Pyydän teitä allekirjoittamaan adressin Hinnerjoen koulun sekä päiväkodin säilyttämisen puolesta.

Euran kunta on tilannut Kuntamaisema Oy:n tekemään  Etelä-Euran varhaiskasvatusta sekä perusopetusta käsittelevän palveluverkkoselvityksen. Tehty selvitys on laadittu kustannustehokkuuden näkökulmasta, mutta siinä on jätetty huomioimatta lukuisia lopullisen päätöksen tekemisessä huomioitavia asioita, joita käsittelemme tässä adressissa. Lisäksi vaadimme, että tulevissa päätöksissä huomioidaan kolmantena vaihtoehtona Etelä-Euran opetuksen keskittäminen Hinnerjoelle

Palveluverkkoselvityksessä esille tulleista kiinteistöjen kustannuksista:

Selvityksessä todettiin, että Hinnerjoen koulu vaatisi n. 1milj. euron remontin, mikäli koulutoiminta siinä jatkuisi.

Remontointikuluja pohtiessa on huomioitava, että Hinnerjoen koulun kiinteistölle on tehty 31.10.2018 kuntokartoitus, jossa todettiin että kiinteistö ei vaadi välittömiä toimenpiteitä. Hinnerjoen koulussa on hyvässä kunnossa oleva saumapeltikatto ja ulkoverhouksena huoltovapaa tiiliverhous. Lämmityksenä on hakelämmitys, joten tämäkin on edullinen ratkaisu. Lisäksi on huomioitava, ettei koulussa myöskään ole sisäilmaongelmaa.

Euran kunnan rakennuspäällikkö kertoi, että kustannukset on hahmoteltu sen pohjalta, paljonko Paneliassa saman ikäisen koulun remontti maksaisi. Edellytämme, että näin suurissa päätöksissä huomioidaan todelliset kustannusarviot nimenomaiseseen kohteeseen tehtynä.

Lisäksi laskelmissa ei huomioitu, että vaikka koulu suljettaisiin, jäisi kunnalle edelleen tehtäväksi 600 000€ remontti kiinteistölle.

Koulukuljetusten kustannusten huomioiminen selvityksessä :

Koulukuljetuskuluja laskettaessa on huomioitava, että Honkilahden kylän hajanaisuudesta johtuen sen alueen oppilaista on toistuvasti suuri osa koulukuljetusten piirissä ja Hinnerjoen oppilaista vain pieni osa. Kuljetuskustannukset tulevat merkitsevästi kasvamaan, jos oppilaat kävisivät Honkilahden koulua, koska kaikki Hinnerjoen oppilaat kuljetettaisiin tämän jälkeen Honkilahdelle. Kuljetuskustannukset ovat huomattavasti vähäisemmät kuljetettaessa Honkilahden oppilaat Hinnerjoelle. Lisäksi Honkilahden raja yltää suhteellisen lähelle Hinnerjoen koulua, jolloin esimerkiksi Auvaisten kylästä on sama matka Hinnerjoen ja Honkilahden koululle.

Hinnerjoen koulun sijainti aktiivisen kylän keskellä helpottaa monessa kohdin opetuksen järjestämistä. Kirkko, museo, kirjasto ja urheilukenttä ovat koululta kävelymatkan päässä, samoin esimerkiksi paloasema ja kauppa. Tällöin opintokäyntejä ja muuta opetukseen liittyvää yhteistyötä pystytään tekemään luontevasti ilman kustannuksia aiheuttavia kuljetuksia.

Kohtuuton päivittäinen matka päivähoitoon/ iltapäiväkerhoon:


Tässä yhteydessä tulee huomioida myös Hinnerjoen kylän sijainti. Suurin osa Honkilahtelaisista työssäkäyvistä kulkee Hinnerjoen ohi ( mm. Lappiin, Raumalle, Laitilaan ja Uuteenkaupunkiin), kun taas Hinnerjoelta ei juurikaan kuljeta työmatkaa Honkilahteen päin. Mikäli oppimiskeskus ja päiväkoti sijoitettaisiin Honkilahdelle, olisi näillä hinnerjokilaisilla työssäkäyvillä vanhemmilla kohtuuton matka kuljettaa lapsia hoitoon tai hakea iltapäiväkerhosta. Edestakainen matka on vähintään 20km, tämän kun kulkee kaksi kertaa päivässä tulee ylimääräistä ajoa yhteensä vähintään 40km. Ajallinen haitta on suuri ja vaikuttaa merkitsevästi myös vanhempien jaksamiseen ja tätä kautta lasten hyvinvointiin. Ei voida vähätellä myöskään perheisiin kohdistuvia taloudellisia kuluja. Viikossa tämä tuo ylimääräistä ajoa 200 km ja näin ollen vuodessa lähes 9000 km, ja nykyisillä polttoaineiden hinnoilla tämä vaikuttaa erityisesti pienempituloisten talouteen.


