Sairaanhoitajat pois palkkakuopasta!

Suomalaisen sairaanhoitajan työ ja koulutus on arvostettua ja korkeatasoista ja sitä arvostetaan myös ulkomailla. Suomalaiset sairaanhoitajat ovatkin kysyttyä työvoimaa myös ulkomailla korkeatasoisen koulutuksen ja ammattitaidon vuoksi. Suomalaisen sairaanhoitajan osaaminen on huippuluokkaa verrattuna moniin muihin maihin.

 


Suomessa sairaanhoitajan koulutus on kehittynyt huimaa vauhtia ja siitä syystä tänä päivänä valmistuukin ammattitaitoisia huippuosaajia. He kykenevät vaativaan ja vastuulliseen hoitotyöhön, jossa yhä enemmän korostuu itsenäinen päätöksenteko ja vastuu.
Tämän päivän koulutus on vaativaa ja osaamista vaaditaan paljon enemmän kuin ennen. Koulutus on pidentynyt ja muuttunut tiedollisesti ja taidollisesti vaativammaksi AMK-koulutukseksi. Opintojen loppupuolella jokainen syventää osaamistaan vielä johonkin erikoisalaan. Sairaanhoitajilta vaaditaan myös ammattitaidon ylläpitoa kouluttamalla ja kurssittamalla itseään; täydennyskoulutukset, erikoistumiset ja erilaiset kurssit, jotta ammattitaito pysyy ajan tasalla ja kehittyy.

 


Tänä päivänä sairaanhoitajalta vaaditaan hyvää lääkehoidon koulutusta ja osaamista. Tätä varten ovat tulleetkin viiden vuoden välein tapahtuvat lääke- koulutukset ja laajat suonensisäisen lääkehoidon tentit LOVE (ja Akutologia tehohoidossa, päivystyksessä ja leikkaussaleissa), joilla varmistetaan sairaanhoitajien hyvä lääkehoidon osaaminen. Sairaanhoitajat kykenevät vastuulliseen lääkehoitoon ja hoitotyöhön. Vastuuta lääkehoidosta ja potilaan hoidosta on siirtynyt yhä enemmässä määrin hoitajille. He joutuvat itsenäisesti tekemään päätöksiä potilaan hoidosta ja lääkityksestä, sekä tekemään arvioita ja ottamaan vastuuta potilaan kokonaisvaltaisesta hoidosta. Vastuuta lääkäreiltä on siirtynyt paljon sairaanhoitajille esim. päivystyshoitajat, leikkaussaleissa anestesiahoitajat ja leikkaushoitajat, tehohoitajat vastaavat pitkälti itsenäisesti potilaan hoidosta ja lääkityksestä verrattuna muihin maihin. Päivystyksessä ja terveysasemilla sairaanhoitajat tekevät itsenäisesti hoidon arviointia. Leikkaussaleissa anestesiahoitajat hoitavat lähes yksin potilaan anestesian, kun taas monissa muissa maissa lääkäri on mukana salissa koko anestesian ajan. Samoin leikkauspuolella leikkaussalihoitajat valmistelevat itsenäisesti potilaan, monissa muissa maissa tämän tekevät kirurgit tai ainakin osallistuvat siihen - puhumattakaan kotisairaanhoitajien ja osastoilla työskentelevien sairaanhoitajien laajasta, vaativasta ja itsenäisestä työstä ilman lääkärin läsnäoloa. Suomessa sairaanhoitajat vastaavat ja tekevät paljon sellaisia tehtäviä, mitä muissa maissa tekevät lääkärit.
Ilman meitä taitavia suomalaisia sairaanhoitajia tämän päivän hyvää terveydenhuoltoa ei olisi olemassa!

 


Meidän suomalaisten korkeatasoisten sairaanhoitajien palkkaus on kuitenkin reilusti huonompi kuin sairaanhoitajien palkka monissa muissa maissa (esim. Englanti, Sveitsi, Ruotsi ja Norja), sekä monissa muissa vastaavan tasoisissa ja jopa vähemmän koulutetuissa ammateissa Suomessa. Näissä maissa sairaanhoitajien palkka on lähes tuhat euroa parempi kuin meillä Suomessa. Monissa vastaavissa ja alemmin koulutetuissa ammateissa palkat ovat kuitenkin nousset suhteessa enemmän meidän sairaanhoitajien palkkaan. Vuoden 2007 sairaanhoitajien palkkataistelussa meidän sairaanhoitajien palkat eivät kuitenkaan nousseet sen enempää kuin muidenkaan alojen palkat.

 


Johtopäätöksenä me sairaanhoitajat olemme sitä mieltä, että suomalaisen sairaanhoitajan palkkataso on liian alhainen. Pelkäämme, että alalle ei hakeudu tarpeeksi uutta väkeä ja alalla jo olevatkin harkitsevat alan vaihtoa tai muuttavat ulkomaille töihin.
Pelkkä kiitollisuus sairaanhoitajan työtämme kohtaan ei riitä, vaan vaadimme peruspalkkaan tuntuvan korotuksen. Mielestämme suomalaisen sairaanhoitajan peruspalkka tulisi alkaa Kolmosella! Tällöin olisimme koulutustamme ja ammattitaitoamme vastaavalla palkkatasolla, joka on myös vertailukelpoinen muiden maiden sairaanhoitajien palkkojen kanssa, sekä muiden vastaavan koulutuksen ja jopa alempien koulutusten omaavien kanssa.
 
Tämän adressin tarkoituksena on nostaa sairaanhoitajat pois palkkakuopasta ja saada sairaanhoitajien peruspalkka nousemaan 3000 euroon.
 
Adressi luovutetaan Tehylle, Sairaanhoitajaliitolle, työnantajapuolen edustajalle sekä hallitukselle.
 
Kaikki jotka kannatatte, allekirjoittakaa ja jakakaa eteenpäin, jotta saamme runsaasti allekirjoituksia ja asian eteenpäin!
 
Zarmina Razai ja Mona Halla