Ruoveden sote-palvelut säilytettävä!

Tuleeko Ruovedestä sote-palveluiden autiomaa?

Vuoden alussa toimintansa aloittanut Pirkanmaan hyvinvointialue tekee palveluverkkouudistusta, jonka jalkoihin Ruoveden sosiaali- ja terveyspalvelut ovat jäämässä.

Pirkanmaan hyvinvointialue on päättänyt jo lakkauttaa Ruoveden vuodeosaston ja siirtää sen palvelut Virroille. Kiirepäivystys ja laajan palvelun sote-asema on päätetty sijoittaa myös Virroille.

Jääkö Ruovedelle edes suppean palvelun lähiasemaa, on vielä auki.

Palveluverkkotarkastelussa ovat mukana kaikki sote-palvelut ikäihmisten palveluista, mielenterveys- ja päihdepalveluihin, lasten, nuorten ja perheiden palveluihin, suun terveydenhuoltoon, avokuntoutukseen, vammaisten työ- ja päivätoimintaan sekä sosiaalityöhön. Kaikkia palveluja ollaan rajusti keskittämässä. Ruovesi on jäämässä näissä suunnitelmissa jalkapuolen asemaan. Lähipalveluiden jatkosta ei ole takeita.

Suunnitelmat palvelujen keskittämisestä yhä harvempiin paikkoihin ovat Ruoveden palvelutarpeen näkökulmasta kestämättömiä. Selvityksissä ei ole otettu huomioon, että Ruoveden sairastavuusindeksi on Pirkanmaan korkein (136), väestö on Pirkanmaan vanhimpia (yli 60-vuotiaita 46 % ja yli 80-vuotiaita 12 %) ja vastaanottokäyntejä on toiseksi eniten suhteessa asukasmäärään (5,2).

Selvityksissä ei ole huomioitu myöskään sitä, että Ruovedellä on 4 100 vakiasukkaan lisäksi noin 3 500 vapaa-ajan asukasta, jotka tarvitsevat myös terveydenhuollon palveluita.

Kun nyt palveluja keskitetään esimerkiksi Virroille, tarkoittaa se käytännössä sitä, että ruovesiläinen asiakas kulkee joko omalla autolla tai taksilla vastaanottopalveluihin pitkiäkin matkoja, koska julkinen liikenne on vähäistä. Myös omaisille tilanne on sama.

Palvelujen saatavuus verkossa ei myöskään auta, jos palveluja ei pysty tai osaa käyttää.

Ruovesi ei kuntana ole saanut ääntään millään lailla kuuluviin asioiden valmistelussa. Hallintolain mukainen kuuleminen on ollut puutteellista tai sitä ei ole ollut lainkaan. Sote-palvelujen näivettyminen on pienen kunnan elinvoiman kannalta katastrofi. Kuka haluaa muuttaa asumaan huonojen palvelujen äärelle?

Myös siksi tasapuoliset palvelut myös Ruovedellä pitää säilyttää.

Ruoveden terveyskeskukseen räätälöitiin hyvät sote-palvelut hyvinvointialueen tarpeita silmällä pitäen.

Nyt ne olla repimässä alas. Tämä on hölmöläisen hommaa.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Ruoveden sote-palvelut pidetään jatkossakin palveluntarpeeseen nähden vähintään hyvällä tasolla.

Ruovedestä ei saa tulla sote-palveluiden autiomaata!


Anna-Liisa Keinonen    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Anna-Liisa Keinonen voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…