Revonlahden koulun säilyttäminen

Säilytetään koulu Revonlahden kylällä


Siikajoen kunta suunnittelee koulun sulkemista säästötoimenpiteenä syksystä 2025 alkaen. Revonlahti on kasvava kylä, joka sijaitsee erinomaisella paikalla valtatie 8:n varrella. Sijainti houkuttelee ihmisiä valitsemaan asuinpaikakseen Revonlahden, koska sieltä on hyvät kulkuyhteydet ja helppo liikkua Raaheen ja Ouluun. Erityisesti lapsiperheet arvostavat Revonlahtea ja sen omaa koulua. Revonlahden koulu onkin kylän vetovoimatekijä, keskipisteja sydän. Se kokoaa kyläläiset yhteisiin toimintoihin. Siellä toimii eri yhdistysten kokoontumiset iltaisin mm. kansalaisopisto, partiotoiminta, lasten eri tahojen kerhotoiminta, liikuntasali-vuorot ja kuntosali. Talvella lapset ja nuoret käyttävät jatkuvasti jääkiekkokaukaloa iltaisin. 


Pieni koulu, jossa oppilaat tuntevat toisensa, opettajat ja muu henkilökunta tuntee jokaisen oppilaan, on suunnattoman tärkeä lapsen kasvun ja kehityksen kannalta. Tuollainen turvallinen oppimisympäristö antaa vankan pohjan elämään, kun lapsi saa olla rakastettu, oma itsensä, kokee tulleensa huomatuksi ja saa koulusta onnistumisen kokemuksia ja elämyksiä.  Lapsilla tulee olla oikeus turvalliseen ja kohtuullisen mittaiseen koulumatkaan, jonka kylämme koulu nyt mahdollistaa. 


Jos koulu suljetaan, ei kylällämme ole paikkaa harrastustoiminnoille, kokoontumisille, eikä lapsillamme leikkipaikkaa. Kylämme hiljenee, perheet muuttavat ympäristökuntiin. Koulun säilyminen on tae elinvoimaisen ja vuoden kyläksi valitun kylän elinehto. Kunnan ja päättäjien tulisikin suunnitella kehitystoimia sijainniltaan keskeisen Revonlahden kylän vahvuuksien säilyttämiseksi, eikä heikentämiseksi.
Me vaadimme, että Siikajoen kunnassa haetaan säästötoimet jostakin muualta,ei koulumme sulkemisella.   

 

Yhteistyössä kyläläisten kanssa, Revonlahden kotikyläyhdistys ry.


Revonlahden kotikyläyhdistys ry.    Ota yhteyttä adressin tekijään