Rajavalvonta palautettava

Eurooppa on kohtaamassa lähihistorian suurimman kansainvaelluksen, kun Lähi-Idän ja Afrikan maiden kansalaiset ovat joukoittain ryhtyneet pyrkimään EU-jäsenmaiden alueille hakemaan turvapaikkaa. On selvää, että turvapaikanhakijamäärien yhtäkkinen nousu muutamista tuhansista kymmeniin tuhansiin kuormittaa Suomen vastaanottojärjestelmää kestämättömällä tavalla aikana, jolloin Suomen talous on jo vuosia ollut tosiasiallisessa taantumassa ja kansalaisille perustellaan rajuja leikkaustoimenpiteitä.

 

Nykyisenlaajuinen turvapaikanhakijoiden vaellus vaikeuttaa tulijoiden taustojen selvittämistä, ja ottaen huomioon useiden turvapaikanhakijoiden lähtöalueilla riehuvan sodan, jossa sotaa käyvät tavallisen kansan keskuuteen soluttautuvat terrorijärjestöt, on perusteltua katsoa kansallisen turvallisuutemme olevan uhattuna. Turvapaikanhakijoiden määrä tarjoaa esimerkiksi ISIS-terrorijärjestölle otollisen tilaisuuden soluttaa taistelijoitaan Euroopan maaperälle.

 

Turvapaikanhakijoiden pääasiallisina väylinä toimivat muut EU-maat, jotka kuuluvat ns. Schengen-alueeseen, joka takaa vapaan liikkuvuuden sopimuksen jäsenmaiden välillä. Schengen-alueelle päässeet turvapaikanhakijat voivat alueelle päästyään liikkua vapaasti jäsenmaiden välillä, ja houkuttelevimpia maita ovat laajan sosiaaliturvan omaavat jäsenvaltiot. Mediatietojen mukaan muut jäsenvaltiot suorastaan ohjaavat turvapaikanhakijoita eteenpäin, ulos omalta alueeltaan. Ongelmana on siis rajavalvonnan puuttuminen – itsenäisen kansakunnan oikeus, jonka suomalaiset ovat vapaaehtoisesti antaneet pois.

 

Schengen-sopimus antaa jäsenvaltioilleen kuitenkin oikeuden käytännössä yksipuolisesti palauttaa rajavalvonnan Schengen-sisärajoille, mikäli tietyt ehdot täyttyvät.

 

Schengenin-sopimuksen noudattamisesta tehdyn yleissopimuksen II osaston 2. artikla 2. momentti:

 

2. Jos kuitenkin yleinen järjestys tai kansallinen turvallisuus sitä edellyttää, sopimuspuoli voi neuvoteltuaan muiden sopimuspuolten kanssa päättää, että sisärajoilla suoritetaan rajoitetun ajan tilanteen edellyttämiä kansallisia rajatarkastuksia. Jos yleinen järjestys tai kansallinen turvallisuus edellyttää välittömiä toimia, kyseinen sopimuspuoli toteuttaa tarvittavat toimet ja ilmoittaa niistä mahdollisimman pian muille sopimuspuolille.

 

Me allekirjoittaneet esitämme, että Suomen valtio käyttää sopimustekstin edellä mainittua mahdollisuutta ja palauttaa tilapäisesti rajavalvonnan Schengen-sisärajoilleen. Sopimustekstissä mainitut reunaehdot täyttyvät. Aloite ei koske kiintiöityjä pakolaisia, vaan on suunnattu turvapaikanhakijoiden määrän rajaamiseen, jotta Suomi voi varmistaa, ettei järjestelmäämme käytetä väärin.