Vetoomus Tenkulan ja Hurnastin rakennusluvan puolesta

Me allekirjoittaneet vetoamme, että Hanna Tenkulalle ja Harri Hurnastille myönnetään heidän jo katsomalleen paikalle rakennuslupa Oulaisten Piipsjärvelle. Heille on jo aiheutunut kohtuuton haitta, emmekä me allekirjoittaneet näe mitään niin painavaa estettä etteivätkö he voisi jatkaa rakennushankettaan.

Allekirjoitukset ja alla oleva vetoomus välitetään Oulaisten kaupunginhallitukselle.

_ _ _

 

Oulaisten kaupunginhallitus

Me allekirjoittaneet vetoamme, että kaupunginhallitus peruu Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen tekemän valituksen Hanna Tenkulan ja Harri Hurnastin rakennuslupa-asiassa. Valitus koskee Oulaisten valvontalautakunnan myönteistä päätöstä rakennusluvasta.

Hanna Tenkula ja Harri Hurnasti hakivat lokakuussa 2015 rakennuslupaa Oulaisten Piipsjärvelle Laitalan tilalle. Rakennustarkastaja ei myöntänyt rakennuslupaa. Oikaisuvaatimuksen jälkeen rakennusluvan myönsi Oulaisten valvontalautakunta tammikuussa 2016. Oulaisten kaupunginhallitus valitti päätöksestä hallinto-oikeuteen, joten rakennuslupa ei saanut lainvoimaa.

Valvontalautakunta on tutustunut rakennuspaikkaan myös paikan päällä ja katsoo, että se täyttää lain MRL:n 116 §:n mukaiset rakennuspaikkaa koskevat vaatimukset. Alueella ei ole rakentamisrajoituksia. Katsomme että ei ole mitään syytä, mikä estäisi rakennusluvan myöntämistä hakijoiden Hurnasti-Tenkula esittämään paikkaan.

Kyseiselle M-alueelle on Lehtopää-Piipsjärven kyläyleiskaavaan annettu jo rakennusoikeus, jonka käyttämistä ei voi kieltää. KHO:n päätöksellä louhostoiminnan jatkaminen kiellettiin nykyisen asutuksen läheisyyden vuoksi, mutta asutus ja rakentaminen sallittiin. Louhostoiminta ei voi millään tavalla koskaan jatkua. Nykyinen asutus ja kolme muuta uutta rakennuspaikkaa ovat lähempänä louhimoa ja Hurnastin ja Tenkulan rakennuspaikka on kauimmaisena noin 270 metrin päässä, joten louhimo ei edes vaikuta rakennuslupaan.

Me allekirjoittaneet vetoamme kaupunginhallitukseen, että se ottaa huomioon kokonaisuuden ja toimii inhimillisesti esittämällämme tavalla. Perumalla valituksen rakennuslupa saisi lainvoiman ja Hanna ja Harri pääsisivät rakentamaan pitkän odottamisen jälkeen.

 


Asiasta harmistuneet    Ota yhteyttä adressin tekijään

Facebook
Tulisiko taiteilijoita kouluttaa nykyistä vähemmän?