Säilytetään esikoulu ja päiväkoti Askolan Särkijärvellä!

Vastustan allekirjoituksellani kunnan suunnitelmia siirtää Särkijärven esikoulu- ja päiväkotitoiminta kokeiluluontoisesti Tiilääseen päiväkoti Tammenterhon tiloihin v.2018-2019

EDIT:

Sain eilen lisää tietoa aiheeseen luotettavasta lähteestä. Sivistyslautakunta on viimeisimmässä kokouksessaan ottanut kyseisen asian pois asialistaltaan. Se tarkoittaa sitä, että mahdollisen siirron perusteita tutkitaan ja jos riittäviä perusteita ei ole, asia ei nouse esityslistalle takaisin. Eli ensi syksynä ei ainakaan muutoksia nykyiseen järjestelyyn tule, kiitos kuuluu sivistyslautakunnalle tässä kohtaa. Adressi saa jäädä kuitenkin voimaan, vaikka välitön uhka onkin poistunut. Tämän adressin tarkoituksena on lisätä tietoisuutta kylään kaavailluista suunnitelmista, tässä vaiheessa on myös hyvä näyttää virkamiestasolle ja muille asiaa seuraaville, että meitä on monia, joita tällaiset suunnitelmat ylipäänsä turhauttavat ja pelottavat.

 

Syitä, miksi haluamme säilyttää yksiköt Särkijärvellä:

-Varhaiskasvatuksen ja koulun yhteistyö on luontevaa ja lapsille tärkeää

-Särkijärvellä on terveet, riittävät ja viihtyisät tilat, jotka sopivat esiopetukseen erittäin hyvin.

-Särkijärven koulun lakkautusvaara suurenee, kun kokonaisyksikkö pienenee

-Särkijärvellä ei ole enää muita palveluja kuin esikoulu, päiväkoti ja koulu. 

-Lapsia olisi tulossa päiväkotiin, mutta kaikki eivät mahdu, kun hoitajia ei lisätä eli lasten vähyydestä tämä ei johdu.

-Kunnan imagoon sopii myös pienempi opetusyksikkö "syrjäkylällä"

-Lapsi saa kasvaa tutussa ympäristössä päiväkotilaisesta yläkoululaiseksi.

 

 

Facebook
Pitäisikö yleisestä asevelvollisuudesta luopua?