Säilyttäkää Kotka-lisä vuonna 2013!

Kotkassa on ollut jo vuosia käytössä lapsiperheille suunnattu Kotka-lisä. Kotkalisä on kunnnan maksama kotihoidon kuntalisä (alla tarkempaan informaatiota lisästä).

Kotka-lisän hyviä puolia on ollut se, että sen avulla moni kotkalainen vanhempi on pystynyt hoitamaan lapsia kotona pidempään ja näin ollen säästänyt (kunnalta) lapselle subjektiivisen päivähoito-oikeuden turvaaman päivähoitopaikan.

Vuoden 2013 talousarviossa ollaan esittämässä Kotkalisän poistoa.

Kommentit osiossa voi (ja on toivottavaa) kommentoida, miten Kotka-lisän poisto vaikuttaisi hoitojärjestelyihin teidän perheessä.

Me adressin allekirjoittaneet vetoamme Kotkan kaupunginvaltuutettuihin Kotka-lisän säästämiseksi!

Toteamme vielä, että kotka-lisä on kaupungille edullisempi vaihtoehto kuin kunnallinen päivähoitopaikka!

 

Kotkalisän puolesta, Ninni Taavitsainen

 

Tietoa Kotka-lisästä:

 

Kotka-lisää voidaan maksaa perheelle, jossa on vähintään
yksi alle 3-vuotias lapsi. Kotka-lisän suuruus on 185,- €/kk perheen
ensimmäisestä alle 3-vuotiaasta lapsesta sekä 71,- €/kk perheen
muista  alle kouluikäisistä sisaruksista.  Suurin tuki 185,- €/kk
maksetaan vain yhdestä perheen lapsesta. Tuki on perhekohtainen.


Kotka-lisää voidaan maksaa perheelle jossa jompikumpi
vanhemmista jää pois opiskelustaan, vakituisesta työstään
tai säännöllisestä tilapäistyöstään (vähintään 20 tuntia/vko)
hoitaakseen lapsensa kotona.    

Mahdollisuus Kotka-lisään on myös perheellä, joka luopuu
vähintään 4 kuukautta käytössä olleesta kunnallisesta
perheen nuorimman alle 3-vuotiaan kokopäivähoitopaikasta.

 

Lisää aiheesta: www.kotka.fi


Ninni Taavitsainen    Ota yhteyttä adressin tekijään