RIIHIMÄEN KAUPUNKI AJAA HARRASTAJAT TILOISTAAN !!

Vastustamme Riihimäen kaupungin esittämiä harrastepaikkamaksujen korotuksia, jotka ovat kohtuuttomia ja äkillisyydessään uhkaavat ajaa harrastajat pois seuroista. Allekirjoitathan adressin ja kerrot, ettet myöskään harrastajana hyväksy Kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston tekemää esitystä. Kiitos tuestasi.

MUUTOSESITYS KULTTUURI- JA VAPAA-AIKAJAOSTON KOKOUKSEEN
16.6.2014 pykälään 66 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikajaoston toimenpideohjelma vuoden 2014 talousarvion tasapainottamiseksi; Kulttuuri- ja vapaa-aikakeskuksen hallinnoimien tilojen käyttömaksujen muutokset 1.9.2014 alkaen

Arvoisa kulttuuri- ja vapaa-aikajaosto!

Me riihimäkeläiset seurat ja yhdistykset esitämme,
että esitetyt käyttömaksujen korotukset ajalle 1.9.-31.12.2014 poistetaan.

Perustelut:

- Seurat ja yhdistykset ovat jo budjetoineet sekä suunnitelleet toimintakauden 2014-2015.

- Eri tilojen ja toimintojen kustannusvaikutukset ovat kaupungille vielä epäselvät.

- Tilojen nykyiset ja varsinkin tulevat käyttöasteet eri tilojen ja toimintojen suhteen eivät ole kaupungilla  vielä tiedossa.

- Seurojen, kaupunkilaisten / kaupungin ja muiden toimintojen keskinäinen kustannusjako ja aiheuttamisperusteet  ei ole vielä tiedossa. Mikäli lapsi harrastaa useampaa kuin yhtä lajia maksut kertaantuvat.

- Tilojen maksuperusteita valmistellut työryhmä ei ole vielä saanut työtään päätökseen ja
tällä hetkellä esitetyt luvut ovat harhaanjohtavia.

- Veroseuraamukset niin kaupungille kuin seuroillekin tulee selvittää, jos kaupunki asettaa seuroille tuottotavoitteen.

- Vuodelle 2015 tulevat maksukorotukset ovat avoinna.

Viitaten edellä esitettyihin perusteluihin, käytyihin keskusteluihin ja kirjeenvaihtoon, välittömästi kesälomien jälkeen elokuussa 2014 selvitetään ja listataan kaikki seurojen sekä yhdistysten käyttämät Riihimäen kaupungin hallinnassa olevat tilat. Samoin selvitetään niiden nykyiset ja varsinkin tulevat hyödyntämisasteet, kustannusvaikutukset ja -sisällöt eri toimijoille. Toivomme, että työ tehdään osapuolia kuullen, tasapuolisesti ja yhdenvertaisuusperiaatteita noudattaen. Näin saadaan kaikille kestävämpi pohja tulevaisuuteen.

Riihimäki 13.6.2014

Allekirjoittajina riihimäkeläiset seurat ja yhdistykset:

Timo Nuora                          Juha Leppänen                     Marita Myllykoski

Puheenjohtaja                       Puheenjohtaja                     Puheenjohtaja

Riihimäen Uimaseura ry        Kiekko-Nikkarit ry                 Riihimäen Voimistelu ja Liikunta ry

 

Timo Matinvesi                     Merja Ylönen-Leino               Pertti Kankkunen

Puheenjohtaja                      Puheenjohtaja                     Varapuheenjohtaja (1.8.2014 alk.)

Riihimäen Nuorisoteatteri ry  Riihimäen Tanssiklubi ry         Riihimäen Jäätaiturit ry

 

Satu Oravala                        Olli Kuparinen                       Matti Rautamäki

Puheenjohtaja                      Urheilutoimenjohtaja            Puheenjohtaja

Suomen Budokeskus ry        Riihimäen Dynamo ry           Riihimäen Urheilusukeltajat ry

 

Eija Puistomaa                     Juhani Vormula                    Teemu Virolainen

Puheenjohtaja                     Puheenjohtaja                      Puheenjohtaja

Riihimäen Kuvataiteilijat ry    Kamerakerho 50 ry              Amigos Riihimäki ry

 

Tommi Ojala                         Tapio Väisänen                    Pekka Kiuru

Puheenjohtaja                       Nuoriso-osaston johtaja     Puheenjohtaja

RSS Panthers ry                     RIIHIMÄEN VPK ry               Riihimäen Erotuomarikerho

 

Ismo Lehtorinne                     Jesse Forsman                   Jukka Neppius

Puheenjohtaja                        Urheilutoimenjohtaja          Puheenjohtaja

Riihimäen Frisbeegolf ry          Peltosaaren Nikkarit ry        Riihimäen tietokonekerho ry


Juha Höök
Puheenjohtaja
Heracles ry


Pirjo Lappalainen    Ota yhteyttä adressin tekijään