Satakunnan kirkonkirjat (mm. Reposaari, Pori) digitoitava

Minun sekä muiden sukututkijoiden mielestä 100 vuotta vanhemmat Satakunnan kirkonkirjat, sekä 50 vuotta vanhemmat kuolleiden luettelot tulisi antaa digitoitavaksi esim. Kansallisarkistolle tai Suomen Sukuhistorialliselle Yhdistykselle, kun kerta tietosuoja-asetus sen sallii. Digitointi vähentäisi fyysisten kirjojen käyttötarvetta, mikä taas lisäisi niiden käyttöikää. Digitoinnista olisi kova apu myös suku- sekä historiantutkijoille. Huomautan myös, että kaikilla ei ole mahdollisuutta mennä paikan päälle tutkimaan kirkonkirjoja esim. korkean iän tai vamman vuoksi. Digitointi myös turvaisi tietojen saatavuuden tulipalon tms. sattuessa. Myöskin virkatodistusten ja sukuselvitysten korkeat hinnat ovat esteenä esim. nuorille opiskelijoille. Digitointi vähentäisi myös virkailijoiden työtaakkaa, koska sukututkijat voisivat itsenäisesti tutkia sukujaan. Vapaaehtoisia kuvaajia varmasti löytyisi.

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Aleksi Vahtokari voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAIMaksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…