Säilytetään Tampereen kaupungin henkilöstökassa

NETTIADRESSI HENKILÖSTÖKASSAN PUOLESTA

Entinen valtuusto päätti lopettaa Tampereen kaupungin Henkilöstökassan äänestyksen jälkeen äänin 35–29.

Asiakkaat ovat hyväksyneet saamansa palvelun hinnoittelun hieman pienemmän korkotuoton muodossa. Sekä kassan jäsenet että kaupunki ovat näin hyötyneet kassan olemassaolosta. Kassan jäsenet luottavat henkilöstökassaan ja ovat tälläkin hetkellä jättäneet sen huolehdittavaksi melkoisen pääoman, n. 35 miljoonaa euroa.

Henkilöstökassa on ollut merkki hyvästä yhteistoiminnasta työnantajan ja työntekijöitten välillä.

Kysymys on kaupungille positiivista kassavirtaa tuottavasta toiminnasta. Kaupunki on kuitenkin saanut sijoituksilleen n. 10 prosentin tuoton. Sijoittamalla henkilöstökassan varat kaupunki on ansainnut n. 3,5 miljoonaa v.2012.

Henkilöstökassan alas ajaminen tapahtuu samaan aikaan pankkipalvelujen rakennemuutoksen kanssa. Pankit ajavat omaa tiskillä tapahtuvaa palvelutarjontaa alas ja Henkilöstökassan lopettamisella kaupunki jättää mm. omat eläkeläisensä heitteille. Työntekijät kokevat asian suurena pettymyksenä työnantajaansa kohtaan.

Henkilöstökassan yleinen kokous 4.4.2013 vaati yksimielisesti Henkilöstökassan lopettamispäätöksen viemistä uudelleen käsittelyyn kaupunginhallituksen kautta kaupunginvaltuustoon.  

Me allekirjoittaneet henkilöt vaadimme, että Henkilöstökassan lopettamisen peruuttaminen viedään kaupunginhallituksen uuteen käsittelyyn:

 

 


Nurmikolu Kirsileena    Ota yhteyttä adressin tekijään