Puistolan kansakoulun kunnostaminen varhaiskasvatuksen, koulutuksen, kansalais-ja kulttuuritoimijoiden käyttöön

Yliarkkitehti Jalmari Peltonen suunnitteli Tenavatie 2:ssa sijaitsevan Puistolan koulun , joka valmistui vuonna 1930. Rakennus toimi siitä lähtien kouluna ja peruskouluna kunnes koulutoiminta siinä päättyi 12/2015. Puistola Seura ry teki aloitteen Puistolan vanhan
koulurakennuksen suojelemisesta kaavamerkinnällä ja arkkitehtonisesti arvokkaana kohteena. Kaupunginmuseon silloinen johtokunta piti aloitetta kannatettavana ja puolsi Puistola Seura ry:n aloitetta kansakoulun suojelemiseksi MRL:n mukaisesti asemakaavassa annettavilla tarpeellisilla suojelumääräyksillä. Koulun suojelevaa asemakaavan muutosta ei ole viety eteenpäin, koska vuonna 2015 rakennukselle ei
löytynyt Helsingin kaupungin organisaatioiden käyttöä vaikka historiallisena rakennuksena sen käyttöön saattamista pidettiin alueellisesti ja rakennussuojelunkin kannalta tärkeänä.

Puistolan alueen varhaiskasvatuksen tilanne on ollut useita vuosia huono. Alue on väkilukuun suhteutettuna Helsingin toiseksi lapsirikkain alue ja alueelle muuttaa yhä lisää lapsiperheitä lapsiystävällisen ympäristön houkuttelemana. Lähipäiväkotiperiaate ei ole alueella toteutunut. Päiväkoti Touhula toimi väliaikaisratkaisuksi tarkoitetuissa
väistötiloissa/paviljongissa Puistolan koulun piha-alueella 30.06.2022 asti. Paviljongin nykyinen rakennuslupa on voimassa vain kevääseen 2026.

Helsingin kaupungin laatima hankesuunnitelma 12/2020 (hankenumero 2821P211163 ) on edelleen käyttökelpoinen kaupungin omaan käyttöön hyödynnettäväksi. Paviljonkien vuokrat ovat noin 2 miljoonaa € viidessä vuodessa. Puistolan alueen kulttuurihistoriallisesti arvokkaimman rakennuksen kunnostaminen 3 milj € kustannuksin ei vaikuta tähän verrattuna kohtuuttomalta etenkin kun alueelta joudutaan tälläkin
hetkellä kuljettamaan lapsia päivähoitoon Hermanniin, Arabiaan ja jopa Lauttasaareen asti. Alueella ei ole myöskään nuoriso- tai asukastaloa. Lähialueen kulttuuritoimijat voisivat myös vuokrata kansakoulun monipuolisia tiloja. Koulun iso liikuntasali tarjoaisi erinomaisen mahdollisuuden niin lasten kuin asukkaiden lähiliikuntapaikkana.


Pirjo Isotupa Puistola-Seura    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Pirjo Isotupa Puistola-Seura voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…