Rautatien aiheuttama tärinä ja melu Tampereen Hyhkyssä ja Epilässä-Valitus Väylävirastoon

Valitus: Väylävirasto

Rautatien aiheuttama tärinä ja melu Tampereen Hyhkyssä ja Epilässä

Raskaiden tavarajunien aiheuttama melu ja tärinä ovat kasvaneet vuosi vuodelta myös  Hyhkyn ja Epilän  alueella. Erityisesti venäläiset hiilijunat sekä muut raskaat tavarajunat aiheuttavat erittäin häiritsevää melua/sallitun melutason ylittymisen sekä voimakasta tärinää ja resonanssia, joka tuntuu rakennuksissa sisällä asti. 

Rautatien läheisyydessä sijaitsevia rakennuksia ei ole mitoitettu kestämään kovaa tärinää ja asukkaat ovatkin huolissaan rakennustensa puolesta. Erityistä huolta herättää piippujen, muurien tai muiden rakenteiden halkeilu ja vaurioituminen. Kuinka väylävirasto on varmistanut, että rautatien läheisyydessä sijaitsevat rakennuksei eivät kärsi sen toiminnasta? Kuka korvaa aiheutuneet vauriot?
Tärinä ja melu vaikuttavat erittäin negatiivisesti asuinmukavuuteen ja viihtyvyyteen. Tärinä ja toistuva meteli vaikuttavat keskittymiskykyyn, unen laatuun ja sekä aiheuttavat pelkoa ja stressiä rakennevaurioista.

Melu- ja tärinätason vaimentamiseksi esitämme ensisijaisesti raskaiden tavarajunien nopeuden tuntuvaa laskemista sekä alueelle sopivan ratanopeuden selvittämistä. Esitämme myös pyöristä ja kiskoista tulevan melun estämistä meluaidalla sekä maan sisään rakennettavia tärinäesteitä. 

Me allekirjoittaneet Hyhkyn ja Epilän asukkaan pyydämme, että Väylävirasto tekee suunnitelman ja antaa meille palautteen, mitä asian ratkaisemiseksi tehdään? 

Tilanne ei voi jatkua näin.