Esimerkkinä voidaan ottaa perhe Hinnerjoen Korvenkylältä, joilla on yhdensuuntainen matka Honkilahteen 13km ja tähän matkaan kuluu aikaa 15min. Jos vanhemman pitää olla töissä Raumalla klo 7.00 tarkoittaa tämä, että vanhemman on lähdettävä lapsen kanssa kotoa viimeistään klo 5.15. Verraten, että hoitopaikka olisi Hinnerjoella pitäisi vanhemman lähteä viimeistään klo 6.00. Ei voida huomioida vain matka-aikaa, vaan vanhempien pitää huomioida ja varata aikaa myös muuttuneisiin keliolosuhteisiin. Honkilahdelle kulkeva tie on talvisin ja sateella vaarallinen ja siinä on kesäisinkin 80km/h nopeusrajoitus tien kapeuden vuoksi. Sama matka toistuisi myös iltapäivällä eli yhteensä vanhempi ja lapsi/lapset joutuvat matkustamaan päivässä tunnin enemmän. Kun vanhempi pääsee töistä Raumalta klo 15.15 on hän kotona neljältä hakiessaan lapsen Hinnerjoelta, mutta jos lapsi pitäisi hakea Honkilahdelta, olisi vanhempi kotona aikaisintaan klo 16.30. Eli työ- ja hoitopäivä kestäisi matkoineen lähes 12 tuntia, mikä on huomattavan kohtuutonta.

Koulu- sekä päiväkotikuljetusten ympäristövaikutukset:


Kuljetusasioita pohtiessa on tärkeää huomioida perheiden jaksamisen lisäksi päästöasiat. Edellä mainitulla kohtuuttomalla ajattamisella lisätään merkitsevästi kunnan hiilijalanjälkeä. Koko Suomen tavoitteena on kuitenkin hiilijalanjäljen pienentäminen ja monet kunnat ovatkin tätä jo ansiokkaasti tehneet. Myös Euran päivitetyssä kuntastrategiassa on vahvasti painotettu luonnonympäristön kunnioittamista, terveellisen ympäristön merkitystä ja kestävän elinympäristön luomista. Tämän seikan kohdalla edellytämme, ettei Euran kunta tee tietoisia päätöksiä, joissa lisätään merkitsevästi alueen päästöjä.

Kylän tulevaisuus:

Edellä mainitut seikat vaikuttavat varmuudella Hinnerjoen muuttoliikententeeseen ja syntyvyyteen negatiivisesti, mikä tulee näkymään tulevaisuudessa kunnan taloudessa verokertymätappiona. Samanlaista ongelmaa ei tule sijoittaessa oppimiskeskusta Hinnerjoelle, sillä kuten jo aiemmin mainitsimme, kulkevat monet vanhemmat jo nyt Hinnerjoen ohi työmatkansa. Näin elävä, mutta pieni kylä, kuten Hinnerjoki, ei tulisi selviämään mitenkään jos täältä vietäisiin päiväkoti ja koulu pois.

Koulu varmistaa kylän elinvoimaisuuden:


Hinnerjoen yritystoiminnan vireydestä kertoo lukuisat kylällä toimivat yritykset, joista monet työllistävät suoraan tai välillisesti yli 5 henkeä. Kylän vireydestä ja elinkeinoelämästä kertoo myös vuonna 2013 valmistunut K-Market Kulmatori. K-Market on keskeisellä sijainnilla oleva monipuolinen palveluiden keskittymä, joka tarjoaa tärkeitä palveluita kuten päivittäistavarakaupan, ravintolan, asiamiespostin, polttoainemyynnin sekä Lapin apteekin sivutoimipisteen. Uusina yrityksinä Hinnerjoelle on viime aikoina tullut Varastokaluste.com sekä hyvinvointikeskus Kunnontila. Kunnontila on lisännyt paikallisten ja lähialueiden asukkaiden hyvinvointia merkittävästi. Kunnontila työllistää 5-6 itsenäistä yrittäjää. Lisäksi Kunnontilan omistaja on kertonut suunnitelmistaan laajentaa yritystään kasvaneen kysynnän vuoksi.
Hinnerjoki on saanut tunnustusta myös julkisesti kylän osallistuttua viime vuonna Satakunnan maakuntakyläkilpailuun voittaen yleisöäänestyksen sekä saaden eritysmaininnan. Tuomariston puntaroinnissa Eurajoen Sydänmaa lunasti kuitenkin 1. sijan. Hinnerjoki sai kisassa seuraavat maininnat ”Tiivis yhteisö, uskomaton aktiivisuus ja palvelujen määrä kylässä, ainutlaatuinen kokonaisuus”.

VPK:n toiminnan merkitys kyläläisten ja koululaisten turvallisuudelle:


Oppimiskeskuksen sijoitusta mietittäessä on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota oppimiskeskuksen ja sen käyttäjien turvallisuuteen. Hinnerjoella toimii aktiivinen vapaapalokunta, jossa on sammutusosaston lisäksi aktiivinen ensivasteosasto. On tärkeää, että oppimiskeskuksen lähettyvillä on aktiivinen palokunta, sillä hädän tullen tälle alueelle on muualta pitkä matka. Palokunnassa on nuorille oma osastonsa ja nuorten harjoituksia pidetään säännöllisesti kerran viikossa.

