Sarjakuvat R-kioskeihin!

Tämä adressi on Turun Sarjakuvakerhon virallinen julkilausuma, jonka voivat toki allekirjoittaa myös muut kuin turkulaiset sarjakuvanystävät.

Me, Turun Sarjakuvakerho, vaadimme jo vihdoinkin sarjakuvaa R-kioskeihin. Jo riittää kapitalistis-imperialistisen tuotantokoneiston manipuloiva ja rappeuttava etanoli-, nikotiini-, massakulttuurituotteiden ja epäterveellisten ravintoaineiden ylitarjonta.

Sen sijaan vaadimme tilalle ihmisten henkisten ja aineettomien arvojen, ja miksipä ei aineellistenkin, kasvua ja kehitystä tukevia monikulttuurisia ja tasa-arvoistavia kulttuuriteoksia, eli sarjakuvia, jotka ovat omiaan kehittämään yhteiskunnan rakennetta sekä ihmistä lajina, henkisenä kokonaisuutena ja psykofyysisenä olentona.

Siispä vaadimme ylikansallisten massakulttuurituotteiden yksisilmäisen kapean näkemyksen tilalle monipuolisempaa paikallisidentiteettiä korostavaa ja tukevaa arvovapaata sekä mediaania korkeatasoisempaa ja kulttuuriseen kontekstiin monipuolisesti integroitua kotimaista tuotantoa!