Vantaalaiset Ruuna Cafe & Store Oy:n jatkon puolesta!

Me allekirjoittaneet vaadimme, että Vantaan kaupunki selvittää julkisesti Ruuna Cafe & Store oy:n vuokrasopimuksen irtisanomisen takana olevat syyt. Yrityksen mahdollisuus jatkaa tiloissaan hyvin alkanutta, vakiintuneen asiakaskunnan saavuttanutta yritystoimintaansa tulee myös selvittää.

--------------------------------

Tilannepäivitys 01.02.2021 :

Vantaan kaupunki

Tiedote

1.2.2021

Håkansbölen kartanoalueen remontti jatkuu - ravintolatoimija kilpailutetaan uudelle, laajemmalle kokonaisuudelle

Vantaan kaupunki on kunnostanut arvokkaan Håkansbölen kartanoalueen rakennuksia Hakunilassa vaiheittain. Ensimmäisenä kunnostettiin Pehtoorin talo, jonka kaupunki remontoi ja varusteli kahvilatoimintaan sopivaksi ja haki tiloihin kahvilayrittäjää keväällä 2018. Ruuna Cafe -nimisen kahvilatoimijan ja Vantaan kaupungin välinen vuokrasopimus Pehtoorin talosta on ollut toistaiseksi voimassaoleva, sillä on ollut tiedossa, että alueen rakennusten kunnostus tulee jollain aikavälillä jatkumaan. 

Loppuvuodesta 2020 vahvistui, että kartanon Ison tallin kunnostus alkaa keväällä 2021. Isosta tallista on tulossa kesäjuhliin soveltuva juhlatila. Kaupunki katsoi käynnistyvien rakennustöiden heikentävän kahvilan toimintaedellytyksiä samassa pihapiirissä, minkä johdosta nykyisen kahvilatoimijan vuokrasopimus päätettiin irtisanoa 31.3.2021 lähtien. 

- Maaliskuussa alkava Ison tallin remontti vaikuttaa koko kartanon pihapiirin käyttöön, kun siitä osa rajataan työmaa-alueeksi. Olemme kuitenkin saaneet paljon palautetta tästä etupainotteisesta ratkaisusta, minkä johdosta olemme tarjonneet nykyiselle yrittäjälle mahdollisuutta jatkaa toimintaansa elokuuhun saakka, kommentoi ratkaisua toimitilapäällikkö Pasi Salo. 

Irtisanomisilmoitus kahvilatoimijalle lähetettiin joulukuussa 2020. 

- Sopimuksessa määrittelimme irtisanomisajaksi 3 kuukautta. Ilmoitus lähetettiin tämän aikataulun puitteissa, Salo jatkaa.

Kaupunki kilpailuttaa kartanon ravintolatoiminnot uudelleen

Håkansbölen kartanon ”Isoon talliin” on valmistumassa juhlatila. Tämän jälkeen remontti etenee vaiheittain: päärakennuksen vuoro tulee vuosina 2024-2025.

Kartanon rakennusten kunnostusten myötä vuokrattava kokonaisuus laajenee olennaisesti nykyisestä. Siksi nykyinen vuokrasopimus on irtisanottu, ja alueen toiminnot avataan kilpailutukselle uudelleen. 

- Yritystoiminnan kannattavuuden näkökulmasta alueella ei voi olla kahta eri toimijaa, jotka osittain kilpailevat keskenään. Toisaalta juhlatilan ”antaminen” nykyiselle toimijalle suoraan olisi myös kyseenalaista yleisen tasapuolisuuden, ja hallintolain, näkökulmasta, kommentoi Pasi Salo.

- Pehtoorin taloa vuokratessamme, toimme vuokrausneuvotteluissa esille alueen tulevat muutokset ja niiden edellyttämän vuokrasuhteen uudelleenarvioinnin.

Håkansbölen kartanoalueen ravintola- ja juhlatilapalveluiden julkiseen hankintaan on kaikilla halukkailla mahdollisuus osallistua, myös nykyisellä yrittäjällä. Kilpailutus järjestetään tämän kevään aikana. 

Lisätiedot: toimitilapäällikkö Pasi Salo, pasi.salo@vantaa.fi 

------------------------------

img_8132.jpg
Tiedote yrityksen verkkosivuilta www.ruuna.fi:
 

VANTAAN KAUPUNKI IRTISANOO VUOKRASOPIMUKSEMME

 
 Vantaan kaupunki on irtisanonut Vantaan Håkansbölen kartanolla sijaitsevan pehtoorin talon vuokrasopimuksen, ilman neuvotteluita. Tilassa toimii kahvila ja sisustuspuoti Ruuna Cafe & Store Oy. Yksipuolisella ilmoituksella vuokrasopimus päättyy 31.3.2021.

Ruuna Cafe & Store Oy voitti 2018 tarjouskilpailun, jossa etsittiin kahvilakonseptia Vantaan kaupungin omistamaan kiinteistöön. Kiinteistössä ei ollut aikaisemmin ollut yritystoimintaa ja tarkoitus oli lisätä alueen virkistyskäyttöä, joten yrityksen oli löydettävä alueelle uusia kävijöitä ja luotava käyttäjäkunta tyhjästä. Ruuna cafe & store Oy on perustettu nimenomaan tähän tilaan ja paikkaan.

