Parempaa rakentamisen ja asumisen laatua

Koronakevään jälkeen monelle on tullut yhä tärkeämmäksi oman kodin viihtyvyys sekä tilojen toimivuus. Ikävä kyllä Suomessa on vuosi vuodelta asuntojen koot pienentyneet ja rakentamisen laatu laskenut puhumattakaan rakennusten kauneusarvoista.

Nykyiset rakennusmääräykset olisi tarkistettava. Uusissa asunnoissa voi olla makuutiloiksi kutsuttuja huoneita ilman ikkunaa ja muutenkin liian pieniksi mitoitetut tilat miellyttävään asumiseen ja sujuvaan arkeen. Niinsanotuista hukkaneliöistä on luovuttu mutta asunnoista on tullut sen kustannuksella melkeinpä asumiseen kelpaamattomia.

Asuntomääräykset ja laki rakentamista koskien olisi syytä tarkistaa ja muuttaa niin tilojen kuin rakentamisen laadun osalta. Esimerkiksi Määräys 2.3.1 jota rakennuttajat soveltavat ikkunattomien huoneiden rakentamiseen on muutettava: "Luonnonvalo osaan huoneiston asuin- huoneista saadaan kuitenkin järjestää toisen, valokatteella tai muulla valoa läpäisevällä rakennusosalla rajatun tilan kautta."

Myös monimutkaista rakentamista olisi mietittävä uudestaan. Energiamäärysten kiristäminen voi johtaa rakenteissa kosteus- ja homeriskien lisääntymiseen ja täten rakennusten purkamiseen käyttökelvottomina ja rakennusten elinkaari jää liian lyhyeksi.

Massiivirakenteita ja painovoimaista ilmanvaihtoa olisi suosittava monimutkaisten rakenteiden ja koneellisen ilmanvaihdon sijaan. Niin rakentamisessa kuin suunnittelussa voitaisiin katsoa historiassa taaksepäin ja ottaa oppia parhaimmista ratkaisuista. Kyse ei ole kopioimisesta vaan hyväksi todetun suunnittelu- ja rakennustavan uudelleenkäytöstä.

Rakennetun ympäristön tulisi olla myös kaunista ja miellyttävää. Kaupunkien ja uusien asuinalueiden suunnittelussa on lähes poikkeuksetta kauneusarvot unohtuneet.

Jokaisella on oikeus toimivaan, kohtuuhintaiseen kotiin sekä kauniiseen ja viihtyisään asuinympäristöön.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anna M voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…