistorian säilyttämisen ja kehittämisen puolesta!


LISÄÄ PRO-VARIKOSTA: www.provarikko.info

Pro-Varikko työryhmä    Ota yhteyttä adressin tekijään