Säilytetään Risto Rytin puisto virkistysalueena

Säilytetään Risto Rytin puisto virkistysalueena

Allekirjoittamalla tämän adressin kannatat Risto Rytin puiston säilyttämistä virkistysalueena eli sellaisena kuin se nyt on.

Kulosaaren aluesuunnitelmaa 2016–2025 varten tehdyssä asukaskyselyssä vuonna 2014 kävi ilmi, että jo tuolloin Risto Rytin puisto oli saaren yksi kolmesta käytetyimmästä paikasta ja alueen kehittämistä toivottiin kipeästi. Sittemmin Risto Rytin puistoon on investoitu yli miljoona euroa, kun aiemman paviljonkipäiväkodin jäljiltä se kunnostettiin pelikentäksi ja sen ympäristöä siistittiin mm. istuttamalla puita. Näiden panostusten myötä paikan merkitys alueen eri-ikäisten lasten, nuorten ja muiden asukkaiden kohtaamispaikkana on kasvanut merkittävästi.

Nyt Helsingin kaupunki on suunnitellut Kulosaaren tilapäistä opetus- ja päiväkotirakennusta eli paviljonkia sijoitettavaksi Risto Rytin puistoon, aiempien sijaintivaihtoehtojen eli Juliuksen puiston vierustan ja Itäväylän tuntuman ollessa poissuljetut. Saarelta löytyy kuitenkin myös muita vaihtoehtoja, joilla ei ole yhtä suurta merkitystä alueen asukkaille ja yleiselle viihtyvyydelle.

Toivomme kaupungin selvittävän rakentamattomien tonttien potentiaalin ja niiden mahdollisen jälkikäytön paremmin, jotta jo aktiivisessa käytössä olevat rakennetut tilat kuten Risto Rytin puisto voidaan säilyttää. Mikäli puisto jää hankkeen alle, sitä tuskin kaupunkilaisten varoilla ennallistetaan nykyiseen tilaansa; tämä olisi valtava menetys alueen kehitykselle.

Lisäksi rakennushanke on tilapäisyydestään huolimatta ristiriidassa kaupunkisuunnittelulautakunnan 25.4.2017 hyväksymien Kulosaaren kerrostaloalueen täydennysrakentamisen suunnitteluperiaatteiden kanssa. Niissä on mm. mainittu että "alueen maastoon sovitettu asemakaavallinen ja maisemallinen kokonaisuus otetaan huomioon kaikissa toimenpiteissä. Risto Rytin puiston rakennusten ympäröimälle laaksoalueelle ei sallita rakentamista”.

On lyhytjänteistä kaupunkisuunnittelua hävittää huolella rakennettu ja tärkeäksi muotoutunut ainutlaatuinen ympärivuotinen kohtaamispaikka, jonka välittömässä läheisyydessä on satojen perheiden, joita puisto palvelee päivittäin, koti. Puiston säännöllisiä käyttäjiä ovat lisäksi päiväkotiryhmät, koululaiset, ulkoilijat kuten vanhukset, ulkoliikuntaryhmät, jalkapallojoukkueet ja monet muut alueella liikkuvat. Paikalle on syntymässä myös tärkeä rooli yhteisöllisenä tilana, joka on helposti saavutettavissa ja jonne on hyvä kokoontua kaupunkitapahtumien tiimoilta. Vastaavaa paikkaa ei saarella ole ja sitä tulee nykyisessä tilassaan vaalia.

Adressi luovutetaan projektista vastaaville henkilöille perjantaina 17.5.2019 klo 8 kaupungin tiedotustilaisuudessa.

Kulosaarelaiset ry
Asunto Oy Risto Rytin tie 28 Bostads Ab
Asunto-Oy Kyösti Kalliontie 10
Asunto Oy Tupavuori 1 Bostads Ab


Jonna Härmävaara    Ota yhteyttä adressin tekijään