”Ruuna” on onnistunut kasvattamaan asiakaskuntaa tasaisesti ja luonut palveluita yrityksille ja yksityisasiakkaille. Korvapuusteistamme on tullut huippusuosittuja ja niitä on usein kehuttu Suomen parhaiksi. Asiakkaita tulee säännöllisesti koko Uudenmaan alueelta, joten kyse ei ole lähiökahvilasta vaan maine on kiirinyt hyvän palvelun ja herkullisten tuotteiden mukana laajalti pääkaupunkiseudulle. Asiakaskunnan kasvattaminen ei kuitenkaan ole ollut helppoa ja se on vaatinut paljon panostuksia ja investointeja, joita on tehty pitkäjänteisesti, olettaen että toiminta tiloissa voisi jatkua useita vuosia.

Joulukuussa 2020 Vantaan kaupunki irtisanoi toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksen ja aloittaa uuden yrittäjän etsimisen pyörittämään kahvilatoimintaa samoissa tiloissa, joihin olemme luoneet valmiin asiakaskunnan ja liiketoiminnan. Uudelle yrittäjälle siirtyy kaikki alueen eteen tekemämme työ sekä liiketoimintamme eteen tehty miltei kolmen vuoden panostus. Vantaan kaupunki ei ole valmis neuvottelemaan asiasta eikä maksamaan korvausta yrittäjälle. Irtisanomiseen ei liity sopimusrikkomusta tai vastaavaa vuokralaisen toimesta.

Vantaan kaupungin toimitilapäällikkö Pasi Salo ei ole vastannut puheluihin, soittopyyntöihin eikä sähköposteihin asiaan liittyen. Vasta juristin yhteydenottoa sai Pasin vastaamaan epätietoisiin kyselyihimme asiasta. Vastaus tiedusteluihin oli tyly, ”Vuokrasopimus irtisanotaan.”

Vantaan kaupunki korjaa alueen huonokuntoisia rakennuksia ja kartanoalueen tallirakennukseen tullaan rakentamaan kesäkäyttöön juhlatila, joka tulee myös uuden yrittäjän käyttöön. Kaupunki on tilan suunnitteluvaiheessa pyytänyt meiltä ravitsemusalan asiantuntijan näkemystä tilan järjestelyihin ja olemme niitä suunnittelupalavereissa antaneet, ymmärtäen että tilat tulisivat meille käyttöön tai olisimme neuvottelemassa niiden vuokrauksesta. Korvausta emme antamastamme asiantuntemuksesta ole kuitenkaan saaneet. Kaupungilta saamamme työohjelman mukaan kartanon alueen korjausrakentamiseen on varattu 1,085 miljoonaa euroa vuodelle 2021 ja töiden olisi pitänyt alkaa tammikuussa 2021 ja valmista pitäisi suunnitelmien mukaan olla elokuussa 2021. Koska uusi juhlatila on kesäkäyttöön tarkoitettu, tulee tilat käyttöön uudelle yrittäjälle vasta keväällä 2022, jos remontti on saatu siihen mennessä tehtyä. Tämän ajan uusi yrittäjä pyörittää samaa kahvilatoimintaa kuin Ruuna, jonka eteen olemme reilut kolme vuotta tehneet työtä.

Koronavuosi on tuonut omat haasteensa yritysten toimintaan, varsinkin ravintola-alalla, ja olemme onnistuneet sopeuttamaan toimintamme vastaamaan koronatilannetta ja saaneet toiminnan kannattavaksi. Kaupungin tilakeskuksen ja toimitilapäällikkö Pasi Salon toiminta asiassa tulee tarkoittamaan, että yrityksen lopettaminen vaikuttaa 5 henkilön työhön, joista 2 täysipäiväistä jää kokonaan työttömiksi. Yrittäjälle jää lisäksi toiminnan aloittamisesta aiheutuneet kymmenien tuhansien eurojen velat, sillä Ruuna Cafe & store Oy on luotu nimen omaan Håkansabölen kartanoalueen kahvilatoimintaa varten, eikä sen toimintaa voida nopealla aikataululla siirtää muihin tiloihin.

Katsomme Vantaan kaupungin toimineen tässä asiassa erittäin vastuuttomasti ja johtaen yrittäjää harhaan tarjotessaan tilaa vuokralle vuonna 2018 ja yllättäen katkaisten vuokrasopimuksen. Vantaan kaupungin tulisi tukea Vantaalaisten yrittäjien toimintaa ja varsinkin ravitsemusalan yrityksiä, jotka ovat kärsineet koronan tuomista rajoituksista.

Vantaan kaupungin sivuilla todetaan seuraavaa, joka ei käytännön toimissa näy:

”Vantaalla tehdään joka päivä töitä sen eteen, että yritykset menestyvät.”

Lähde: https://www.businessvantaa.fi/etusivu/miksi-vantaa/

-----------------

Adressin yhteyshenkilö: 

Tia Seppänen, Hakunila.

Tia.seppanen@gmail.com

 

 

 

Tia Seppänen ja Hakunilan asukkaat    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Tia Seppänen ja Hakunilan asukkaat voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Saat sähköpostiviestissä linkin vahvistaaksesi allekirjoituksesi. Varmistaaksesi, että saat lähettämämme viestit, lisää info@adressit.com yhteystietoihisi tai turvallisten lähettäjien listalle.

Huomaathan, ettet voi vahvistaa allekirjoitustasi vastaamalla tähän viestiin.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…