Saamenkieliset tv-uutiset siirrettävä parempaan katseluaikaan

UUTISET SIIRTYIVÄT VARHAISEMPAAN AIKAAN JA YLE ALOITTI KOKONAAN UUDEN SAAMENKIELISEN UUTISLÄHETYKSEN

Yle aloitti maanantaina 2.12.2013 uuden, kokonaan oman saamenkielisen toimituksensa tekemän tv-uutislähetyksen Yle TV1:ssä. Yle Ođđasat- eli Yle Uutiset -lähetys tuotetaan uudessa tv-studiossa Inarin toimituksessa ja lähetetään arkipäivisin klo 15.10 Yle TV1:llä koko maassa. Lähetys tekstitetään suomeksi.

Yhteispohjoismaisen, 15 minuutin mittaisen Ođđasat-lähetyksen varhennettu lähetysaika on viikonpäivästä riippuen klo 22.30–23.00. Lähetyskanava on Yle Fem. Lähetys tekstitetään suomeksi ja ruotsiksi.

______________________________________________________________________________________________________________

 

Vaadimme, että Yle alkaa lähettää saamenkielisiä tv-uutisia parempaan katseluaikaan jollakin kanavistaan.

Kysymys on viidentoista minuutin pituisesta uutislähetyksestä ja Yleisradio Oy:llä on käytössään neljä TV-kanavaa. Paremman ajankohdan löytäminen saamenkieliselle uutislähetykselle on siis mahdollista.

Saamenkieliset TV-uutiset, Ođđasat, lähetetään Ylen FST5-kanavalla Pohjois-Lapissa arkipäivisin klo 19.10‒19.25. Muualla Suomessa ne lähetetään yleensä puolenyön aikoihin, vasta muun lähetysajan jälkeen, ilman mitään säännönmukaisuutta ja aikaan, jolloin suuri osa ihmisistä on jo nukkumassa.

Ruotsissa ja Norjassa televisioyhtiöt lähettävät saamenkieliset uutiset koko maassa kiinteään lähetysaikaan jo alkuillasta.

Suomessa asuu noin yhdeksäntuhatta saamelaista ja heistä yli 60 prosenttia asuu kotiseutualueensa ulkopuolella.  Omalla kielellä lähetettävillä televisiouutisilla on erittäin suuri merkitys kielen ja kulttuurin säilyttämisessä ja vahvistamisessa. Myös muualla kuin saamelaisalueella uutisia pitää voida katsoa säännölliseen ja asialliseen katseluaikaan.

Saamenkieliset uutiset palvelevat myös valtaväestöä, sillä tekstitettynä ne välittävät tietoa saamelaisesta kulttuurista ja saamelaisia koskevista yhteiskunnallista kysymyksistä sekä Pohjoiskalotin asioista yleensä. Uutiset rikkovat samalla kliseisiä käsityksiä saamelaisista ja niissä tuodaan usein esiin myös muiden alkuperäiskansojen tapahtumia.

Myös eduskunnan oikeusasiamies on kiinnittänyt huomiota saamenkielisten TV-uutisten lähettämisaikaan ja toteaa, että televisiouutisten lähetysajat ovat kelvottomat ja epäinhimilliset Lapin läänin eteläpuolella. Oikeusasiamiehen mukaan saamenkielisten uutisten lähettäminen on kiistatta Yleisradion julkisen palvelun tehtävä ja hän pitää lähetysajankohtaa asiana, jolla on yhtymäkohtia perustuslaissa turvattuihin yhdenvertaiseen kohteluun, syrjinnän kieltoon sekä kansallisen vähemmistön ja alkuperäiskansan oikeuksien turvaamiseen.

Yleisradio Oy:n selvityksessä eduskunnan oikeusasiamiehelle pidetään selvänä, että niin sanottu suuri yleisö kokisi oman palvelunsa merkittävästi heikentyvän, jos saamenkielinen uutislähetys sijoitettaisiin keskeisimpään ilta-aikaan. Selvityksessä ei esitetä väitteen tueksi hyväksyttäviä perusteita. Tälle väitteelle ei löydy tukea myöskään Ruotsin ja Norjan kokemuksista.

Yleisradion mukaan viime kädessä on kyse siitä kuinka pitkälle pienten erityisyleisöjen (tässä tapauksessa saamelaisten) palvelu viedään vaarantamatta joukkotiedotusvälineenä toimivan television kykyä puhutella laajaa yleisöä kiinnostavilla sisällöillä.

Pidämme Yleisradio Oy:n selvityksessä esitettyjä väitteitä epäasiallisena ja näemme, että kysymys on pelkästään asenteesta.