Riistavuoren metsä säilytettävä

Haagassa sijaitseva Riistavuoren metsä suunnitellaan rakennettavaksi. Vihdintien bulevardikaupungin kaavarunkoluonnoksessa metsä esitetään rakennettavaksi lähes täyteen. Hakkuut ovat mittavat, eikä metsästä jäisi jäljelle kuin pieniä kallioisia osia.

Metsä on haagalaisille tärkeä ulkoilu- ja virkistyspaikka ja se on hyvin aktiivisessa käytössä. Haagalaisten asukkaiden lisäksi metsää käyttävät Haagan päiväkotien metsäkerholaiset, koulujen oppilaat ja Riistavuoren palvelukeskuksen asiakkaat.

Riistavuori on luonnoltaan arvokas ja monipuolinen. Siellä asuu lukuisia eläinlajeja, joista osa on myös rauhoitettuja ja suojeltuja. Siellä sijaitsee liito-oravien ydinalueita ja niille soveliasta puustoa. Riistavuori sijaitsee Talin ja Pohjois-Haagan metsien välissä, mahdollistaen ekologisen yhteyden metsien välillä. Rakentaminen tuhoaisi tämän eteläpohjoisuuntaisen yhteyden kokonaan.

Riistavuoren alueelle kaavailtu asukasmäärä ei ole niin merkittävä, jonka vuoksi arvometsä tulisi rakentaa näin laajamittaisena. Vihdintien toisella puolella Pitäjänmäen teollisuusalueella olisi jo valmis kaupunkirakenne ja mahdollisia tyhjiä toimitiloja, joita ottaa käyttöön asumisen tarpeisiin. Kuten esimerkiksi Lassilan, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan suunnitteluperiaatteissa aiotaankin muuttaa tyhjät ja vajaakäyttöiset toimitilat asunnoiksi.

Viime aikoina on myös julkaistu useita tutkimuksia, kuinka pienelläkin metsässä vietetyllä hetkellä on suuria terveyshyötyjä. Metsässä oleminen vaikuttaa myönteisesti ihmisen psyykkiseen ja fyysiseen hyvinvointiin.

Vaadimme, että nykyinen metsäalue säilytettäisiin rakentamisen ulkopuolella. Mikäli tämä on mahdotonta toteuttaa, niin vähintään tulisi säilyttää yhtenäinen eteläpohjoissuuntainen metsäinen alue, joka ulottuu Haagan ympyrästä, ratojen risteyksen kautta Kaupintielle. Rakentaminen rajoittuisi tällöin aivan Vihdintien varteen, nykyisten voimalinjojen kohdalle.

received_3148112929475964.jpeg

 received_16271893841074186.jpeg

Kuvat: Tiina Tikka

 

Länsi-Haagan asemakaavan muutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelma esiteltiin 14.1.2021. Se pohjautuu kaupunkiympäristölautakunnan päätökseen, jossa "säilytetään suurempi osa Riistavuoren puistosta vaarantamatta rakennusoikeuden määrää ja alueen vetovoimaa ja haluttavuutta.”

Suunnitelmassa on esitetty edelleen liian laajamittaista rakentamista, jopa sähköasema ja pysäköintilaitos on laitettu metsään. Suunnitelmassa ei ole myöskään otettu riittävästi huomioon ekologista yhteystarvetta Haagan ympyrällä ja radan alikulun kohdalla. Tämä vaarantaa läntisen vihersormen yhteneväisyyden. Ekologista yhteyttä eri metsien välillä on laajennettava sekä liito-oravien ydinalueita ja yhteyksiä on turvattava paremmin. Olisi myös tehtävä ajantasainen METSO- ja luontoselvitys.

Esitelty suunnitelma:

20210416_040434.jpg

14.12.2022 esitetyssä Haagan ympyrän ja Vihdintien asemakaavan muutoksessa ekologiset viheryhteydet ja liito-oravien reitit ovat edelleen liian kapeita. Niitä on merkittävästi vahvistettava ja laajennettava sekä liito-oravien tärkeät yhteyspuut on säilytettävä.

Liitteenä Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen kommentit kaavarunkoluonnoksesta, Länsi-Haagan asemakaavan osallistumis-ja arviointisuunnitelmasta sekä Haagan ympyrän, Vihdintien ja sähköaseman alustavasta luonnoksesta.

https://www.sll.fi/helsinki/2019/04/24/kommentti-vihdintien-ja-huopalahdentien-bulevardikaupungin-kaavarungon-luonnoksesta-seka-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/?fbclid=IwAR3_Si80wyYX3JnXu5a28Fao80UqlHzS8C6YVB_3HkC8eUSSNXFp6PoOUys 

 https://www.sll.fi/helsinki/2021/02/16/mielipide-lansi-haagan-asemakaavan-osallistumis-ja-arviointisuunnitelmasta/

https://www.sll.fi/helsinki/2021/02/16/mielipide-haagan-ympyran-vihdintien-ja-sahkoaseman-asemakaavan-alustavasta-luonnoksesta/

 

9.1.2024 Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Länsi-Haagan asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavaehdotuksessa rakentamista on poistettu hieman metsän keski-ja eteläosista. Keskiosassa sijaitseva liito-oravan ydinalue nro. 150/2021 ja etelässä osa Riistavuorenpuiston suosta jäisi rakentamatta. Rakentamista on kuitenkin edelleen liikaa, esimerkiksi huomattavan arvokas suo menisi laajalta alueelta rakentamisen alle. Tässä mittakaavassa rakentaminen kaventaa metsää kohtuuttomasti, heikentää luontoarvoja ja vähentää asukkaiden virkistysmahdollisuuksia. Se myös hävittää haagalaisten koulujen ja päiväkotien oppimisympäristöä merkittävästi.

423036577_1055974862302903_8708934894447578295_n_(1).png

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Riika Vilkko voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…