Rauman kyläkoulut säilytettävä osana kouluverkkoa

koulu2.jpgRauman kaupunki on julkaissut uuden kouluverkkosuunnitelman, jossa päämääränä on lakkauttaa neljä pienempää koulua vuosina 2026-2030. Lakkautusuhan alla ovat pienimmät kyläkoulut: Kodisjoen koulu, Vasaraisten koulu, Kortelan koulu sekä Kaaron koulu.

Rauman kyläkoulut tarjoavat turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön, jossa otetaan huomioon myös sellaiset oppilaat, jotka isoissa kouluissa tarvitsisivat pienryhmän. Kyläkoulu mahdollistaa kaikille oppilaille tutut aikuiset ihmiset, joiden kanssa on myös kotiväen helppo tehdä yhteistyötä. 

Kyläkoulujen lakkautuksella tulee olemaan paljon negatiivisia vaikutuksia mm. lasten koulumatkat ja -aika pitenevät, lasten liikkuminen vähenee, mahdolliset häiriökäyttäytymiset lisääntyvät, luokkakoot kasvavat suuremmiksi, kylän vetovoima vähenee, kylien asukkaiden lähiliikuntamahdollisuus loppuu.

Suunnitteilla olevan Nanukallion koulun kokoa ja oppilasmäärää tulee tarkastella vielä erittäin kriittisesti ennen rakentamisen aloittamista etenkin keskustan alueen oppilasmäärien pienemisen vuoksi. 

Rauman kaupungin tulisi kehittää nykyistä kouluverkkoa pitämällä koulut ja kylät elinvoimaisina eikä lakkauttaa kouluja ja samalla ajaa lapset isoihin koulukokonaisuuksiin. Jokainen koulu on tärkeä on se sitten pieni kyläkoulu tai hieman isompi esimerkiksi pohjoiskehän koulu. Kouluverkon monimuotoisuuden ylläpitäminen on todella tärkeää.


Katariina Vähä-Ettala    Ota yhteyttä adressin tekijään