Riittävän Varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen takaaminen Tarvasmäki-Käikälän alueella

Varhaiskasvatuksen tulevaisuus Tarvasmäki-Käikälä alueella  

Suuri huoli on herännyt Tarvasmäen ja Käikälän varhaiskasvatuksen tilanteesta. Lapseni on Touhula Tarvasmäen yksi ensivuoden esikoululaisista. Touhula ilmoitti 14.5 hakeutuneensa yrityssaneeraukseen. Tällä viikolla 26.5 Touhula tiedotti meille vanhemmille seuraavasti:

"Tilannearvion tuloksena aloitamme yt-neuvottelut 1.6. Neuvottelujen piirissä on 420 henkilöä aluehallinnosta ja päiväkodeissa. Neuvottelujen lopputuloksena enintään 43 päiväkotia saatetaan sulkea. Valitettavasti teidän päiväkotinne on neuvottelujen piirissä, emmekä voi poissulkea mahdollisuutta, että neuvottelujen lopputuloksena lapsenne päiväkoti ei enää ole toiminnassa syksyllä."

Mikäli meidän alueeltamme lakkautetaan yksityisen palveluntuottajan varhaiskasvatus sekä esiopetus, miten kaupunkin aikoo vastata tähän tilanteeseen? Mitä tapahtuu niille, lähemmäksi sadalle perheelle ketkä ovat Touhulassa päivähoidossa ja esiopetuksessa? Tällä alueella kunnallisia päiväkoteja on ainoastaan Solvikin päiväkoti. Esiopetusta järjestetään myös Tarvasmäen yksikössä. Miten tämän alueen lasten varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen käy, mikäli Touhula lakkauttaa toimintansa täällä Tarvasmäessä? Jääkö Solvikin päiväkoti ainoaksi varhaiskasvatusyksiköksi näin suurelle alueelle?

Useana vuotena peräkkäin tällä alueella ei ole riittänyt paikat esiopetukseen, vaan kunta on joutunut tarjoamaan esiopetusta kauempaa kaupungin muista yksiköistä. Lapset on näinä vuosina ripoteltu ympäri Hämeenlinnaa, jopa Renkoon asti, erilleen kavereista ja tutusta ja turvallisesta ympäristöstä. Tämä tapahtui jälleen tänä vuonna oman poikani kohdalla.

Tällä alueella on varhaiskasvatukseen valtavat jonot päiväkoteihin, myös Touhulaan ja jotkut perheet ovat joutuneet odottamaan jopa vuoden varhaiskasvatuspaikkaa kotinsa läheltä. Tällä alueella asukkaat ovat pääosin lapsiperheitä. Asuinalue on valtava molemmin puolin Harvialantietä ja lapsia tällä alueella on sadoittain. On kohtuutonta ajatella, että mikäli Touhulan toiminta lakkaa, niin lapset jatkossa matkustavat päiväkotiin useita kilometrejä päivässä molempiin suuntiin tai pahimmassa tapauksessa jopa useita kymmeniä kilometrejä päivässä, jos hoitopaikkaa ei saa lähempää? Kuinka monella perheellä tällä alueella siihen on edes mahdollisuus?

Miten kaupunki siis jatkossa tuottaa tämän alueen perheille ja lapsille turvallista ja mieluisaa varhaiskasvatusta tulevina vuosina? Kyseessä on kuitenkin alle kouluikäiset lapset, joille tärkeintä on luoda turvallista kasvuympäristöä ja aluetta kasvaa ja kehittyä rauhassa.

Touhula avaa yrityssaneerauksen syitä seuraavasti:

