Riikka Purran erottava valtiovarainministerin tehtävistä!

Esittely

Me allekirjoittaneet vaadimme Riikka Purran välitöntä eroa valtiovarainministerin tehtävistä ja valtioneuvoston jäsenenä toimimisesta.

EDIT: MUISTATHAN VAHVISTAA ALLEKIRJOITUKSEN S-POSTISTASI!

Purra on esittänyt Jussi Halla-Ahon blogin vieraskirjassa useita erittäin rasistisia ja väkivallalla leikitteleviä kommentteja vuonna 2008. (1. lähde)

Me katsomme, että Purra ei ole kompetentti toimimaan missään muodossa valtioneuvoston jäsenenä.

Me katsomme myös, että Purra ei ole kantanut vastuuta teoistaan ja ainoa edes etäisesti oikeamielinen teko on välitön ero.

 

Sisällys

Esittely

1. Mihin vetoamme?

2. Purra ei ole muuttunut.

3. Lähteet

 

1. Mihin vetoamme?

 

Vetoamme perustuslakiin, ministerin valaan ja jo pelkästään hallitusohjelmassa nimettyihin arvoihin.

 

Perustuslaki, (4. lähde)

Perustuslain toisen luvun kuudennen pykälän mukaan:

"Ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä." ja "Ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan sukupuolen, iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella."

Purran kirjoitukset todistavat yksiselitteisesti, että hän ajattelee täysin perustuslakia vastaan.

 

Perustuslain toisen luvun seitsemännen pykälän mukaan:

"Jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen."

ja

"Ketään ei saa tuomita kuolemaan, kiduttaa eikä muutoinkaan kohdella ihmisarvoa loukkaavasti."

ja

"Henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ei saa puuttua eikä vapautta riistää mielivaltaisesti eikä ilman laissa säädettyä perustetta. Rangaistuksen, joka sisältää vapaudenmenetyksen, määrää tuomioistuin. Muun vapaudenmenetyksen laillisuus voidaan saattaa tuomioistuimen tutkittavaksi. Vapautensa menettäneen oikeudet turvataan lailla."

Pelkästään Purran kirjoitukset loukkaavat useiden ihmisten ihmisarvoa, koskemattomuutta ja turvallisuutta. Hän myöskään ei voi toimia valtioneuvoston jäsenenä, sillä hänen nyt paljastunut arvomaailmansa ja ajattelunsa on perustuslain vastaista. Emme voi yhteiskuntana antaa mainitun kaltaisille rasistisille ajatuksille valtaa.

 

Ministerin vala/vakuutus, (2. lähde)

Kohdat, jotka todistavat Purran erityisesti kirjoittaneen teksteissään ministerin valaa vastoin on lihavoitu. Adressin tekijöiden tiedossa ei ole, onko Purra vannonut valan vai vakuutuksen. Valassa puhutaan Jumalassa. Vakuutuksessa ei.

 

Vala:

Minä N.N. lupaan ja vannon kaikkivaltiaan ja
kaikkitietävän Jumalan edessä, että minä
ministerin tehtävässäni noudatan perustuslakeja ja
muita lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja
puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan
parhaaksi.
• Minä N.N. lupaan ja vannon Jumalan ja hänen
pyhän evankeliuminsa kautta, että minä parhaan
ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa
ratkaisuissani tahdon tehdä ja teen oikeutta niin
köyhälle kuin rikkaallekin ja toimin Jumalan ja
Suomen valtakunnan lain ja laillisten sääntöjen
mukaan: etten koskaan minkään varjolla lakia
vääristele enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden,
lankouden, ystävyyden, kateuden ja vihan tahi
pelon tähden taikka lahjan ja antimien tahi muun
syyn takia. Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän
uskollisesti, rehellisenä ja totisena, ilman
kavaluutta ja juonia, niin totta kuin Jumala minua
auttakoon ruumiin ja hengen puolesta.

 

Vakuutus:

"Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja
omantuntoni kautta, että minä ministerin
tehtävässäni noudatan perustuslakeja ja muita
lakeja sekä toimin oikeudenmukaisesti ja
puolueettomasti kansalaisten ja yhteiskunnan
parhaaksi.
• Minä N.N. lupaan ja vakuutan kunniani ja
omantuntoni kautta, että minä parhaan
ymmärrykseni ja omantuntoni mukaan kaikissa
ratkaisuissani tahdon tehdä ja teen oikeutta niin
köyhälle kuin rikkaallekin ja toimin Suomen
valtakunnan lain ja laillisten sääntöjen mukaan:
etten koskaan minkään varjolla lakia vääristele
enkä vääryyttä edistä sukulaisuuden, lankouden,
ystävyyden, kateuden ja vihan tahi pelon tähden
taikka lahjan ja antimien tahi muun syyn takia.
Kaiken tämän tahdon täyttää ja täytän uskollisesti,
rehellisenä ja totisena ilman kavaluutta ja juonia,
kunniani ja omantuntoni kautta."

 

Hallitusohjelma, (3. lähde)

Riikka Purra on sitoutunut työssään hallitusohjelmaan, johon vetoamme seuraavaksi.

