Puoltolausunto luontoalan ammattitutkinnon hakemiseen Osaralle

Screenshot_20200605_125438.jpg

 

Osaran tulevaisuuden puolesta

Osaran maaseutuoppilaitokselle suunnitellaan lisättävän ammattitutkinto; luonnontuotejalostaja. Tämä ammattitutkinto lisäisi Osaran oppilaitoksen opetustarjontaa ja mahdollistaisi näin lisää opiskelijoita, osaavia ammattilaisia, yrittäjiä ja töitä.

Osaralla on jo hyvät puitteet ja niitä olisi luonnollista kehittää. Osaran historia on pitkä, kokenut ja koulu onkin suomen ensimmäisiä maatalous kouluja.

Suomessa tarvitaan vahvaa osaamista luonnontuotealalla. Luonnontuoteala tulee kasvamaan tulevaisuudessa kysynnän lisääntyessä. Etenkin ulkomaille suomen luonnon puhtaiden raaka-aineiden ja tuotteiden menekki kasvaa. Jotta vientiä ja jatkojalostamista voidaan lisätä tarvitaan laadukasta koulutusta. 

Uuden koulutuslinjan myötä myös jo olemassa olevia puutarhoja ja kasvimaita voisi kehittää laajemmin. Osaran oppilaitoksen läheisyydessä on erilaisia luontokohteita; perinnebiotooppi, peltoja, järviä ja erilaisia metsiä. Oppiminen on luonnollista luonnon äärellä.

Kaupungeissa tapahtuva luontoon liittyvä koulutus ei voi yltää samalle tasolle, kuin opetus luonnossa ja maaseudulla.

Osaralla lähiopetus on laadukasta ja motivoituneet opettajat päteviä laajalla verkostolla. Yksilöt huomioidaan hyvin ja opintojen henkilökohtaistaminen toimii.

Osaralla opiskelleet ja valmistuneet oppilaat sekä muualta tulevat saisivat mahdollisuuden kehittyä jatkokouluttautumalla Osaran uudella ammattitutkintolinjalla.

Tämä addressi menee tueksi puoltolausuntoa varten. Kiitos nimistä, toivotaan Osaralle huikeaa tulevaisuutta!

 

https://eperusteet.opintopolku.fi/?fbclid=IwAR1j1iPs3Hk2Iq3cgBDXzmUZGiJZZzyE0HzReo2yu204b23hAxU3Y4dmexA#/fi/esitys/2357200/reformi/tiedot

 

 

Screenshot_20200605_125833.jpg

 

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Ida Lassila voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko maahanmuuttajien vastaanottamista ja tukemista verovaroin tiukentaa?