Seis Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien yksityistämisaikeille

Me Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkotien lasten vanhemmat sekä muut lasten hyvinvoinnin tärkeäksi kokevat aikuiset olemme erittäin huolestuneita kaupungin aikomuksesta tarjota yksityiselle toimijalle Mäkirannan ja Kivikankaan päiväkoteja. Me vanhemmat vastustamme näin merkittävien säästötoimenpiteiden kohdistumista eriarvoistavasti kaupungin vain kahteen päiväkotiin.

On lähtökohtaisesti väärin, että säästäminen pureutuu kipeimmin heihin, joita yhteiskunnan kuuluisi viimeiseen asti varjella ja tukea; pieniin lapsiin, jotka ovat aikuisten päätöksien armoilla. 

Mäkirannan päiväkodille tämä olisi neljäs omistajanvaihdos lyhyellä aikavälillä; Kotola, Pilke, kaupunki ja nyt tämä tuleva. Kivikangas on 2020 syksyllä käyttöönotettu ja heillekin tämä olisi jo kolmas toimija. Molempien päiväkotien siirtyminen kaupungille tapahtui tämän vuoden toukokuussa, jolloin perheille vakuuteltiin rauhasta ja pysyvyydestä. Tässä menneiden tapahtumien valossa tämä tuntuu äärimmäisen kohtuuttomalta. Edellisen yksityisen toimijan kanssa laadukasta varhaiskasvatusta ei saatu toimimaan, ja aiheutti lapsille turvattomuutta, tarpeettomia läheltä piti -tilanteita sekä vaaratilanteita ja vanhemmille syvää huolta. Nyt tulevat suunnitelmat aiheuttavat jo ahdistusta sekä ajatuksia hakea lapsen päivähoitopaikkaa toisaalle. 

Lapsissa säästäminen näkyy valitettavasti monissa asioissa vasta viiveellä; varhaislapsuuden kasvun ja kehityksen tukemisen haasteet kertautuu ja näkyy opintiellä kauaskantoisesti. Tämän päivän säästöt laadukkaasta arjesta tuovat pitkällä tähtäimellä kustannuksia kertautuvasti.

Haluamme vahvasti kyseenalaistaa sen, että varhaiskasvatuksessa ei olisi tulopuoleen mahdollista tehdä korotuksia, sekä väitteen ainoaksi mahdollisuudeksi löytää tehostamistoimenpiteitä leikkaamalla menoja.

Me allekirjoittaneet toivomme siis, että löydätte toisen keinon määrärahojen riittämiseksi. Esimerkiksi pienellä korotuksella jokaisen rovaniemiläisen lapsiperheen päivähoitomaksuihin voisi auttaa eriarvoistamasta kahden päiväkodin lasten asemaa ja mahdollisesti jatkaa heidän laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta Rovaniemen kaupungin alaisuudessa.

Kulunut syksy Mäkirannan sekä Kivikankaan päiväkodissa on ollut monelle vanhemmalle kuin hartioita olisi paino pudonnut. Myös me uudet asiakkaat olemme kokeneet lämminhenkistä, turvallista ja arvostavaa kasvatuskumpanuutta, josta haluamme pitää kiinni. Pitäisi olla itsestäänselvyys, että huoltaja voi antaa elämänsä arvokkaimman ja rakkaimman - oman lapsena varhaiskasvattajien käsiin turvallisin mielin.


Kreetta Sundqvist    Ota yhteyttä adressin tekijään

Allekirjoita tämä adressi

Allekirjoittamalla tämän adressin annan luvan siihen, että Kreetta Sundqvist voi luovuttaa tällä lomakkeella antamani tiedot päätöksentekijöille.


TAI

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.

Emme näytä sähköpostiosoitettasi julkisesti verkossa.
Maksullinen mainonta

Mainostamme tätä adressia 3000 ihmiselle.

Lisätietoja…