 

Hallitusohjelman seitsemännen sivun kohdan "Toiminnan periaatteet" kolmannen kappaleen mukaan:

"Kestävä hyvinvointi perustuu sivistykseen ja osaamiseen, yrittäjyyden ja työnteon arvostukseen sekä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon periaatteille. Kaikilla on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksi Suomessa."

Purran kirjoitukset eivät ole sivistyneitä. Ne osoittavat hänen ajattelunsa olevan täysin yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vastaisia. Kirjoitukset tekevät myös merkittävää hallaa monien ihmisten turvallisuudelle ja koskemattomuudelle Suomessa.

 

 

2. Purra ei ole muuttunut.

 

Me allekirjoittaneet katsomme, ettei Purran ajattelu ole voinut, eikä ole muuttunut vuoden 2008 kirjoitusten jälkeen.

Sen osoittaa jo hänen twiittinsä 1. helmikuuta 2023 (5. lähde). Erityisen merkittävä kohta lihavoitu:

"Ei vaaleja, ettei Halla-ahon kultuuri- ja poliittishistoriallisestikin merkittävä Scripta ja sen 115 000 viestin vieraskirja nousisi esille. Ja taas. Toimittaja soitti. Hyvä se on, että luetaan. Vieläkin. Vielä kun penkojat oppisivat lukemastaan jotakin."

Purran mielestä hänen mainituista kirjoituksistaan voisi siis oppia jotain. Se kertoo, ettei hänen ajattelunsa ole muuttunut. Hän pitää kirjoituksiaan oikeamielisinä ja relevantteina. 

Tämä twiitti ja kannanotto aiheeseen on julkaistu, kuten mainittua, 1. helmikuuta 2023 eli ennen vaaleja, ennen kuin Purrasta tuli ministeri. Tällöin hänellä ei ollut virkaa, jota suojella, joten hän saattoi puhua suoraan.

Ministerinäkin ollessaan kieltäytyi Purra blogissaan (10.7.2023) ensiksi pyytämästä mainittuja kirjoituksia anteeksi. (6. lähde)

"Minulle ei tulisi mieleenikään alkaa irtisanoutua tai pahoitella tekemisiäni ja sanomisiani vuosien ja vuosikymmenten takaa."

Tämä kertoo, ettei Purran ajattelu vieläkään ole muuttunut, sillä jos olisi, pyytäisi hän tietysti anteeksi mitä nöyrimmin ja irtisanoutuisi tehtävästään.

Myöhemmin Purra kommentoi asiaa twitterissä, twiittiketjussa. (7. lähde) Hän ei tässäkään kohdassa myöntänyt kirjoitusten olevan hänen, mutta pyysi vältellen anteeksi kirjoituksiaan. Epäilemättä Petteri Orpon painostuksesta.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö puuttui peliin 11.7.2023 ja ehdotti hallitukselle "nollatoleranssia" rasismin suhteen. (8. lähde) Tämäkin lisäsi Purralle painetta tulla julkisuuteen pyytämään anteeksi.

Tämän hän teki suorassa lähetyksessä 12.7.2023, (9. lähde):

"Itse pyydän anteeksi kaikilta, jotka ovat tekstit lukeneet ja niistä pahoittaneet mielensä tai kokevat ne epäasiallisiksi. Anteeksipyyntöni on täysin aito"

Anteeksipyynnön aitoutta on syytä epäillä mm. yllämainittujen seikkojen perusteella. Anteeksi on pyydetty vältellen ja vasta valtavan painostuksen alla. Painostanut on arvatenkin Orpo, mutta tietysti myös media, myös kansainvälinen. Niinistökin kerkesi puuttua peliin. Myös kansa on raivoissaan. 

Me allekirjoittaneet katsomme, että Purra ei ole muuttunut vuoden 2008 kirjoitusten jälkeen. Tälläistä päättäjää me emme valtioneuvostoomme halua.

 

3. Lähteet:

1. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009709571.html (12.7.2023)

2. https://www.eduskunta.fi/FI/vaski/JulkaisuMetatieto/Documents/EDK-2018-AK-203396.pdf (12.7.2023)

3.https://valtioneuvosto.fi/documents/10184/158702198/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+16.6.2023.pdf/2febf7a7-d5a1-6f17-df2d-95561de7a6de/Neuvottelutulos+hallitusohjelmasta+16.6.2023.pdf?t=1686924779616 (12.7.2023)

4. https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731 (12.7.2023)

5. https://twitter.com/ir_rkp/status/1620706519229812737?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1620706519229812737%7Ctwgr%5E58f4288eabf7f8c8e338c7edb7f397192aed894c%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fembed.sanoma-sndp.fi%2Fext%2Fembed%2F%3Furl%3Dhttps3A2F2Ftwitter.com2Fir_rkp2Fstatus2F1620706519229812737 (12.7.2023)

6. https://riikkapurra.net/ julk. 10.7.2023 (12.7.2023)

7. https://twitter.com/ir_rkp/status/1678756768233537536?s=46&t=dYPgqxEkRcEvEsUu2cpP9Q (12.7.2023)

8. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009711903.html (12.7.2023)

9. https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009713977.html (12.7.2023)