Sääksjärvi turvetta arvokkaampi

Me allekirjoittaneet vastustamme Kokemäen Sääksjärven välittömässä läheisyydessä suunniteltua turpeenottoa.

Vaihemaakuntakaavan luonnoksessa EO-5 merkinnällä on varattu 286 ha:n turvetuotantoalueet Sääksjärven välittömään 

läheisyyteen. Merkintään kuuluu Haukisuon, Kivijärvensuon sekä Isosuon alueet. Nyt A.Ahlströn Kiinteistöt Oy hakee turpeennostolupaa

53,5 ha:n osalta Haukisuon alueelle, jossa sijaitsee pieni Haukijärvi. Turvealueelta vedet virtaavat Haukiojaa pitkin Sääksjärveen.

Hanke on toteutuessaan erityinen uhka alueen ympäristölle, vesistöille, kalastolle, asutukselle sekä marjanviljelylle.

Sääksjärveä on kunnostettu vuosikymmenien aikana rahaa ja työpanosta säästämättä. Siitä huolimatta vesistön tila on vain tyydyttävä.

Lisätietoja hankkeesta: www.avi.fi/lupa-tietopalvelu (klikkaa  lupa-tietopalvelu, kirjoita kenttään Ulvila)  Kuulutus 7.3 - 6.4.2017

 

Facebook
Pitäisikö puoluetuet lopettaa?