RAUHA TEILLE!

Lapinlahtelaisen koulutytön muistoksi me allekirjoittaneet vaadimme Suomen teille tierauhaa ja kaikille oikeutta liikkua teillä turvallisesti. Vetoamme kaikkiin autoilijoihin, että he muistaisivat vastuunsa. Jokaisen autoilijan pitää muistaa, että hänen piittaamattomuutensa liikenteessä voi aiheuttaa surua ja kärsimystä monille.

Vetoamme kaikkiin kansalaisiin, että toimisimme paremman tierauhan puolesta. Emme saa katsella sormiemme läpi emmekä jättää ilmoittamatta, jos näemme jotain liikenteeseen sopimatonta tai vaarallista.

Vaadimme Suomen hallitusta ja eduskuntaa ryhtymään mahdollisimman laaja-alaisiin toimenpiteisiin paremman tierauhan puolesta yhteistyössä eri hallinnonalojen ja kansalaisjärjestöjen kanssa.