SÄILYTETÄÄN TARHA KAUPUNKILAISTEN TILANA HEINOLASSAMe allekirjoittaneet pyydämme teitä Heinolan päättäjiä harkitsemaan Tarhan kunnostamista ja säilyttämistä kaupunkilaisten luovan toiminnan tilana. Koemme, että rakennuksen säilyminen kaupunkilaisten käytössä olisi koko kaupungin etu ja lisäisi elinvoimaa arvokkaaseen Maaherranpuiston alueeseen.

Kaupungin tahtotilana on aiemmin ollut päästä rakennuksesta eroon, koska se on nähty tarpeettomana. Kaupungin pyrkimyksenä on myös elävöittää puistoaluetta. Kulttuurihistoriallisesti kaupunkilaisille merkittävän rakennuksen myyminen ei tue puistoalueen elävöittämisaikeita.

Toivomme, että rakennuksen myyntiaikeista luovuttaisiin.

Lyhyesti mitä Tarhalla on saatu aikaan:

Luovan ja kokeilevan toiminnan keskus, tuttavallisemmin ”Tarha” sai alkunsa kulttuuritekemisen tilojen ja yhteistyön tarpeesta Heinolassa. Entisellä Maaherrankadun päiväkodilla on tehty toimintakokeiluja pitkälti vapaaehtoisvoimin keväästä 2021 alkaen. Tarhan toiminnan taustalle on syntynyt Luova Tarha ry, jonka tarkoituksena on edistää luovan, osallistavan ja kokeilevan toiminnan mahdollisuuksia.

Tarhalla ja sen pihapiirissä on järjestetty kaikille avoimia ja maksuttomia tapahtumia kuten Kammotusten karnevaalit, Torpan markkinat, kuvataidepajat, pihakirppikset, avoimia toimintaviikoja ja -iltoja, joiden aikana Tarhalle on voinut tulla maalaamaan, tutkimaan rooliasuja, ompelemaan, leikkimään, pelaamaan ja kohtaamaan ihmisiä. Pihalle on valmistunut myös kaksi yhteisötaideteosta ”Kukkiva puu” ja ”Iloinen polku”.

Talossa on ollut myös aktiivisia toimijaryhmiä mm. nuorisopalveluiden bändit sekä Musiikkiteatteri Intopiukeen lasten ja nuorten ryhmät, aikuisten harrastajaryhmä Heinolan Katuteatteri sekä Mannerheimin lastensuojeluliiton Heinolan paikallisyhdistyksen Terhokerho.

Tarhalla on haluttu jatkaa kauppias Malinin jalanjäljissä tarjoamalla inspiroiva matalan kynnyksen, tekemisen ja osallistumisen ympäristö, jossa lapset ja nuoret ovat etusijalla. Pyrkimyksenä on ollut säilyttää Tarhan tilat mahdollisimman paljon kaupunkilaisten yhteiskäytössä ja tekemisen tiloina.

Nyt Tarhalla ei ole lupaa enää toimia. Vanha rakennus vaatii kunnostamista. Rakennus kuuluu maakunnallisesti merkittäviin kulttuuriympäristöihin, eikä sitä saa purkaa. Kunnostaminen kannattaisi aloittaa ennen kuin talo rapistuu lisääRakennuksesta tehdyn säilyttävän korjaussuunnitelman mukaan kunnostus olisi tehtävissä vaiheittain. Rakennus itsessään ansaitsisi tulla pelastetuksi. Vielä arvokkaammaksi talon nykytilanteessa tekee se, että sen suojissa järjestetään monenlaista toimintaa pääosin lapsille ja nuorille pitkälti vapaaehtoisvoimin.

Auttakaa pitämään kulttuurihistoriallisesti merkittävä talo elävänä.

 


Satu Nipuli, Luova Tarha ry    Ota yhteyttä adressin tekijään