Salossa kuntalisä säilytettävä nykyisellään

Salossa ehdotetaan lasten kotihoidontuen kuntalisän leikkaamista. Salolisä on tällä hetkellä 200e/kk alle 3-vuotiaasta lapsesta, ensi vuonna maksettavan tuen suuruudesta ei vielä ole tietoa. Salolisän leikkaus voi aiheuttaa sen, että kaikilla perheillä ei ole mahdollisuutta hoitaa lapsia kotona. Salolisän leikkaus vähentää perheiden mahdollisuutta valita omalle perheelleen sopivin lastenhoitomuoto. Kuntalisää leikattaessa tulisi selvittää, miten se vaikuttaa lapsiperheisiin ja kuinka paljon lisän leikkaaminen tulee nostamaan kunnallisen päivähoidon kustannuksia. Esitämme, että Salolisä säilytetään nykyisellä tasolla !