"Touhula jätti yrityssaneeraushakemuksen 14.5. ja hyväksyttiin saneeraukseen 15.5. Toimenpiteellä pyritään tervehdyttämään Touhulan talous ja varmistamaan toiminnan jatkuvuus. Yrityksen taloudellinen tilanne edellyttää, että tarkastelemme jokaisen päiväkotimme tilannetta ja mahdollisuuksia riittävään lapsimäärään ja teemme tarvittavia toimenpiteitä toiminnan tervehdyttämiseksi. Tilannearvion tuloksena Touhula aloittaa yt-neuvottelut 1.6. Neuvottelujen piirissä on yhteensä 420 henkilöä aluehallinnosta ja päiväkodeista.  Neuvottelujen lopputuloksena enintään 43 päiväkotia saatetaan sulkea. Suurin osa Touhulan päiväkodeista on taloudellisesti vakaita, eikä niiden osalta ole suunnitteilla muutoksia. Neuvottelujen ulkopuolelle onkin rajattu yli 140 päiväkotia. Neuvottelujen taustalla on Touhulan vaikea taloudellinen tilanne. Kuntien maksamien palvelusetelien hintataso on pysynyt pääasiassa ennallaan tai noussut selvästi kulutasoa vähemmän viimeisten kahden vuoden ajan. Koronapandemia on tuonut uusia haasteita sekä lisännyt merkittävästi tulevaisuuteen liittyvää epävarmuutta. ”Tilanne on erittäin ikävä, ja olemme siitä todella pahoillamme. Toimintaedellytysten turvaamiseksi meidän on kuitenkin valitettavasti välttämätöntä tehdä laajoja muutoksia, jotta Touhulalla on tulevaisuus vielä syksylläkin. Lähdemme nyt hakemaan kuntien, vuokranantajien ja henkilöstön kanssa ratkaisuja tilanteeseen tulevissa neuvotteluissa. Samalla pyrimme siihen, että arki voisi jatkua mahdollisimman normaalisti kaikissa päiväkodeissamme, vaikka tilanne onkin osassa nyt ymmärrettävästi haastava”, toteaa toimitusjohtaja Minna Elomaa. Neuvottelut kestävät vähintään 14 päivää ja päättyvät aikaisintaan 15.6.2020."

Touhula tarvasmäessä lapsia on jonoksi asti. Miten kaupunki aikoo tukea Touhulaa jatkossa täällä Hämeenlinnassa, jotta jatkossakin lapsille on omalla lähialueellaan mahdollisuus turvalliseen ja perheiden kannalta käytännöllisempään varhaiskasvatukseen? Herää suuri kysymys siitä, että mikäli Touhulalle palveluseteli ei ole tarpeeksi kattava kuten yllä mainitaan, niin tuetaanko yksityistä päivähoitoa tarpeeksi Hämeenlinnassa? Riittääkö palvelusetelin määrä muille yksityisille palveluntuottajille? Muissa kunnissa palveluseteli ilmeisesti vastaa paremmin kustannuksia, kun yt-neuvottelut eivät kaikkia Touhulan kohteita kosketa. Jos yksityistä päivähoitoa ei Hämeenlinnassa kuntatasolla haluta tukea, miten kaupunki meinaa korvata sen jättämät aukot? Eikö yksityisen sektorin palvelut ole kunnalle omaa tuotantoa edullisimpia vaihtoehtoja? Varsinkin tällaisessa vallitsevassa tilanteessa, kun talous on muutenkin tiukoilla jokaisessa kaupungissa, eikö nyt juuri tulisi tuottaa palveluita edullisesti ja säästää kaupungin varoja ostamalla palveluja yksityisiltä sektoreilta? Onko perheillä aito valinnanvapaus palveluissa?

Olemme olleet erittäin tyytyväisiä Touhulan tarjoamaan palveluun tällä alueella. Touhula on tällä alueella tarjonnut viisi vuotta lapsille laadukasta varhaiskasvatusta täällä Tarvasmäessä. Tilat on rakennettu juuri meidän lapsiamme varten ja ne ovat uudet ja turvalliset. Hämeenlinna on lapsiystävällinen kaupunki, joka haluaa tukea lasten hyvinvointia ja perheiden hyvinvointia. Miten se jatkossa tulee näkymään meille Tarvasmäen ja Käikälän lapsille ja etenkin perheille keitä tämä huoli koskettaa suuresti?

Siksi toivomme kaupungilta järkeviä päätöksiä tämän asian tiimoilta, ettei lapsilta viedä tuttua ja turvallista päiväkotia läheltä omaa asuinympäristöä. Toivomme kaupungin taholta nopeaa reagointia asiaan ja selkeää viestintää vanhempien suuntaan siitä, miten tilanne aiotaan hoitaa syksyn osalta.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Laura Kakko voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…

Facebook
Tulisiko avioliittolain olla sukupuolineutraali?