Säilyttäkää Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen koulutusohjelma!

EDIT: Olemme järjestämässä tukikonserttia musiikkikasvatuksen puolesta kauppakeskus Valkeassa sunnuntaina 12.6. Tarkemmat tiedot löytyvät adressin tiedotteesta tai täältä: https://www.facebook.com/events/516227855239797/ 
 
 
Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen pääaine on lakkautusuhan alla. Maanantaina 6.6.2016 musiikkikasvatuksen koulutusohjelman henkilökunta ja opiskelijat saivat tietää, että musiikkikasvatuksen pääaineen koulutusta ollaan ajamassa alas nopealla aikataululla. Yliopiston hallitus tekee päätöksen asiasta jo ensi viikolla 15.6.2016. Käytännössä tämä tarkoittaisi sitä, että vuonna 2017 ei valittaisi enää uusia opiskelijoita.
 
Uutinen tuli yhtäkkiä ja täysin varoittamatta. Musiikkikasvatuksen koulutuksen tulevaisuus on ollut tapetilla aiemminkin, ja tulevaisuuden suunnitelmiin on kuulunut muun muassa yhteistyö ammattikorkeakoulun kanssa. Kuluneen vuoden aikana on työstetty ahkerasti myös uutta opetussuunnitelmaa syksylle 2017. Sen lisäksi, että suuria päätöksiä ollaan tekemässä erittäin lyhyellä varoitusajalla, vaikuttaa ajankohta erittäin tarkasti harkitulta. Henkilöt, joita päätös koskettaa eniten, ovat juuri jääneet kesälomalle, eikä reagointiaikaa tai mahdollisuutta vasta-argumenttien esittämiseen ole jätetty.

 

Oulun yliopiston musiikkikasvatuksen opiskelijat työllistyvät valmistumisensa jälkeen hyvin laajasti ympäri Suomea. Pääaineen lakkauttaminen vaikuttaisi merkittävästi erityisesti Lapin ja Itä-Suomen musiikinopetukseen, sillä jo nyt alueille on vaikea löytää päteviä musiikinopettajia. Koulutuksemme perustettiin aikanaan vastaamaan laadukkaan musiikin opetuksen kysyntään Etelä- ja Keski-Suomen ulkopuolella. Nyt koulutustamme ollaan lyhytnäköisesti ajamassa alas hyvin lyhyen ajanjakson jälkeen. Jos pääaine lakkautetaan Oulusta, voi musiikkikasvatusta opiskella enää vain Jyväskylässä ja Helsingissä. Olemme erittäin huolissamme Pohjois- ja Itä-Suomen lasten ja nuorten tasa-arvoisesta mahdollisuudesta laadukkaaseen musiikinopetukseen sekä kulttuuriseen kasvuun ja kehitykseen.


Haluamme, että koko Suomen lapsilla ja nuorilla on jatkossakin asuinpaikasta riippumatta mahdollisuus musiikinopetukseen pätevän ja ammattitaitoisen musiikinopettajan johdolla. Siksi vastustamme koulutusohjelmamme lakkauttamista - vastusta sinäkin allekirjoittamalla tämä adressi!
 
 

Olli Anttila, Mukava ry:n tiedotusvastaava    Ota yhteyttä adressin tekijään