Oppilasmääriä tarkasteltava riittävän pitkällä ajanjaksolla:


Selvityksessä todetaan, että Hinnerjoen oppilasmäärä tulee putoamaan n. 30 oppilaaseen lukuvuoteen 2025-26 mennessä. Hinnerjoella on syntyvyys vaihdellut ennenkin ja alhaisimmillaan lapsia on ollut 37 oppilasta ja korkeimmillaan 65 oppilasta. Tilastojen valossa on odotettavissa, että Hinnerjoen lapsiluku tulee taas nousemaan. Ymmärtääksemme selvitys nojaa
pelkästään syntyvyyteen. Tulevissa päätöksissä tulee kuitenkin huomioida Kuntamaiseman raportissakin todettu nuorten aikuisten positiivinen muuttoliikenne juuri Hinnerjoelle, poiketen Kanta-Euran ja Honkilahden alueista. Lapsiluvuissa ei voida luottaa pelkkiin syntyvyyslaskelmiin, sillä käytännössä olemme nähneet, että nuoria perheenperustajia muuttaa takaisin Hinnerjoelle erityisesti pienen, lähellä olevan ja turvalliseksi koetun kyläkoulun vuoksi. Monesti on havaittu, että hätiköidyt päätökset kustannussäästöjen toivossa ovat omiaan alentamaan kylän vetovoimaa sekä vaikuttamaan sisäänmuuton ikärakenteeseen. Tällä hetkellä Hinnerjoella asuu lapsia paluumuuttajat mukaan laskettuna syntymävuoden mukaisesti jaoteltuna seuraavasti: 2014: 8 lasta, 2015: 3 lasta, 2016: 6 lasta, 2017: 2 lasta, 2018: 7 lasta ja 2019: 6 lasta. Myös näistä luvuista nähdään, että notkahdus on hetkellinen ja lasten lukumäärä on taas lähdössä nousuun. Lisäksi on odotettavissa, että näiden perheiden lisäksi Hinnerjoelle vielä muuttaa paluumuuttajia.

Palveluverkkoselvityksessä huomioimatta jätettyä


Selkeästi on havaittavissa, että Kuntamaiseman tekemässä selvityksessä on jätetty huomioimatta lukuisia oleellisia seikkoja. Näistä konkreettisimpia ovat mm. kuljetuksista aiheutuvat kustannukset, positiivinen muuttoliikenne Hinnerjoelle sekä Honkilahden koulun ylläpito- ja korjaustarve ajalla 2020-2035. Lisäksi Hinnerjoen koulun piha ei vaadi mittavaa remonttia ja koulun korjauskustannukset ovat nykyisen käsityksen valossa huomattavasti raportissa esitettyä pienemmät.

Muita Vaihtoehtoja Etelä- Euran varhaiskasvatukselle ja perusopetukselle:

Jatkossa käynnistettävässä kouluverkkoselvityksessä tulee kartoittaa vaihtoehtoa, jossa tilojen tehokkaalla hyödyntämisellä voidaan vaikuttaa kuluihin. Esimerkiksi Hinnerjoen koulun siipeen, jossa nyt on asunto ja käyttämättömät ulkovessat, on remontoitavissa uusia luokkatiloja. Lisäksi koulun pihapiirissä sijaitsevassa vanhassa koulussa toimii iltapäiväkerho, ja tässä tilassa voitaisiin järjestää myös esiopetusta, sillä tilat ovat tyhjänä aamupäivisin.

Pohdinnan arvoinen ratkaisu voisi olla myös se, että jatketaan nykymallilla tietyn ylimenokauden yli. Esitämme, että arvioidaan koulujen yhdistyminen vasta sitten, kun tuleva ensimmäinen luokka mukaan laskettuna oppilasluku alittaa jonkin tietyn oppilasmäärän rajan jommassa kummassa yksikössä. Kummassakaan koulussa ei ole välitöntä korjaustarvetta ja molemmat kylät tarvitsevat kyläkoulut pitääkseen vetovoimansa. Tässä mallissa ei tarvita kallista lisärakentamista, sillä valmiit tilat ovat jo olemassa. Tämän vaihtoehdon etuna on myös tarvittavien investointien jakautuminen pidemmälle periodille, maltillisempi muutosnopeus, molempien kylien elinvoimaisuuden säilyttäminen sekä ratkaisun ennakoitavuus.

Lopuksi:

Laitetaan Hinnerjoen koulun ja päiväkodin lakkauttamishanke vielä jäihin. Yritetään seuraavat 6-10 vuotta luoda kyliin positiivista nostetta, mieltä sekä ajattelua. Tarkastetaan tilanne sitten uudestaan ja mikäli näissä epäonnistutaan eikä saada uusia muuttajia ja lapsimäärät pienenevät, niin meillä on kuitenkin 2 valmiina olevaa koulurakennusta (Hinnerjoki& Honkilahti). Toiseen mahtuu kouluikäiset lapset ja toisesta vapautuu tilat päivähoidolle sekä esikoululle.

 

 

 

 

 


Lauri Kreula, koko Hinnerjoen puolesta.    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Lauri Kreula, koko Hinnerjoen puolesta. voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…